ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 18    No. 2    April 2008

Structural Materials

1
Low cycle fatigue improvement of powder metallurgy titanium alloy through thermomechanical treatment
LIU Bin(刘 彬), LIU Yong(刘 咏), HE Xiao-yu(何小禹),
TANG Hui-ping(汤慧萍), CHEN Li-fang(陈丽芳)
2
Dynamic process of angular distortion between aluminum andtitanium alloys with TIG welding
WANG Rui(王 蕊), LIANG Zhen-xin(梁振新), ZHANG Jian-xun(张建勋)
3
Environmental friendly plasma electrolytic oxidation of AM60 magnesium alloy and its corrosion resistance
CAO Fa-he(曹发和), LIN Long-yong(林龙勇), ZHANG Zhao(张 昭),ZHANG Jian-qing(张鉴清), , CAO Chu-nan(曹楚南),
4
Annealing behavior of Al-Mg-Mn alloy processed by ECAP at elevated temperature
JIANG Da-ming(蒋大鸣), NING Jiang-li(宁江利),SUN Jian-feng(孙俭峰), HU Zhi-min(胡志敏), HOU Yi(侯 毅)
5
Structural characteristics and formation mechanisms of crack-free multilayer TaC/SiC coatings on carbon-carbon composites
LI Guo-dong(李国栋), , XIONG Xiang(熊 翔), HUANG Bai-yun(黄伯云), HUANG Ke-long(黄可龙)
6
Fabrication of conventional and nanostructured NiCrC coatings via HVAF technique
TAO Kai(陶 凯), ZHANG Jie(张 杰), CUI Hua(崔 华),ZHOU Xiang-lin(周香林), ZHANG Ji-shan(张济山)
7
Amorphization of Fe38Ni30Si16B14V2 surface layers by laser cladding
ZHU Qing-jun(朱庆军), WANG Xin-hong(王新洪), QU Shi-yao(曲仕尧), ZOU Zeng-da(邹增大)
8
Ionic bombardment of stainless steel by nitrogen and nickel ions immersion
XIONG Ling(熊 玲), HU Yong-jun(胡永俊), XU jian(徐 建), MENG Ji-long(蒙继龙)
9
Deformation behavior and strength evolution of MIM compacts during thermal debinding
LIU Xiang-quan(刘相权), LI Yi-min(李益民), YUE Jian-ling(岳建岭), LUO Feng-hua(罗风华)
10
Inner and outer pressure forming of nickel based super-alloy thin-walled part with variable diameter sections
WANG Zhong-jin(王忠金), GAO Tie-jun(高铁军)
11
Microstructures and hardness of Ti-6Al-4V alloy staging castings under centrifugal field
SUI Yan-wei(隋艳伟), LI Bang-sheng(李邦盛), LIU Ai-hui(刘爱辉),NAN Hai(南 海), GUO Jing-jie(郭景杰), FU Heng-zhi(傅恒志)
12
Effect of Y2O3 on microstructure and oxidation of -Ni+ ′-Ni3Al coatings transformed from electrodepositedNi-Al films at 1 000 ℃
ZHOU Yue-bo(周月波), ZHANG Hai-jun(张海军), WANG Zhen-ting(王振廷)
13
Microstructure and mechanical properties of AZ81 magnesium alloy with Y and Nd elements
XIE Jian-chang(谢建昌), LI Quan-an(李全安), WANG Xiao-qiang(王小强), LI Jian-hong(李建弘)
14
Improving mechanical properties of Mg-Al-Zn alloy sheets through accumulative roll-bonding
ZHAN Mei-yan(詹美燕), , LI Yuan-yuan(李元元), CHEN Wei-ping(陈维平)
15
Flow stress and microstructure evolution of semi-continuous casting AZ70 Mg-alloy during hot compression deformation
GUAN Shao-kang(关绍康), WU Li-hong(吴立鸿), WANG Li-guo(王利国)
16
Overheating temperature of 7B04 high strength aluminum alloy
GAO Feng-hua(高凤华), LI Nian-kui(李念奎), , TIAN Ni(田 妮),SUN Qiang(孙 强), LIU Xian-dong(刘显东), ZHAO Gang(赵 刚)
17
Microstructure of Zn-Al4 alloy microcastings by micro precision casting based on metal mold
LI Bang-sheng(李邦盛), , REN Ming-xing(任明星), ,YANG Chuang(杨 闯), , FU Heng-zhi(傅恒志)

Functional Materials

18
Effect of cold rolling on properties and microstructures of dispersion strengthened copper alloys
GUO Ming-xing(郭明星), WANG Ming-pu(汪明朴), SHEN Kun(申 坤),CAO Ling-fei(曹玲飞), LEI Ruo-shan(雷若姗), LI Shu-mei(李树梅)
19
Wear property of high-resistivity carbon brushes made with and without MoS2 in variable humidity
HU Zhong-liang(胡忠良), CHEN Zhen-hua(陈振华),XIA Jin-tong(夏金童), DING Guo-yun(丁国芸)
20
Preparation of NaV1−xAlxPO4F cathode materials for application of sodium-ion battery
LIU Zhi-ming(刘志明), WANG Xian-you(王先友), WANG Ying(王 莹),TANG An-ping(唐安平), YANG Shun-yi(杨顺毅), HE Liang-fu(何亮甫)
21
Preparation of nanometer oxides La1−xSrxMnO3 by ethanol absolute as solvent
HU Jie(胡 婕), , SHAO Guang-jie(邵光杰), GUO Peng(郭 鹏),QIN Xiu-juan(秦秀娟), XING Guang-zhong(邢广忠)
22
Effect of additive on corrosion resistance of NiFe2O4 ceramics as inert anodes
XI Jin-hui(席锦会), XIE Ying-jie(谢英杰), YAO Guang-chun(姚广春), LIU Yi-han(刘宜汉)
23
Effect of Ni content on corrosion behavior of Ni/(10NiO-90NiFe2O4) cermet inert anode
TIAN Zhong-liang(田忠良), LAI Yan-qing(赖延清), LI Jie(李 劼), LIU Ye-xiang(刘业翔)
24
Effects of heat treatment on morphological, optical and electrical properties of ITO films by sol-gel technique
LI Zhi-hua(李芝华), KE Yu-peng(柯于鹏), REN Dong-yan(任冬燕)
25
Enhanced adhesion of Cu-W thin films by ion beam assisting bombardment implanting
ZHOU Ling-ping(周灵平), , WANG Ming-pu(汪明朴), WANG Rui(王 瑞),LI Zhou(李 周), ZHU Jia-jun(朱家俊), PENG Kun(彭 坤),LI De-yi(李德意), LI Shao-lu(李绍禄)
26
Synthesis and characterization of aluminum particles coated with uniform silica shell
CHENG Zhi-peng(程志鹏), YANG Yi(杨 毅), LI Feng-sheng(李凤生), PAN Zhen-hua(潘振华)
27
New fracture morphology of amorphous Fe78Si9B13 alloy
ZHANG Kai-feng(张凯锋), LI Xi-feng(李细锋)
28
Effect of rod-like grain on properties and toughening mechanism of 3Y-TZP/Al2O3 ceramics
RONG Shou-fan(荣守范), , JI Ze-sheng(吉泽升), ZHU Yong-chang(朱永长), ZHANG Jing-qiang(张敬强)
29
PreparationSynthesis and Characterization and characterization of PEG-PEI/Fe3O4 nano-magnetic fluid Modified withPEG-PEI by co-precipitation method
PENG Jian(彭 健), ZOU Fen(邹 芬), LIU Lu(刘 路), TANG Liang(唐 亮),YU Li(余 丽), CHEN Wei(陈 伟), LIU Hui(刘 辉), TANG Jing-bo(唐静波), WU Li-xiang(邬力祥)

Computational Materials Science

30
Regularized determination of interfacial heat transfer coefficient during ZL102 solidification process
SUI Da-shan(隋大山), CUI Zhen-shan(崔振山)
31
Interlamellar spacing and average interface undercooling of irregular eutectic in steady-state growth
MENG Guang-hui(孟广慧), LIN Xin(林 鑫), HUANG Wei-dong(黄卫东)
32
Particle swarm optimization computer simulation of Ni clusters
ZHOU Ji-cheng(周继承), , LI Wen-juan(李文娟), ZHU Jin-bo(朱金波)
33
Crystal structure of Mg3Pd from first-principles calculations
DENG Yong-he(邓永和), WANG Tao-fen(王桃芬), ZHANG Wei-bing(张卫兵),TANG Bi-yu(唐璧玉), ZENG Xiao-qin(曾小勤), DING Wen-jiang(丁文江)
34
Effects of shear rates on radial distribution of different types of heavy particles in light media
LI Jing-sheng(李敬生), WANG Juan(王 娟), SHEN Qin(沈 琴), ZHENG Ning-ning(郑宁宁)

Mine Engineering, Metallurgical Engineering and Ch

35
Evolvement of permeability of ore granular media during heap leaching based on image analysis
YANG Bao-hua(杨保华), , WU Ai-xiang(吴爱祥), JIANG Huai-chun(江怀春), CHEN Xue-song(陈学松)
36
Scene recognition for mine rescue robot localization based on vision
CUI Yi-an(崔益安), , CAI Zi-xing(蔡自兴), WANG Lu(王 璐)
37
Effect of high intensity conditioning on aggregate size of fine sphalerite
SUN Wei(孙 伟), XIE Ze-jun(谢泽军), HU Yue-hua(胡岳华),DENG Mei-jiao(邓美姣), YI Luan(易 峦), HE Guo-yong(何国勇)
38
Beneficiation of low-grade diasporic bauxite with hydrocyclone
GAO Shu-ling(高淑玲), LI Xia-an(李晓安),WEI De-zhou(魏德洲),FANG Ping(方 萍), JIA Chun-yun(贾春云), LIU Wen-gang(刘文刚), HAN Cong(韩 聪)
39
Double reverse flotation process of collophanite and regulating froth action
GE Ying-yong(葛英勇), GAN Shun-peng(甘顺鹏), ZENG Xiao-bo(曾小波), YU Yong-fu(余永富)
40
Thermodynamic equilibrium calculation on preparation of copper oxalate precursor powder
FAN You-qi(樊友奇), ZHANG Chuan-fu(张传福), ZHAN Jing(湛 菁), WU Jian-hui(邬建辉)
41
Isothermal precipitation and growth process of perovskite phase in oxidized titanium bearing slag
WANG Ming-yu(王明玉), WANG Xue-wen(王学文), HE Yue-hui(贺跃辉),LOU Tai-ping(娄太平), SUI Zhi-tong(隋智通)
42
New technology for comprehensive utilization of aluminum-chromium residue from chromium salts production
LI Xiao-bin(李小斌), QI Tian-gui(齐天贵), JIANG Xin-min(江新民),ZHOU Qiu-sheng(周秋生), LIU Gui-hua(刘桂华), PENG Zhi-hong(彭志宏), HAN Deng-lun(韩登仑), ZHANG Zhong-yuan(张忠元), YANG Kun-shan
43
Preparation of nanoanatase and its in situ XRD study
LI Guo-hua(李国华), , , ZHENG Yi-fan(郑遗凡), , MA Chun-an(马淳安), , , TIAN Wei(田 伟),
44
Preparation of copper arsenite and its application in purification of copper electrolyte
XIAO Fa-xin(肖发新), ZHENG Ya-jie(郑雅杰), WANG Yong(王 勇), , JIAN Hong-sheng(简洪生), , LI Chun-hua(李春华), , XU Wei(许 卫), , MA Yu-tian(马玉天)
45
Tolerance and removal of chromium(Ⅵ) by Bacillus sp. strain YB-1 isolated from electroplating sludge
LIU Yun-guo(刘云国), FENG Bao-ying(冯宝莹), FAN Ting(樊 霆), ZHOU Hai-zhou(周海舟), LI Xin(李 欣)
46
CFD simulation on performance of new type umbrella plate scrubber
LI Shan-hong(李珊红), LI Cai-ting(李彩亭), ZENG Guang-ming(曾光明),LI Si-min(李思民), WANG Fei(王 飞), WANG Da-yong(王大勇)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9