ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 14    No. 1    February 2004
1
Corrosion behavior of magnesium and magnesium alloys
I. M. Baghni, WU Yin-shun(吴荫顺), LI Jiu-qing(李久青), ZHANG Wei(张 巍)
2
Electro-oxidation behavior of tungsten carbide
electrode in different electrolytes
MA Chun-an(马淳安), GAN Yong-ping(甘永平), CHU You-qun(褚有群),
HUANG Hui(黄 辉), CHEN Dan-hong(成旦红), ZHOU Bang-xing(周邦新)
3
Synthesis of titanium carbide by induction
 plasma reactive spray
JIANG Xian-Liang(蒋显亮), M. Boulos
4
Tracing process ofβ-TCP ceramics in vivo with45Ca
LI Shi-pu(李世普), DAI Hong-lian(戴红莲), YAN Yu-hua(闫玉华), WANG Xin-yu(王欣宇),
XIONG Xian-li(熊先立), ZHENG Qi-xin(郑启新)<
5
Microstructure of titanium component in hydroxyapatite-Ti
asymmetrical functionally graded biomaterial
CHU Cheng-lin(储成林), LIN Ping-hua(林萍华), DONG Yin-sheng(董寅生),
ZHU Jing-chuan(朱景川), YIN Zhong-da(尹钟大)
6
Preparation and characterization of nano hydroxyapatite sol
WANG You-fa(王友法), YAN Yu-hua(闫玉华), REN Wei(任 卫),
CAO Xian-ying(曹献英), LI Shi-pu(李世普)
7
Electrochemical behavior of
Ti-Ni shape memory alloy in fibrinogen solution
LIANG Cheng-hao(梁成浩), GUO Hai-xia(郭海霞), CHEN Bang-yi(陈邦义)
8
Effects ofγ/γinterfacial structures on continuous coarsening
of lamellar microstructure in TiAl alloy during aging
LI Zhen-xi(李臻熙), CAO Chun-xiao(曹春晓)
9
Formation and behavior of thermal barrier coatings
on nickel-base superalloys
GAO Yang(高 阳), XIE Lun(解 仑), ZENG Fei(曾 飞)
10
Cavitation erosion resistance and ratio of elastic
deformation energy to total deformation
energy for Ti3Al and TiNiNb alloys
LONG Ni-dong(龙霓东), ZHU Jin-hua(朱金华)
11
Effects of die angle on microstructures and mechanical
properties ofAZ31 magnesium alloy processed by equal
channel angular pressing
LI Yuan-yuan(李元元), LIU Ying(刘 英), NGAI Tungwai Leo(倪东惠),
ZHANG Da-tong(张大童), GUO Guo-wen(郭国文), CHEN Wei-ping(陈维平)
12
Effects of cooling rate on solidification behavior of
dilute Al-Sc and Al-Sc-Zr solid solution
JIN Tou-nan(金头男), NIE Zuo-ren(聂祚仁), XU Guo-fu(徐国富), RUAN Hai-qiong(阮海琼),
YANG Jun-jun(杨军军), FU Jing-bo(付静波), ZUO Tie-yong(左铁镛)
13
Microstructure and properties of Al-4Cu alloy containing Sc
XU Guo-fu(徐国富, NIE Zuo-ren(聂祚仁), JIN Tou-nan(金头男),
RONG Li(荣 莉), RUAN Hai-qiong(阮海琼), YIN Zhi-min(尹志民)
14
Effect of La and Nd on microstructures and
mechanical properties of AZ61 wrought magnesium alloy
ZHOU Hai-tao(周海涛), ZENG Xiao-qin(曾小勤), DING Wen-jang(丁文江),
MA Chun-jiang(马春江),ZHU Yan-ping(朱燕萍)
15
Coupled macro-micro modeling for prediction of grain
structure of Al alloy
XU Qing-yan(许庆彦), FENG Wei-ming(冯伟明), LIU Bai-cheng(柳百成)
16
Fragility and glass forming ability of Al-Ni-Ce alloy melts
ZHAO Yan(赵 岩), BIAN Xiu-fang(边秀房), SUN Min-hua(孙民华), ZHANG Jun-yan(张均艳)
17
Continuous cleaning of A356 alloy melt using
high frequency electromagnetic field
LI Ke(李 克), NI Hong-jun(倪红军), SHU Da(疏 达),
WANG Jun(王 俊), SUN Bao-de(孙宝德), ZHOU Yao-he(周尧和)
18
Effect of heat input on microstructure and properties of
welded joint in magnesium alloy AZ31B
ZOU Gui-sheng(邹贵生), WU Ai-ping(吴爱萍), REN Jia-lie(任家烈),
YANG Jun(杨 俊), ZHAO Wen-qing(赵文庆)
19
Bonding of Al2O3ceramic and Nb using transient
liquid phase brazing
YU Zhi-shui(于治水), LIANG Chao(梁 超), LI Rui-feng(李瑞峰),
WU Ming-fang(吴铭方), QI Kai(祁 凯)
20
Formation process, microstructure and mechanical property
of transient liquid phase bonded
aluminium-based metal matrix composite joint
SUN Da-qian(孙大谦), LIU Wei-hong(刘卫红), JIA Shu-sheng(贾树盛), QIU Xiao-ming(邱小明)
21
Self-adjusting dynamic characteristics of
pulsed MIG welding for aluminum alloys
BAO Ye-feng(包晔峰), ZHOU Yun(周 昀), WU Yi-xiong(吴毅雄), LOU Song-nian(楼松年)
22
Closed-loop control of weld penetration in
keyhole plasma arc welding
CHEN Qiang(陈 强), SUN Zhen-guo(孙振国), SUN Jiu-wen(孙久文) , WANG Yao-wen(王耀文)
23
Fabrication and properties of low oxygen grade Al2O3
dispersion strengthened copper alloy
CHENG Jian-yi(程建奕), WANG Ming-pu(汪明朴), LI Zhou(李 周),
WANG Yan-hui(王艳辉), XIAO Cong-wen(肖从文), HONG Bin(洪 斌)
24
Strain-induced orientation of copper oxide nanoislands
throughdecomposition of pre-organized copper nitrate
GU Li(谷 俐), CHEN Shu-da(陈树大), ZHAO Hui-min(赵惠明)
25
Correlation between microstructure and composition
of Cu-In alloy
ZHAO Cheng-zhi(赵成志), GUO Jing-jie(郭景杰), SU Yan-qing(苏彦庆),
WU Shi-ping(吴士平), JIA Jun(贾 均)
26
Microstructure of directionally solidified Cu-Cr composites
BI Xiao-qin(毕晓勤), LI Jin-shan(李金山), HU Rui(胡 锐),
GENG Xing-guo(耿兴国), ZHU Qi(朱 琦), FU Heng-zhi(傅恒志)
27
Effect of borate coating on corrosion resistance of
pure nickel in molten LiCl-Li2O
LIU Rui-yan(刘瑞岩), WANG Xu(王 旭), ZHANG Jun-shan(张俊善),
WANG Xiu-min(王秀敏), ZHU Mei-Li(祝美丽)
28
Study on QTi3.5-10graphite slurry
ZHANG Peng(张 鹏), DU Yun-hui(杜云慧), LIU Han-wu(刘汉武),
ZENG Da-ben(曾大本), CUI Jian-zhong(崔建忠), BA Li-min(巴立民)
29
Estimation of thermal expansion properties of
quasicrystalline alloys
QI Yu-hong(齐育红), ZHANG Zhan-ping(张占平), HEI Zu-kun(黑祖昆)
30
Crystallization behavior of
Ti61.67Zr17.15Ni14.80Cu6.38glass-forming alloy
FAN Jin-duo(范金铎), GAO Yi-qun(高逸群), LI Shi-zeng(黎仕增)
31
Liquid structure and viscosity of In80Cu20alloy
CHENG Su-Juan(程素娟), WANG Zhong-hua(王忠华),
BIAN Xiu-fang(边秀房), QIN Xu-bo(秦绪波), SI Peng-chao(司鹏超)
32
Metal particle s precipitation behavior in
direct reading ferrography precipitator tube
YIN Feng-fu(尹凤福), LI Mou-wei(李谋渭)
33
Preparation and properties of Ba3ZnZCo2-ZFe24O41/SiO2
microcrystalline glass ceramics
ZHANG Hai-jun(张海军), JIA Xiao-lin(贾晓林), YAO Xi(姚 熹), ZHANG Liang-ying(张良莹)
34
Correlations among factors of sulfide ores in oxidation processat ambient temperature
WU Chao(吴 超), LI Zi-jun(李孜军), ZHOU Bo(周 勃)
35
Temperature dependence of crystal structure and
digestibility of roasted diaspore
ZHOU Qiu-sheng(周秋生), LI Xiao-bin(李小斌), PENG Zhi-hong(彭志宏), LIU Gui-hua(刘桂华)
36
Modeling of thermal conductivity of
stainless-steelmaking dust pellets
PENG Bing(彭 兵), PENG Ji(彭 及), YU Di(余 笛)
37
Preparation of colloidal Sb2O5and its stability
CHEN Wen-mi(陈文汩), ZHANG Li(张 利), GONG Zhu-qing(龚竹青)
38
Distribution behavior of Copper and Tin between
FeO-rich slag and iron solution
LI Chang-rong(李长荣), HONG Xin(洪 新), ZHENG Shao-bo(郑少波),
JINANG Guo-chang(蒋国昌)
39
Preparation and characterization of ZnO nanometer
powder
WU Zhen-yu(吴振玉), FANG Zheng(方 正), XIAO Li(肖 利), XU Hong-yao(徐洪耀)
40
Mechanism of extracting palladium(Ⅱ) with
cyclic sulfoxide derivatives
WU Song-ping(吴松平), MENG Shu-yuan(孟淑媛), GU Guo-bang(古国榜),
ZHUANG Zhi-qiang(庄志强), LIU Hui-chong(刘会冲)
41
Electrochemical performance of nickel/metal
hydride batteriesunder unconventional
conditions and degradation analysis
LI Li(李 丽),WU Feng(吴 锋),YANG Kai(杨 凯),WANG Jing(王 敬),CHEN Shi(陈 实)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9