ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 13    No. 3    June 2003

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

1
Solidification of Al alloys under electromagnetic field
CUI Jian-zhong(崔建忠)
2
Strengthening-toughening of 7xxx series high strength aluminum alloys by heat treatment
CHEN Kang-hua(陈康华), HUANG Lan-ping(黄兰萍)
3
Textures in high purity aluminum foils and AA3004 sheets
XIAO Ya-qing(肖亚庆), ZHANG Xin-ming(张新明),
TANG Jian-guo(唐建国), DENG Yun-lai(邓运来),
CHEN Zhi-yong(陈志永)
4
Mechanism of strengthening of cube texture for high purity aluminum foils by additional-annealing
ZHANG Xin-ming(张新明), LIU Sheng-dan(刘胜胆),
TANG Jian-guo(唐建国), ZHOU Zhuo-ping(周卓平)
5
Influence of initial textures on dynamic recrystallization and textures in AZ31
magnesium alloys
YANG Ping(杨 平), CUI Feng-e(崔凤娥),MA Shi-cai(马世才), G Gottstein
6
Development on research of advanced rare-earth aluminum alloy
NIE Zuo-ren(聂祚仁), JIN Tou-nan(金头男),
ZOU Jing-xia(邹景霞),FU Jing-bo(付静波),
YANG Jun-jun(杨军军), ZUO Tie-yong (左铁镛)
7
Microstructures and mechanical properties of Al-Mg and Al-Zn-Mg based alloys containing minor scandium and zirconium
YIN Zhi-min(尹志民), JIANG Feng(姜 锋),
PAN Qing-lin(潘青林), GUO Fei-yue(郭飞跃),
ZHU Da-peng(朱大鹏), SONG Lian-peng(宋练鹏),
ZEN Yu(曾 渝), WANG Tao(王 涛)
8
Purification of scrap aluminum foil and aluminum melt covering and protecting & atomic purification theory
NI Hong-jun(倪红军), SUN Bao-de(孙宝德),
LIU Man-ping(刘满平), DING Wen-jiang(丁文江)
9
Removal of inclusions from molten aluminum with actively coated ceramic filters
ZHOU Ming(周 鸣), NI Hong-Jun(倪红军), SHU Da(疏 达),
ZHANG Wei-Yu(张为玉), LI Ke(李 克),
SUN Bao-De(孙宝德), WANG Jun(王 俊)
10
Research and development of transnormal twin roll-casting technology
HUANG Ming-hui(黄明辉), LI Xiao-qian(李晓谦),
MAO Da-heng(毛大恒), DENG Gui-ling(邓圭玲),
HU Shi-cheng(胡仕成), LI Xin-he(李新和),
ZHAN Li-hua(湛利华)
11
Influence of La on microstructures of hypereutectic Al-Si alloys
ZHANG Di(张 荻), YI Hong-kun(易宏坤),
Lü Wei-jie(吕维洁), FAN Tong-xiang(范同祥)
12
Phase relations of Al-4Mg-Sc-Zr quaternary system in Al-rich range at 430℃
XIA Chang-qing(夏长清), ZENG Fan-hao(曾凡浩), GU Yi(古 一)
13
Mechanical properties of hot rolled
 2519 aluminum alloy plate
PENG Da-shu(彭大暑), CHEN Xian-feng(陈险峰),
LIN Qi-quan(林启权), ZHANG Hui(张 辉)
14
Effect of processing parameters on microstructures and mechanical properties of rapidly solidified AlFeVSi hot-extruded product
XIAO Yu-de(肖于德), LI Wen-xian(黎文献),
TAN Dun-qiang(谭敦强),MA Zheng-qing(马正青),
WANG Ri-chu(王日初)
15
Effect of processing parameters on microstructures and mechanical properties of rapidly solidified AlFeVSi hot-extruded product
XIAO Yu-de(肖于德), LI Wen-xian(黎文献),
TAN Dun-qiang(谭敦强),MA Zheng-qing(马正青),
WANG Ri-chu(王日初)
16
Phase transition of Al-Fe-V-Si heat-resistant alloy by spray deposition
TAN Dun-qiang(谭敦强), LI Wen-xian(黎文献),
XIAO Yu-de(肖于德), WANG Ri-chu(王日初), 
MA Zheng-qing(马正青), XIONG Bai-qing(熊柏清)
17
Textures variation of 3104 aluminum alloy sheetsunder different rolling conditions
HU Zhuo-chao(胡卓超), LIU Yang-dong(刘沿东),
ZHANG De-fen(张德芬), ZUO Liang(左 良), WANG Fu(王 福)
18
Waveguide mechanism and design of
thermal contact resistance at
metal rheologic interface
HU Shi-cheng(胡仕成), HUANG Ming-hui(黄明辉),
LI Xiao-qian(李晓谦), ZHONG Jue(钟 掘)
19
Effect of high-temperature pre-precipitation on mechanical properties and
stress corrosion cracking of Al-Zn-Mg alloys
LI Song(李 松), CHEN Kang-hua(陈康华),
20
Microstructure and properties of 2618-Ti heat resistant aluminum alloy
WANG Jian-hua(王建华), YI Dan-qing(易丹青), WANG Bin(王斌)
21
Controlled crystallization of hydroxyapatite under hexadecylamine self-assembled monolayer
HUANG Su-ping(黄苏萍), ZHOU Ke-chao(周科朝),
LIU Yong(刘 咏), HUANG Bai-yun(黄伯云)
22
Preparation of tetragonal CaO-ZrO2 nano-powder by chemical coprecipitation method
LIU Jian-ben(刘建本), RUAN Jian-ming(阮建明),
ZOU Jian-peng(邹俭鹏),LI Ya-jun(李亚军), LUO Feng(骆 锋)
23
Thermal stability of Zr55Al10Ni5Cu30 bulk amorphous alloy during continuous heating and isothermal annealing
GAO Yu-lai(高玉来), SHEN Jun(沈 军), SUN Jian-fei(孙剑飞),
WANG Gang(王 刚), XING Da-wei(邢大伟), ZHOU Bi-de(周彼德)
24
Fabrication of composite wire of lead coated on glass fiber by extrusion
SUN Hong-fei(孙宏飞), FANG Wen-bin(房文斌), HAN Fei(韩 飞), 
HE Wen-xiong(贺文雄), HU Lian-xi(胡连喜), WANG Er-de(王尔德)
25
Wavelets analysis of electrochemical noise generated during corrosion processes of
pure Al in NaCl solution
GAO Yun-fang(高云芳), ZHANG Zhao(张 昭),
LI Jin-feng(李劲风), CAO Fa-he(曹发和),
CHENG Ying-liang(程英亮), ZHANG Jian-qing(张鉴清
26
Corrosion of LY12 aluminum alloy in
sodium chloride solution
CHENG Ying-liang(程英亮), ZHANG Zhao(张 昭),
CAO Fa-he(曹发和), LI Jing-feng(李劲风), 
ZHANG Jian-qing(张鉴清), WANG Jian-ming(王
27
Numerical simulation and experimental study on cavity growth in uniaxial tension of superplastic magnesium alloy
YU Yan-dong(于彦东), ZHANG Kai-feng(张凯锋),
ZHENG Hai-rong(郑海荣), JIANG Da-ming(蒋大鸣)
28
Effect of Sn on as-cast ageing behavior 
of Al-Si-Mg alloy
WANG Gui-qing(王桂青), BIAN Xiu-fang(边秀房),
DUAN You-feng(段佑峰), ZHANG Jun-yan(张均艳)
29
Forgeability of AZ31B magnesium 
alloy in warm forging
ZHANG Xian-hong(张先宏), RUAN Xue-yu(阮雪榆), K. Osakada
30
Characterization of Al-12Si alloy and its composites in dry sliding friction and wear at elevated temperature
DU Jun(杜 军), LIU Yao-hui(刘耀辉),
YU Si-rong(于思荣), WANG Wei(王 威)
31
Residual stress in quenched 7075 
aluminum alloy thick plates
LIN Gao-yong (林高用), ZHANG Hui(张 辉),
ZHU Wei(朱 伟),  PENG Da-shu(彭大暑),
LIANG Xuan(梁 轩), ZHOU Hong-zhang(周鸿章)
32
Limit of structure refinement for 7075 aluminum alloy at elevated temperature by hot deformation
ZHANG Xiao-ming(张小明), ZHANG Ting-jie(张廷杰),
MA Guang-lai(马光来), TIAN Feng(田 锋),
LI Zhong-kui(李中奎), ZHOU Lian(周 廉)

MINERAL PROCESSING, METALLURGY,CHEMISTRY AND MININ

33
Decomposition of supersaturated 
sodium aluminate solution
CHEN Qi-yuan(陈启元), LI Jie(李 洁),
YIN Zhou-lan(尹周澜), ZHANG Ping-min(张平民)
34
Progress in flotation de-silica
HU Yue-hua(胡岳华)
35
Preparation and preliminary testing of cermet inert anode for aluminum electrolysis
LI Jie(李 劼), LAI Yan-qing(赖延清), ZHOU Ke-chao(周科朝),
LI Zhi-you(李志友), LIU Ye-xiang(刘业翔)
36
Intensifying digestion of diaspore and separation of alumina and silica
LI Xiao-bin(李小斌), PENG Zhi-hong(彭志宏),
LIU Gui-hua(刘桂华), ZHOU Qiu-sheng(周秋生)
37
Flotation of kaolinite and its interaction with hexadecylammonium bromide
QIN Wen-qing(覃文庆), QIU Guan-zhou(邱冠周), HU Yue-hua(胡岳华)
38
Basicity for blast furnace-type slag
containing B2O3 and high MgO
HUANG Zhen-qi(黄振奇), CAI Ya-min(蔡亚旻),
ZHU Wen-fei(朱文非), YANG Zu-pan(杨祖磐)
39
Industrial testing of property-modified prebaked carbon anode for aluminum electrolysis
XIAO Jin(肖 劲), DING Feng-qi(丁凤其), LI Jie(李 劼),
ZOU Zhong(邹 忠), HU Guo-rong(胡国荣), LIU Ye-xiang(刘业翔)
40
Preparation of solid polyferric sulfate from pyrite cinders and its structure feature
ZHENG Ya-jie(郑雅杰), GONG Zhu-qing(龚竹青),
CHEN bai-zhen(陈白珍), LIU Li-hua(刘立华)
41
Dynamics of anodic process of gold electrode
in thiourea solution in the presence of sulfur dioxide
LONG Huai-zhong(龙怀中), SHU Wan-yin(舒万艮)
42
Determination of ohmic/voltage drop and factors influencing anodic overvoltage of carbon anodes
in Na3AlF6-Al2O3 based melts
LI Qing-yu(李庆余), LI Jie(李 劼),
TIAN Zhong-liang(田忠良), ZHANG Gang(张 刚)
43
Ambient temperature cured TiB2 cathode coating  for aluminum electrolysis
LAI Yan-qing(赖延清), LI Qing-yu(李庆余),
YANG Jian-hong(杨建红), LI Jie(李 劼)
44
SEM observation of gibbsite precipitation with seeds from sodium aluminate
solutions promoted by ultrasound
CHEN Guo-hui(陈国辉), CHEN Qi-yuan(陈启元),
YIN Zhou-lan(尹周澜), ZHANG Ping-min(张平民)
45
Aluminum-silicates flotation with
quaternary ammonium salts
WANG Yu-hua(王毓华), HU Yue-hua(胡岳华), CHEN Xiang-qing(陈湘清)
46
Separating iterative solution model of generalized nonlinear  dynamic least squares for data processing in building of digital earth
TAO Hua-xue(陶华学), GUO Jin-yun(郭金运)
47
Minimum norm method of analyzing ill-conditioned state of design matrix in estimation of parameters
LU Xiu-shan(卢秀山),OU Ji-kun(欧吉坤),
SONG Shu-li(宋淑丽),FENG Zun-de(冯尊德)
48
Information characteristics of discrete K-L transform based on information entropy
DING Shi-fei(丁世飞), JIN Feng-xiang(靳奉祥)
49
Solution model of nonlinear integral adjustment including different kinds of observing data with different precisions
GUO Jin-yun (郭金运), TAO Hua-xue (陶华学)
50
Edge detection of remote sensing image based on nonlinear intensity of curved surface
ZHANG Lian-peng(张连蓬), LIU Guo-lin(刘国林), JIANG Tao(江 涛)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9