ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 13    No. 5    October 2003

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

1
Nanostructured bulk glassy Cu60Zr30Ti10 alloy with high strength and good ductility in cast state
CHEN Yan-tang(陈颜堂), ZHANG Tao(张 涛),
ZHANG Wei(张 伟), INOUE Akihisa,DING Qing-feng(丁庆丰)
2
Effect of microstructure on specific capacitance of AA3003 aluminum alloy foils
ZHANG Xin-ming(张新明), JIN Li(靳 丽),
XIAO Ya-qing(肖亚庆), JIAN Xiong(蹇 雄)
3
Effect of trace rare earth
element Er on high pure Al
YANG Jun-jun(杨军军), NIE Zuo-ren(聂祚仁),
JIN Tou-nan(金头男), XU Guo-fu(徐国富)
FU Jing-bo(付静波), RUAN Hai-qiong(阮海琼),
ZUO Tie-yong(左铁镛)
4
Preparation of LiNi1-yCoyO2 in certain oxygen pressure
LI Hui(李 辉), ZHAI Yu-chun(翟玉春),TIAN Yan-wen(田彦文)
5
Damping capacity and compressive characteristic in some aluminum foams
CHENG He-fa(程和法), HUANG Xiao-mei(黄笑梅),
WEI Jian-ning(魏建宁), HAN Fu-sheng(韩福生)
6
Microstructure and properties of Cu-15Ni-8Sn-0.4Si alloy
WANG Yan-hui(王艳辉), WANG Ming-pu(汪明朴),
HONG Bin(洪 斌), LI Zhou(李 周)
7
Formation and crystallization of bulk Pd82Si18 amorphous alloys
PU Jian(蒲 建), WANG Jian-feng(王敬丰),
XIAO Jian-zhong(肖建中), CUI Kun(崔 昆)
8
Si-doped composite carbon as anode of lithium ion batteries
GUO Hua-jun(郭华军), LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴),
PENG Wen-jie(彭文杰), GUO Yong-xing(郭永兴)
9
Synthesis and characterization of metastable Ag-B solid solutions
ZHANG Jiang(张 弜), LI Zong-quan(李宗全), SHA Jian(沙 健)
10
Mechanically activated disproportionation of NdFeB alloy by ball milling in hydrogen
HU Lian-xi(胡连喜), SHI Gang(石 刚), WANG Er-de(王尔德)
11
Effects of grain boundaries on electrical property of copper wires
YAN Wen(严 文), CHEN Jian(陈 建), FAN Xin-hui(范新会)
12
Bioactive Ca-P scaffolds used for bone reconstruction
RUAN Jian-ming(阮建明), ZOU Jian-peng(邹俭鹏),
Goldie Elisabeth, LIU Bing(刘 兵)
13
Effects of load mode on mechanical properties of ZrO2(2Y)/TRIP steel composites
ZHOU Yu(周 玉), GUO Ying-kui(郭英奎),
LI Dong-bo(李冬波), DUAN Xiao-ming(段小明)
14
Joining mechanism of field-assisted diffusion bonding of solid electrolyte ceramic to metals
MENG Qing-sen(孟庆森), XUE Jin(薛 锦)
15
Preparation of transparent yttrium aluminum garnet ceramics by relatively low temperature solid-state reaction
WANG Jie-qiang(王介强), YUE Yun-long(岳云龙),
TAO Wen-hong(陶文宏),YU Qing-hua(于庆华),
TAO Zhen-dong(陶珍东), SUN Xu-dong(孙旭
16
Electronic structures and physical properties of pure Cr, Mo and W
XIE You-qing(谢佑卿), DENG Yong-ping(邓永平), LIU Xin-bi(刘心笔)
17
Friction stir welding characteristics of two aluminum alloys
LIU Hui-jie(刘会杰), FUJII Hidetoshi(藤井英俊),
MAEDA Masakatsu(前田将克), NOGI Kiyoshi(野城清)
18
Fractal phenomena in powder injection molding process
ZHENG Zhou-shun(郑洲顺), QU Xuan-hui(曲选辉),
LI Yun-ping(李云平),LEI Chang-ming(雷长明) ,
DUAN Bo-hua(段柏华)
19
Equivalent heat transfer coefficient at casting/Cu mould interface and temperature field simulation
LIU Yuan(刘 源), GUO Jing-jie(郭景杰),
JIA Jun(贾均), LI Yan-xiang(李言祥),
SU Yan-qing(苏彦庆), DING Hong-sheng(丁宏升)
20
Al-rich part phase relation in Al-Mg-Sc system at 430℃
XIA Chang-qing(夏长清), ZENG Fan-hao(曾凡浩), GU Yi(古 一)
21
Computer simulation on primary α-phase of Al-7%Si solidification structure
LI Rong-de(李荣德), YANG Xiu-ying(杨秀英), Li Run-xia(李润霞)
LI Chen-xi(李晨曦), LI Dian-zhong(李殿中), LI Qiang(李 强)
22
Precipitated phases and thermodynamic analysis during solidification of Al-Fe-X system at slow cooling rate
TAN Dun-qiang(谭敦强), LI Wen-xian(黎文献),
XIAO Yu-de(肖于德), WANG Chong(王 冲)
23
Dry sliding wear of Ti-6Al-4V alloy
in air and vacuum
LIU Yong(刘 勇),YANG De-zhuang(杨德庄),
HE Shi-yu(何世禹),WU Wan-liang(武万良)
24
Effect of rolling on interfacial property of steel/mushy Al-20Sn bonding plate
ZHANG Peng(张 鹏), DU Yun-hui(杜云慧),
LIU Han-wu(刘汉武), ZENG Da-ben(曾大本),
CUI Jian-zhong(崔建忠), BA Li-min(巴立民)
25
Application of BP neural network to semi-solid apparent viscosity simulation
LUO Zhong-hua(罗中华), ZHANG Zhi-liang(张质良)
26
Numerical solution to T-φS-CL coupling in binary dendrite solidification with any solid-back diffusion effects
XU Da-ming(徐达鸣), GUO Jing-jie(郭景杰), FU Heng-zhi(傅恒志),
SU Yan-qing(苏彦庆), LI Qing-chun(李庆春)
27
Laser cladding of titanium alloy coating on titanium aluminide alloy substrate
XU Zi-wen(徐子文), HUANG Zheng(黄 正), RUAN Zhong-jian(阮中健)
28
Properties and microstructures of 7075/SiCp composites prepared by spray deposition
YUAN Wu-hua(袁武华), CHEN Zhen-hua(陈振华),
XU Hai-yang(徐海洋), ZHANG Fu-quan(张福全), FU Ding-fa(傅定发)
29
Compressive deformation of semi-solid SiCp/ZA27 composites
CHEN Ti-jun(陈体军), HAO Yuan(郝 远), SUN Jun(孙 军)
30
Effects of electromagnetic stirring on microstructures of solidified aluminum alloys
SHI Hai-fang(时海芳), ZHANG Wei-qiang(张伟强)
31
Heat treatment process for improving ductility of Ti-25V-15Cr-2Al-0.2C alloy
LEI Li-ming(雷力明),HUANG Xu(黄旭),SUN Fu-sheng(孙福生),
WU Xue-ren(吴学仁),CAO Chun-xiao(曹春晓),D Rugg, W Voice
32
Warm compaction behaviors of iron-based powder lubricated by different kinds of graphite
XIAO Zhi-yu(肖志瑜), LI Yuan-yuan(李元元),
NGAI Tungwai Leo(倪东惠), GUO Guo-wen(郭国文),
CHEN Wei-ping(陈维平),
33
Comparison between methods for predicting maximum solid solubility of
transition metals in solvent metal
ZHOU Zi-qiang(周自强), FANG Shou-shi(方守狮), FENG Feng(冯 锋)
34
Evaluation of residual stress relief of aluminum alloy 7050 by using crack compliance method
WANG Qiu-cheng(王秋成), KE Ying-lin(柯映林),
XING Hong-yan(邢鸿燕) ,WENG Ze-yu(翁泽宇),
YANG Fang-er(杨芳儿)
35
Pore opening and binder flow during initial stage of thermal debinding in MIM
ZHAO Li-gang(赵利刚), LI Yi-min(李益民)

MINING, MINERAL PROCESSING, METALLURGY AND CHEMIST

36
Heat balance simulation of
drained aluminum reduction cell
LIU Ye-xiang(刘业翔), LI Xiang-peng(李相鹏),
LAI Yan-qing(赖延清),LI Jie(李 劼),
ZHOU Xiang-yang(周向阳), ZHAO Heng-qin(赵恒勤)
37
Density functional study for structure and electronic properties of FeS2 (100)
QIU Guan-zhou(邱冠周), XIAO Qi(肖 奇),
HU Yue-hua(胡岳华), QIN Wen-qing(覃文庆)
38
Preliminary testing of NiFe2O4-NiO as ceramic matrix of cermet inert anode in aluminum electrolysis
QIN Qing-wei(秦庆伟), LAI Yan-qing(赖延清), XIAO Jin(肖 劲),
LI Jie(李 劼), LIU Ye-xiang(刘业翔)
39
Recycling of valuable metals from
spent zinc-manganese batteries
by vacuum metallurgy
CHEN Wei-liang(陈为亮), CHAI Li-yuan(柴立元),
MIN Xiao-bo(闵小波),PENG Bing(彭 兵),
ZHANG Chuan-fu(张传福), DAI Yong-nian(戴永
40
Effect of Cr doping on structure of LiMnO2
GU Yi-jie(谷亦杰), ZHOU Heng-hui(周恒辉),
CHEN Ji-tao(陈继涛), CHANG Wen-bao(常文保)
41
Characteristics of electrodeposited RE-Ni-W-B-B4C-MoS2 composite coating
MA Ke-yi(马克毅), GUO Zhong-cheng(郭忠诚),
ZHU Xiao-yun(朱晓云), XU Rui-dong(徐瑞东)
42
Inhibition behavior for copper corrosion by photoelectrochemical methods
XU Qun-jie(徐群杰), ZHOU Guo-ding(周国定)
43
Reverse flotation separation on diaspore and kaolinite in the presence of cationic polyacrylamide polymers
LIU Guang-yi(刘广义), ZHONG Hong(钟 宏),
LU Yi-ping(卢毅屏), FENG Qi-ming(冯其明)
44
Stability of calcium silicate in basic solution
LIU Gui-hua(刘桂华), LI Xiao-bin(李小斌),
PENG Zhi-hong(彭志宏), ZHOU Qiu-sheng(周秋生)
45
Preparation and characterizations of heat storage material combining porous
metal with molten salt
WANG Hua(王 华), HE Fang(何 方),
DAI Yong-nian(戴永年), HU Jian-hang(胡建杭)
46
Initial atmospheric corrosion of Zinc sprayed with NaCl
QU Qing(屈 庆), YAN Chuan-wei(严川伟), ZHANG Lei(张 蕾), LIU Guang-heng(刘光恒), CAO Chu-nan(曹楚南)
47
Characterization and photocatalytic activity for methylene blue degradation of iron-deposited TiO2 photocatalyst
XU Yue-hua(徐悦华), WANG Liang-yan(王良焱),
HUANG Cong(黄 琮),LI Xin-jun(李新军),
LI Fang-bai(李芳柏), ZHENG Shao-jian(郑少健)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9