ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 7    No. 1    March 1997
1
PRINCIPLES FOR OPTIMUM DESIGN OF OPEN PIT MINES
Shi Zhongmin; Feng Zhongren; Xu Changyou ; Zhang Youdi
2
COST REDUCTION OF CEMENTING FILL IN KANGJIAWAN MINE
Wang Xinmin; Zhang Qinli ; Chen Changmin; Li Yanping
3
CRITERION AND APPRAISABLE FUNCTION OF SIZE CHARACTERISTICS
Xie Hengxing; Yi Guohong; Li Songren
4
ELECTROPLATING OF AMORPHOUS Al Mn ALLOYS (Ⅱ) KINETIC FEATURES OF ELECTRODEPOSITION OF Al Mn ALLOYS
Zhao Guangwen; Zhu Teng; Liu Lianyu
5
PREPARATION AND PROPERTIES OF THE MICRO-POWDER PHASE AND A NEW PHASE OF AMMONIUM TETRAMOLYBDATES
Yin Zhoulan; Chen Qiyuan; Zhang Hengzhong; Zhou Guizhi; Li Yuangao; Zhang Pingmin
6
MICROSTRUCTURE OF ELECTRODEPOSITED Ni-W-P-SiC COMPOSITE COATINGS
Guo Zhongcheng; Yang Xianwan; Liu Hongkang
7
THERMODYNAMIC ANALYSES FOR S-H2O SYSTEM AT 25℃
Yi Qingfeng; Chen Qiyuan; Zhang Hengzhong; Zhang Pingmin
8
IN SITU MEASUREMENT OF BREEDING-FIRE OF SULPHIDE ORE DUMPS
Wu Chao; Wang Pinglong; Meng Tingrang
9
KINETICS OF INTERACTION BETWEEN Cu_2S AND Cu_2O IN SOLID STATE UNDER NONISOTHERMAL CONDITION
Song Ning; Liu Chunpeng
10
A PAT STUDY OF INFLUENCES OF PRECIPITATION ON DEFECTS AND ELECTRONIC DENSITY IN Al-Li-Cu-Mg-Zr ALLOYS
Wu Weiming; Gao Yingjun; Luo Lixiong; Deng Wen; Xu Shaojie; Zhong Xiaping ; Jiang Xiaojun
11
TEM STUDY ON LOCALIZED RECRYSTALLIZATION SOI
Liu Ansheng; Shao Beiling; Li Yonghong; Liu Zheng ; Zhang Pengfei; Tsien Peixin
12
DEPENDENCE OF PREDICTION MODEL OF FORMING LIMIT STRAINS ON FORMING METHOD AND MECHANICAL PROPERTIES OF SHEET METALS
Zhou Weixian
13
MICROSTRUCTURAL FEATURES OF RSAl BASED THERMAL STRENGTHENED ALLOYS
Wang Jianqiang; Geng Ping; Zhang Baojin; Zeng Meiguang
14
MICROSTRUCTURE AND PREPARATION OF Ni,Al AND Fe NANOPOWDERS
Wei Qin; Lai Yingling ; Yang Hong ; Li Changgeng
15
FRACTURE BEHAVIOR OF DEPOSITED AlSiFe ALLOY
Yuan Xiaoguang; Xu Daming; Li Qingchun
16
EFFECT OF TRANSITION METAL Ni ON WELDING PROPERTIES OF TITANIUM ALLOY STAINLESS STEEL
Sun Ronglu; Meng Xiangcai ;Zhang Jiuhai
17
TENSILE DEFORMATION AND FRACTURE BEHAVIOR OF Ti3Al-Nb ALLOY AT HIGH TEMPERATURE
Wu Ying; Zhen Liang; Yang Dezhuang
18
OXIDATION OF PM ALLOY Al-10Ti DURING SLIDING WEAR
Wu Nianqiang; Wang Guangxin; Li Zhizhang
19
POLARON IN POLAR CRYSTAL INTERFACE IN ELECTRIC FIELD
Yang Bingchu; Cheng Zhenghua
20
MECHANISM OF Re-B-V CO-PERMEATION
Li Fengzhen; Liu Zhaojing; Jin Quan; Xu Zhihui
21
TiAl ALLOYS PREPARED BY THERMAL EXTRUSION OF ELEMENTAL POWDER MIXTURES
Liu Zhijian; Qu Xuanhui; Huang Baiyun
22
THE ALLOYING BEHAVIOR OF BORON AND CARBON INNi3Al
Zhang Yun; Huang Jin; Lin Dongliang
23
MICROSTRUCTURE OF NiCoCrAlY COMPONENT IN PLASMA SPRAYED ZrO_2/NiCoCrAlY GRADED COATING
Xiang Xinghua; Zhu Jingchuan; Yin Zhongda ; Lai Zhonghong
24
INFLUENCE OF CERIUM CONTENT ON DAMPING CAPACITIES OF AS-SPRAY DEPOSITED HIGH SILICON ALLOY ZA27
Liu Yongchang; Lu Yili; Yang Gencang; Zhu Zhengang
25
INFLUENCE OF PRECIPITATES AND THEIR DISTRIBUTION ON SEAWATER CORROSION RESISTANCE OF Al-Mg ALLOY
Lin Leyun; Zhang Qihai; Yang Zhimin
26
EFFECTS OF LASER SHOCK PROCESSING ON MATERIAL'S PROPERTIES
Dai Shujuan; Liu Furong; Yang Xiao; Zou Hongcheng ;
27
IN SITU GRADIENT DOUBLE-LAYER COMPOSITES OF Al-Fe ALLOY BY CENTRIFUGAL CASTING
Wang Qudong; Jin Junze
28
FABRICATION OF Al2O3 BASED CERAMIC MOLD FOR CERAMIC PROCESSING
Liu Yong; Huang Baiyun; Zhou Kechao; He Yuehui
29
ROLES OF ORIENTATION RELATIONSHIP AND RECRYSTALLIZATION IN SUPERPLASTICITY OF SiCw/6061Al COMPOSITE
Gu Wanli; Peng Huaxin; Liu Zongrong; Wang Dezun; Yao Zhongkai
30
THERMAL RATE TREATMENT AND ITS EFFECT ON MODIFICATION OF Al-Si ALLOYS
Geng Haoran; Ma Jiaji; Bian Xoufang
31
EFFECTS OF Ca ADDITIONON TiAl-BASED ALLOYS
Cao Peng; Huang Baiyun; He Yuehui; Qu Xuanhui
32
DIRECT FUZZY NEURAL CONTROL FOR TRAIN TRAVELING PROCESS
Wang Jing; Cai Zixing; Jia Limin
33
A NEW METHOD OF MECHANISM SYNTHESIS FOR BIPED ROBOTS
Tan Guanzheng ; Zhu Jianying
34
AUTOMATIC DETECTING SYSTEM OF ROLL SHAPE USING CCD SENSOR IN PLATE ROLLING
Yang Xinrong; Xiang Jianping; Ling Yuhua
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9