ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 7    No. 2    June 1997
1
A NEW ELECTROMAGNETIC IMAGING SCHEME
Zhang Rongfeng; He Jishan
2
ORIGIN AND PETROLOGY OF YINYAN TIN-BEARING GRANITE PORPHYRY
Hu Xiangzhao; Liu Xingde; He Xuefeng
3
OPTIMIZATION AND METHOD OF DRAWING CONTROL IN BLOCK CAVING AT TONGKUANGYU MINE
Zhou Aimin
4
GENERAL STRUCTURE OF OBPES SHELL SYSTEM
Li Songren; Luo Shouzhang; Chen Songqiao
5
ROOM TEMPERATURE CLEANER FLOTATION TECHNIQUE FOR SCHEELITE ROUGH CONCENTRATE
Tian Xueda Zhang Xiaoyun; Li Longfeng; Wang Dianzuo
6
INVESTIGATION ON PHASE DIAGRAM OF SYSTEM LaCl3-BaCl2-NaCl
Zheng Yanke; Zheng Chaogui
7
COMPUTERIZED PREDICTION SYSTEM FOR THERMOPHYSICAL PROPERTIES
Zhang Jiayun; Ma Yongjian; Zhou Tuping; Lei Junbo; Fang Xueliang
8