ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 3    No. 1    March 1993
1
ENERGY ABSORPTION OF ROCK FRAGMENTATION UNDER IMPULSIVE LOADS WITH DIFFERENT WAE FORMS
Li; Xibing Lai; Haihui Gu Desheng
2
FRACTAL DIMENSION AS MORPHOLOGY AND SIZE PARAMETERS OF FRACTURED PARTICLES OF ROCK
Li Gonbo ;Xu Xiaohe
3
THE DEVELOPMENT OF A MICROCOMPUTER PROGRAM FOR THE THREE-DIMENSIONAL NON-LINEAR FEM
Ma Mingjun ;Liao Guohua ;Fang Zulie
4
DAMAGE MECHANICS MODEL PREDICTING METALLIC MINE SUBSIDENCE
Yin Deqian ;Zeng Zhuoqiao; Ko  Xinjian
5
KAOLIN CLAY PURIFICATION BY DRY HIGH GRADIENT MAGNETIC SEPARATION
Zhu Dehua; Sun  Zhongyuan; Chen  Jin ;Chen Zhengxue
6
SELECTION OF THE PROCESS PARAMETERS FOR BATH AUTOGENOUS SMELTING OF COPPER
Guo  Xianjian
7
THE RATE OF TEMPERATURE INCREASE AND THE KINETICS OF PbS AND PbO IRRADIATED WITH MICROWAVE
Peng  Jinhui ;Liu  Chunpeng
8
SEPARATION OF Re AND Mo BY ADSORPTION OF ACTIVE CARBON
Chen  Delin ;Chang  Heming ;Meng  Qingying; Xing  Changce
9
THE COORDINATION BETWEEN SILVER NITRATE AND OPEN CHAIN POLYETHER
Li Yongxiu; Ni Zhaoai
10
THE INTEGRAL OF THE INVERSE FUNCTION OF φ FOR AN ANALYTICAL SOLUTION TO THE COMPRESSION OF A THIN WORKPIECE
Zhao Dewen ,Fang Youkang
11
PHASE TRANSFORMATION IN RAPIDLY SOLIDIFIED AI-Cu-Fe ALLOY
Jiang  Xiangyang; Chen  Zhenhua;Wang  Yun; Zhou Duosan
12
GRINDING RESIDUAL STRESS OF CEMENTED CARBIDE
Qian Chongliang ;Wu  Enxi; Lu  Haibo; Chen Ruikuan ;She  Zhenhui; Wu  Chunhua
13
SURFACE OXIDATION OF THE AMORPHOUS ALLOY Ni68P18Cr14
Jiang Honggang; Wang Jingtang; Ding.Bingzhe
14
ULTRASONIC VIBRATION LIQUID CAST SiC_w/Al AND SiC_p/Al COMPOSITES
Lu Yuxiong ;Bi Jing ;Shen Hongwei; Ma  Zongyi; Gao  Yinxuan
15
THE INFLUENCE OF RESIDUAL STRESS ON THE CORROSION RESISTANCE OF H68A BRASS TUBES IN SEA WATER
Yan Yumin ;Zhu Xiaolong; Lin Leyun
16
ORDERING OF BAINITE IN A Cu-Zn-Al ALLOY
Lu Wei; Jiang Bohong; Xu Zuyao (T. Y. Hsu)
17
PRETREATMENT FOR METALLIZATION OF PZT CERAMIC SURFACES
Shi Xian fa; Zhang Xu; Li Xuejing; Wang Yue; Wang Li; Liu Yansheng
18
PRODUCTION OF THE PLATINUM ELECTRODE OF TANTALUM CLAD SILVER
Zhuang  Xianglin; Yu  Wenchuang; Zhen  Tianma ;Liang  Hanzhong; Jing  Qiusheng; Yu  Qiuyun
19
FACTOR ANALYSIS ON IMPROVING THE PRODUCTIVITY OF THE NONFERROUS METALS INDUSTRY (1)
Productivity research group of China National Nonferrous Metals Industry Corportation
20
MOLTEN SALT AND SLAG IN ANCIENT CHINA
Qiu  Zhuxian
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9