ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 21    No. 6    June 2011

Structural Materials

1
Microstructural effects in corrosion of aluminium tube alloys
WANG Guan, JIAO Hui-sheng
2
Determination of kinetic parameters from calorimetric study of
solid state reactions in 7150 Al-Zn-Mg alloy
K. S. GHOSH, N. GAO
3
Fatigue life prediction of gas metal arc welded crucifrom joints of
AA7075 aluminium alloy failing from root region
B. RAVINDRA, T. SENTHIL KUMAR, V. BALASUBRAMANIAN
4
Effects of precipitation strengthening heat treatment for Al-Mg alloy
Seong-Jong KIM, Seok-Ki JANG, Min-Su HAN, Seong-Kwon KIM, Jong-Sin KIM
5
Fatigue fracture mechanism of AZ31B magnesium alloy and its welded joint
ZHANG Hong-xia, WANG Wen-xian, WEI Ying-hui, LI Jin-yong, WANG Jian-ling
6
Low temperature mechanical property of AZ91D magnesium alloy
fabricated by solid recycling process from recycled scraps
LI Dong-hua, HU Mao-liang, WANG Hai-bo, ZHAO Wang-an
7
Effects of ultrasonic vibration on solidification structure and
 properties of Mg-8Li-3Al alloy
YAO Lei, HAO Hai, JI Shou-hua, FANG Can-feng, ZHANG Xing-guo
8
Effect of Sr addition on microstructure of as-cast Mg-Al-Ca alloy
LOU Yan, BAI Xing, LI Luo-xing
9
Influence of welding processes on microstructure, tensile and
impact properties of Ti-6Al-4V alloy joints
T. S. BALASUBRAMANIAN, M. BALAKRISHNAN, V. BALASUBRAMANIAN, M. A. MUTHU MANICKAM
10
Reinforcing and toughening of TiAl composites by doping Sm2O3
WANG Xiao-feng, WANG Fen, ZHU Jian-feng, XIANG Liu-yi
11
Microstructure and mechanical properties of
powder metallurgy Ti-Al-Mo-V-Ag alloy
XIAO Dai-hong, YUAN Tie-chui, OU Xiao-qin, HE Yue-hui
12
Grain refinement of as-cast superalloy IN718 under
action of low voltage pulsed magnetic field
LI Ying-ju, MA Xiao-ping, YANG Yuan-sheng
13
Microstructure and microhardness of directionally solidified and
 heat-treated Nb-Ti-Si based ultrahigh temperature alloy
GUO Hai-sheng, GUO Xi-ping
14
Effect of pre-strain on microstructural evolution during thermal exposure of single crystal superalloy CMSX-4
B. G. CHOI, C. Y. JO, H. U. HONG, I. S. KIM, S. M. SEO, H. M. KIM

Functional Materials

15
Influence of TiC catalyst on absorption/desorption behaviors and microstructures of sodium aluminum hydride
CHEN Li-xin, FAN Xiu-lin, XIAO Xue-zhang, XUE Jing-wen, LI Shou-quan, GE Hong-wei, CHEN Chang-pin
16
Preparation and electrochemical performance of
hollow-spherical polypyrrole/V2O5 composite
WANG Yuan-hong, LIU Heng, ZHU Ding, GUO Zai-ping, LIU Hua-kun, DOU Shi-xue
17
Effects of crystallization on low-temperature specific heat capacity of
 Cu60Zr20Hf10Ti10 bulk metallic glass
WANG Zhi-xin, SUN Bin, LU Jin-bin
18
Preparation and properties of flame-sprayed Mo-FeB-Fe cermet coatings
MA Zhuang, WANG Wei, ZOU Ji-feng, DONG Shi-zhi, ZHANG Lian-yong, LI Zhi-chao
19
High temperature frictional wear behaviors of
 nano-particle reinforced NiCoCrAlY cladded coatings
WANG Hong-yu, ZUO Dun-wen, WANG Ming-di, SUN Gui-fang, MIAO Hong, SUN Yu-li
20
Preparation and properties of porous silicon carbide ceramics through
coat-mix and composite additives process
ZHAO Hong-sheng, LIU Zhong-guo, YANG Yang, LIU Xiao-xue, ZHANG Kai-hong, LI Zi-qiang
21
Effects of alkali and heat treatment on strength of porous Ti35Nb
WAN Xiao-jun
22
Effect of thermal annealing on defects of upgraded metallurgical grade silicon
WU Hong-jun, MA Wen-hui, CHEN Xiu-hua, JIANG Yong, MEI Xiang-yang, ZHANG Cong, WU Xing-hui

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi

29
High efficient mixed culture screening and
selected microbial community shift for bioleaching process
LI Shou-peng, GUO Ning, WU Hai-yan,QIU Guan-zhou, LIU Xin-xing
30
Flotation separation of Xixia andalusite ore
ZHOU Ling-chu, ZHANG Yi-min
31
Leaching of nickel-molybdenum sulfide ore in membrane biological reactor
CHEN Jia-wu, GAO Cong-jie, ZHANG Qi-xiu, XIAO Lian-sheng, ZHANG Gui-qing
32
Boron removal from metallurgical silicon using CaO-SiO2-CaF2 slags
CAI Jing, LI Jin-tang, CHEN Wen-hui, CHEN Chao, LUO Xue-tao
33
Lead electrodeposition from alkaline solutions containing xylitol
GU Ying-ying, ZHOU Qiong-hua, YANG Tian-zu, LIU Wei, ZHANG Du-chao
34
Effects of mechanical activation and oxidation-reduction on
hydrochloric acid leaching of Panxi ilmenite concentration
TAN Ping, HU Hui-ping, ZHANG Li
35
Leaching behavior of heavy metals with hydrochloric acid from
fly ash generated in municipal waste incineration plants
HUANG Kai,Katsutoshi INOUE, Hiroyuki HARADA, Hidetaka KAWAKITA, KeisukeOHTO
36
Electrochemical performances of
AB5-type hydrogen storage alloy modified with Co3O4
ZHANG Qing-qing, SU Geng, LI Ao-sheng, LIU Kai-yu
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9