ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 22    No. 1    January 2012

Structural Materials

1
Warm forming behavior of high strength aluminum alloy AA7075
WANG Hui, LUO Ying-bing, Peter FRIEDMAN , CHEN Ming-he, GAO Lin
2
Effect of pre-deformation of rolling combined with stretching on
stress corrosion of aluminum alloy 2519A plate
ZHANG Xin-ming, LIU Ling, YE Ling-ying, LIU Jun, LEI Zhao, SONG Ji-chao
3
Preparation of Mg−Li−La alloys by electrolysis in molten salt
ZHANG Mi-lin, CAO Peng, HAN Wei, YAN Yong-de, CHEN Li-jun
4
Effects of activating flux on CO2 laser welding process of 6013 Al alloy
QIN Guo-liang, WANG Guo-gang, ZOU Zeng-da
5
Torch brazing 3003 aluminum alloy with Zn−Al filler metal
DAI Wei, XUE Song-bai, LOU Ji-yuan, LOU Yin-bin, WANG Shui-qing
6
Microstructure and mechanism of in-situ Al2O3(p)/Al nano-composites synthesized by sonochemistry melt reaction
CHEN Deng-bin, ZHAO Yu-tao, ZHU Hai-yan, ZHENG Meng, CHEN Gang
7
Eutectic modification of A356 alloy with Li addition through
DSC and Miedema model
CHEN Zhong-wei, MA Cui-ying, CHEN Pei
8
Effect of quenching rate on microstructure and
stress corrosion cracking of 7085 aluminum alloy
CHEN Song-yi, CHEN Kang-hua, PENG Guo-sheng, LIANG Xin, CHEN Xue-hai
9
Comparative studies on as-cast microstructures and mechanical properties between Mg−3Ce−1.2Mn−0.9Sc and Mg−3Ce−1.2Mn−1Zn magnesium alloys
YANG Ming-bo, PAN Fu-sheng
10
Sliding wear behaviour of AZ31B magnesium alloy and nano-composite
M. SRINIVASAN, C. LOGANATHAN, M. KAMARAJ, Q. B. NGUYEN, M. GUPTA, R. NARAYANASAMY
11
Hot compressive deformation behavior and microstructure evolution of
HIPed FGH96 superalloy
XU Wei, ZHANG Li-wen, GU Sen-dong, ZHANG Jian-lin
12
Fabrication of wavy γ-TiAl based sheet with foil metallurgy
LIU Jiang-ping, SU Yan-qing, LUO Liang-shun, CHEN Hui, XU Yan-jin, GUO Jing-jie, FU Heng-zhi
13
Tribological behavior of CNTs−Cu and
graphite−Cu composites with electric current
XU Wei, HU Rui, LI Jin-shan, ZHANG Yong-zhen, FU Heng-zhi
14
Preparation of open-celled aluminum foams by
counter-gravity infiltration casting
HUO Deng-wei, YANG Juan, ZHOU Xiang-yang, WANG Hui, ZHANG Tai-kang

Functional Materials

15
Microstructure evolution and deformation behavior of
as-cast NiTi shape memory alloy under compression
JIANG Shu-yong, ZHANG Yan-qiu
16
Composition and corrosion resistance of palladium film on
316L stainless steel by brush plating
TANG Jun-lei, ZUO Yu, TANG Yu-ming, XIONG Jin-ping
17
Mechanical properties of hydroxyapatite-zirconia coatings prepared by magnetron sputtering
KONG De-jun, LONG Dan, WU Yong-zhong, ZHOU Chao-zheng
18
Effect of MoSi2 content on dielectric and mechanical properties of
MoSi2/Al2O3 composite coatings
WU Zhi-hong, ZHOU Wan-cheng, LUO Fa, ZHU Dong-mei
19
Preparation of Cu nanoparticles with NaBH4 by aqueous reduction method
LIU Qing-ming, ZHOU De-bi, Yuya YAMAMOTO, Ryoichi ICHINO, Masazumi OKIDO
20
Effect of sintering atmosphere on phase composition and
mechanical properties of 5Ni/(10NiO−NiFe2O4)
CHEN Duan, ZOU Zhong, TIAN Zhong-liang, XIN Peng-fei, LIU Kai, LAI Yan-qing, LI Jie
21
Effects of synthesis temperature and raw materials composition on
preparation of β-Sialon based composites from fly ash
MA Bei-yue, LI Ying, YAN Chen, DING Yu-shi
22
Synthesis and characterization of single-phase
nanocrystalline Ag2Al particles
CHEN Shan-jun, LI Xi-bo, NIU Gao, YI Zao, CHEN Yan,
LUO Jiang-shan, TANG Yong-jian, SUN Wei-guo

Computational Materials Science and Numerical Mode

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi

Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9