ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 21    Sepecial 3    December 2011
1
Precise point positioning and its application in mining deformation monitoring
Xu Chang-hui, Wang Jin-ling, Gao Jing-xiang, Wang Jian, Hu Hong
2
Suitability evaluation for land reclamation in mining area:
A case study of Gaoqiao bauxite mine
Wang Shi-dong, LIU Chang-hua, ZHANG He-bing
3
Analysis and application of automatic deformation monitoring data for buildings and structures of mining area
XIAO Jie, ZHANG Jin
4
Quick image-processing method of UAV without
 control points data in earthquake disaster area
LI Chang-chun, ZHANG Guang-sheng, LEI Tian-jie, GONG A-du
5
Stress distribution rule of roadway affected by overhead mining in gently inclined coal seams group
KANG Qin-rong, TANG Jian-xin, HU Hai, ZHANG Wei-zhong
6
Extending dynamic models of mining subsidence
LIAN Xu-gang, Andrew JAROSZ, Jose SAAVEDRA-ROSAS, DAI Hua-yang
7
Pegmatite remote sensing extraction and metallogenic prediction in
Azubai area, Xinjiang
PENG Guang-xiong, YE Zhen-chao, GAO Guang-ming, FENG De-shan, XIONG Yun
8
Analysis of stability of coal pillars with multi-coal seam strip mining
ZHANG Li-ya, DENG Ka-zhong, ZHU Chuan-guang, XING Zheng-quan
9
Numerical simulation analysis of covering rock strata as mining steep-inclined coal seam under fault movement
MA Feng-hai, SUN Li, LI Dun
10
Calculation of maximum ground movement and deformation caused by mining
LI Pei-xian, TAN Zhi-xiang, DENG Ka-zhong
11
Key technology of mine underground mobile positioning based on LiDAR and coded sequence pattern
WANG Zhi, WU Li-xin, LI Hui-ying
12
Construction and application of formal ontology for mine
CHENG Gang, ZHANG Yin-ling, WANG Fei, ZHANG Zhen-hui, GUO Yu-xiang
13
Annual integral changes of time serial NDVI in mining subsidence area
MA Chao, GUO Zeng-zhang, ZHANG Xiao-ke, HAN Rui-mei
14
Change monitoring of earth rotation parameter with Maglev gyroscope precessional torque
YANG Zhi-qiang, GONG Yun, SHI Zhen, LI Yun
15
Relationship between surface subsidence factor and
mining depth of strip pillar mining
GUO Wen-bing, HOU Quan-lin, ZOU You-feng
16
Numerical simulation of surface movement laws under different unconsolidated layers thickness
DAI Hua-yang, LI Wen-chang, LIU Yi-xin, JIANG Yao-dong
17
Applications of online monitoring technology for tailings dam on digital mine
YU Guang-ming, SONG Chuan-wang, ZOU Jing-bo, WU Yan-xia,
PAN Yong-zhan, LI Liang, LI Ran, WANG Pei-shou
18
Vision navigation algorithm for mine agent based on quaternion
LI Ke-zhao, LEI Wei-wei, GUO Zeng-zhang, WU Li-xin, ZHANG Qin
19
Spatiotemporal model of open-pit based on 3-D deposit model
XIA Chun-lin, ZHOU Hui, LI Qing-yuan, MA Zhen-li
20
Rock matrix-fractured media model for heterogeneous and fractured coal bed
ZHANG Chun-hui, YU Guang-ming, ZHANG Chun
21
Real estate appraisal system based on GIS and BP neural network
LIU Xiao-sheng, DENG Zhe, WANG Ting-li
22
Numerical simulation of compound media coupling mechanism of deep mining overburden strata
YANG Fan, CHEN Shuang
23
Real-time emergency route generating algorithm in tunnel
FANG Yuan-min, CHEN Jie, AI Chun-long, ZHANG Chun-liang, ZHOU Shi-yong, FU Xia-jiang, GU De-mao
24
Endemic error correction model and quantitative analysis of
precise point positioning
JI Chang-dong, FENG Lei, XU Ai-gong
25
Terrain classification based on adaptive weights with airborne LiDAR data for mining area
LI Hui-ying, WANG Zhi, SUN Ya-feng, LI Wen-hui
26
Methods of 3D map storage based on geo-referenced image database
YUAN Zhan-liang, LI Xun, WANG Jin-ling, YUAN Qi-qi, XU Dan, DIAO Jing-jing
27
A new method for mining deformation monitoring with GPS-RTK
GAO Jing-xiang, LIU Chao, WANG Jian, LI Zeng-ke, MENG Xiang-chao
28
Subsidence control and farmland conservation by solid backfilling mining technology
GUO Guang-li, FENG Wen-kai, ZHA Jian-feng, LIU Yuan-xu, WANG Qiang
29
Mining subsidence control by solid backfilling under buildings
ZHA Jian-feng, GUO Guang-li, FENG Wen-kai, WANG Qiang
30
Rational formulation of modern geoid concept
GUO Zeng-zhang, XIAO Jian-hua
31
Digital close-range photogrammetric application to
 small-scale physical simulation experiment
LI Chun-yi, CUI Xi-min, YU Yi-ju
32
Mine laneway 3D reconstruction based on photogrammetry
ZHANG Chun-sen
33
Conceptual design, data model and key techniques of “3D Assistant”
LI Qing-yuan, ZHANG Xuan, JIN Yang, ZHOU Hui, WANG Qian-jin,WEI Zhan-yin
34
Cultivated land quantity niche regulation and its environmental effect
NIU Hai-peng, FANG Guo-you, GAO Han-qi, SONG Jian-rui
35
Architecture and application of integrated spatial information service platform for digital mine
ZHANG Jin, XIAO Jie
36
Extraction of vegetation fraction information from CBERS images based
on VBSI vegetation index in Kaixian county
GAO Zhi-fang, NIU Hai-peng, LIU Jin-ping
37
Evaluation of reclamation land productivity in mining districts
WU Xue-qun, ZUO Xiao-qing, FANG Yuan-min
38
Water distribution extracted from mining subsidence area using Kriging interpolation algorithm
DAI Hua-yang, REN Li-yan, WANG Meng, XUE Hai-bing
39
Analysis to driving forces of land use change in Lu’an mining area
LIU Chang-hua, MA Xiao-xiao
40
Object oriented land cover classification using ALS and GeoEye imagery over mining area
YU Hai-yang, CHENG Gang, GE Xiao-san, LU Xiao-ping
41
Land use structural optimization of Lilin based on GMOP-ESV
ZHANG He-bing, ZHANG Xiao-hu
42
Algorithm of symbol generation and configuration of
land polygons in present land-use map
ZUO Xiao-qing, NIE Jun-tang
43
3D visualization model and key techniques for digital mine
JIN Bao-xuan,FANG Yuan-min,SONG Wei-wei
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9