ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 22    No. 6    June 2012

结构材料-Structural Materials

1
Influence of quench-induced precipitation on aging behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloy
TANG Jian-guo, CHEN Hui, ZHANG Xin-ming, LIU Sheng-dan, LIU Wen-jun, OUYANG Hui, LI Hong-ping
2
Growth mechanism of primary silicon in cast hypoeutectic Al-Si alloys
WANG Shou-ren, MA Ru, WANG Ying-zi, WANG Yong, YANG Li-ying
3
Microstructural evolution of 2519-T87 aluminum alloy obliquely impacted by projectile with velocity of 816 m/s
LIANG Xiao-peng, LI Hui-zhong, HUANG Lan, HONG Tao, MA Bing, LIU Yong
4
Homogenization of twin-roll cast A8006 alloy
CHEN Zhong-wei, LI Shi-shun, ZHAO Jing
5
Optimization of machining parameters in drilling hybrid aluminium metal matrix composites
T. RAJMOHAN, K. PALANIKUMAR, M. KATHIRVEL
6
Microstructure and mechanical properties of dissimilar pure copper/1350 aluminum alloy butt joints by friction stir welding
LI Xia-wei, ZHANG Da-tong, QIU Cheng, ZHANG Wen
7
Preparation of semi-solid A356 Al-alloy slurry by introducing grain process
CHEN Zheng-zhou
8
Fabrication of miniature helical gears by powder extrusion using gas atomized Zn-22%Al powder
LEE Kyung-Hun, LEE Jung-Min, PARK Joon-Hong, KIM Byung-Min
9
Effect of Nd addition on microstructures and mechanical properties of AZ80 magnesium alloys
WANG Ya-xiao, FU Jun-wei, YANG Yuan-sheng
10
Deformation mechanism and softening effect of extruded AZ31 magnesium alloy sheet at moderate temperatures
LIU Jun-wei, CHEN Zhen-hua, CHEN Ding, LI Gui-fa
11
Microstructure and mechanical properties of AZ31B magnesium alloy gas metal arc weld
DONG Hong-gang, LIAO Chuan-qing, YANG Li-qun
12
Microstructure and microsegregation in directionally solidified Ti-46Al-8Nb alloy
LIU Guo-huai, LI Xin-zhong, SU Yan-qing, CHEN Rui-run, GUO Jing-jie, FU Heng-zhi
13
Improvement of mechanical properties of cold-rolled commercially pure Ti sheet by high density electropulsing
SONG Hui, WANG Zhong-jin
14
Tribocorrosion behaviors of Ti-6Al-4V and Monel K500 alloys sliding against 316 stainless steel in artificial seawater
CHEN Jun, YAN Feng-yuan
15
Antiphase boundary-like structure in α′′ martensite of TC21 titanium alloy
XU Yan-fei, LIU Hui-qun, YI Dan-qing, ZHU Zhi-shou, ZHENG Feng

功能材料-Functional Materials

16
Influence of Ti target current on microstructure and properties of Ti-doped graphite-like carbon films
WANG Yong-xin, WANG Li-ping, XUE Qun-ji
17
Ti-containing hydrogenated carbon films fabricated by high-power plasma magnetron sputtering
YANG Peng, SUNG Chia-chi, FUH Yiin-kuen, CHU Chun-lin, LO Chih-hung
18
In-situ synthesis of Al3Ti particles reinforced Al-based composite coating
NIU Li-bin, ZHANG Ju-mei, YANG Xiao-lan
19
Effects of Cr content on electrochemical properties of melt-spun Al75-xSi25Crx alloy anodes for lithium-ion batteries
LIANG Pu, ZHANG Lin-ping, WANG Fei, SUN Zhan-bo, HU Qing, YANG Sen, WANG Li-qun, SONG Xiao-ping
20
Fracture behavior and microstructure of as-cast NiTi shape memory alloy
JIANG Shu-yong, ZHANG Yan-qiu, FAN Hong-tao
21
Effect of surface roughness on plasticity of Zr52.5Cu17.9Ni14.6Al10­Ti5 bulk metallic glass
LIN Tao, HU Yong, KONG Ling-ti, LI Jin-fu
22
Microstructure characterization and thermal properties of hypereutectic Si-Al alloy for electronic packaging applications
YU Kun, LI Shao-jun, CHEN Li-san, ZHAO Wei-shang, LI Peng-fei
23
Synthesis, characterization and antibacterial property of Ag/mesoporous CeO2 nanocomposite material
LU Xiao-wang, QIAN Jun-chao, CHEN Feng, LI Xia-zhang, CHEN Zhi-gang
24
Effects of high-energy ball milling oxide-doped and varistor ceramic powder on ZnO varistor
XU Dong, TANG Dong-mei, JIAO Lei, YUAN Hong-ming, ZHAO Guo-ping, CHENG Xiao-nong

计算材料学及数值模拟-Computational Materials Scien

25
Thermodynamic assessment of Au-Pt system
XU Xiao-ning, REN Yu-ping, LI Chang-fa, LI Song, QIN Gao-wu
26
First principles calculation of intermetallic compounds in FeTiCoNiVCrMnCuAl system high entropy alloy
NONG Zhi-sheng, ZHU Jing-chuan, YU Hai-ling, LAI Zhong-hong
27
Visualization and simulation of plastic material flow in friction stir welding of 2024 aluminium alloy plates
WU Chuan-song, ZHANG Wen-bin, SHI Lei, CHEN Mao-ai
28
Simulation of microstructures in solidification of aluminum twin-roll casting
CHEN Shou-dong, CHEN Jing-chao
29
Intelligent method to develop constitutive relationship of Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V alloy
SUN Yu, ZENG Wei-dong, ZHAO Yong-qing, HAN Yuan-fei, MA Xiong

矿业工程 • 冶金工程 • 化学与化工-Mine

30
Effect of amendments on growth and metal uptake of giant reed (Arundo donax L.) grown on soil contaminated by arsenic, cadmium and lead
YANG Miao, XIAO Xi-yuan, MIAO Xu-feng, GUO Zhao-hui, WANG Feng-yong
31
Ecological risk assessment of heavy metals in sediments of Xiawan Port based on modified potential ecological risk index
ZHU Hui-na, YUAN Xing-zhong, ZENG Guang-ming, JIANG Min, LIANG Jie,
ZHANG Chang, YIN Juan,
32
Phase equilibrium of CaSO4-Ca(OH)2-H2O system
WANG Yun-yan, PENG Xiao-yu, CHAI Li-yuan, SHU Yu-de
33
Properties of Al2O3-Sm2O3-CeO2 electrolyte
S. RAMESH, K. C. J. RAJU, C. V. REDDY
34
Electrochemical behavior of Li incorporation in Al in LiTFSI/KTf molten salt electrolyte
TU Xiao-hua, CHU You-qun, MA Chun-an
35
Chemical etching process of copper electrode for bioelectrical impedance technology
ZHOU Wei, SONG Rong, JIANG Le-lun, XU Wen-ping, LIANG Guo-kai, CHENG De-cai, LIU Ling-jiao
36
Preparation of V-Ti-Fe master alloys by metallothermic reduction method
WANG Bin, LIU Kui-ren, CHEN Jian-she, GAO Teng-yue, HE Ji-lin
37
Measurements of zinc oxide solubility in sodium hydroxide solution from 25 to 100 °C
CHEN Ai-liang, XU Dong, CHEN Xing-yu, ZHANG Wen-yong, LIU Xu-heng
38
Numerical simulation of flow characteristics in settler of flash furnace
ZHOU Jun, CHEN Zhuo, ZHOU Ping, YU Jian-ping, LIU An-ming
39
A general method to calculate passive earth pressure on rigid retaining wall for all displacement modes
PENG Shu-quan, LI Xi-bing, FAN Ling, LIU Ai-hua
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9