ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 27    No. 5    May 2017

Functional Materials

10
Effect of Ce content on mechanical properties of Ce/Cr coated open-cell Ni-Cr-Fe alloy foams
Qiu PANG, Zhi-li HU, Guo-rong WANG
11
Structure and oxidation resistance of W1-xAlxN composite films
Xiao XIAO, Bei YAO
12
Effect of N-ion implantation and diamond-like carbon coating on fretting wear behaviors of Ti6Al7Nb in artificial saliva
Xin-ying ZHENG, Ya-rong ZHANG, Bao-rong ZHANG
13
In vitro corrosion resistance and antibacterial properties of layer-by-layer assembled chitosan/poly-L-glutamic acid coating on AZ31 magnesium alloys
Lan-yue CUI, Ji XU, Na LU, Rong-chang ZENG, Yu-hong ZOU, Shuo-qi LI, Fen ZHANG
14
Enhanced corrosion performance of magnesium phosphate conversion coating on AZ31 magnesium alloy
Nguyen Van PHUONG, Manoj GUPTA, Sungmo MOON
15
Corrosion behavior of novel Cu-Ni-Al-Si alloy with super-high strength in 3.5% NaCl solution
Jia-jun ZHU, San-hua LI, Lei-nuo SHEN, Wu-lin YANG, Zhou LI
16
Hydrothermal synthesis and electrochemical sensing properties of copper vanadate nanocrystals with controlled morphologies
Gui-hong HAN, Shu-zhen YANG, Yan-fang HUANG, Jing YANG, Wen-cui CHAI, Rui ZHANG, De-liang CHEN
17
Enhanced photocatalytic activity of TiO2 nanoparticles using WS2/g-C3N4 hybrid as co-catalyst
Li-li ZHENG, Xin-yan XIAO, Yang LI, Wei-ping ZHANG
18
Photochemical synthesis and enhanced photocatalytic activity of MnOx/BiPO4 heterojunction
Hai-bin LI, Guo-you HUANG, Jian ZHANG, Sheng-hao FU, Teng-gan WANG, Hong-wei LIAO
19
Enhanced cycling stability of La modified LiNi0.8-xCo0.1Mn0.1LaxO2 for Li-ion battery
Ming-xia DONG, Xiang-qun LI, Zhi-xing WANG, Xin-hai LI, Hua-jun GUO, Zhen-jun HUANG

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

20
Microbial oxidation of refractory gold sulfide concentrate by a native consortium
N. MARCHEVSKY, M. M. BARROSO QUIROGA, A. GIAVENO, E. DONATI
21
Transformation of iron in pure culture process of extremely acidophilic microorganisms
Jing-hua FANG, Yong LIU, Wan-li HE, Wen-qing QIN, Guan-zhou QIU, Jun WANG
22
Acidithiobacillus ferrooxidans enhanced heavy metals immobilization efficiency in acidic aqueous system through bio-mediated coprecipitation
Min GAN, Ming-ming LI, Jian ZENG, Xin-xing LIU, Jian-yu ZHU, Yue-hua HU, Guan-zhou QIU
23
Immobilization of Cd and Pb in soils by polymeric hydroxyl ferric phosphate
Yi-ning YUAN, Li-yuan CHAI, Zhi-hui YANG, Rui-ping WU, Hui LIU, Li-fen LIANG, Wei SHI
24
Extraction of manganese and zinc from their compound ore by reductive acid leaching
Qian LI, Xue-fei RAO, Bin XU, Yong-bin YANG, Ting LIU, Tao JIANG, Long HU
25
Recovery of valuable metals from zinc leaching residue by sulfate roasting and water leaching
Guo-min JIANG, Bing PENG, Yan-jie LIANG, Li-yuan CHAI, Qing-wei WANG, Qing-zhu LI, Ming HU
26
Physicochemical properties of arsenic-bearing lime-ferrate sludge and its leaching behaviors
Bing PENG, Jie LEI, Xiao-bo MIN, Li-yuan CHAI, Yan-jie LIANG, Yang YOU
27
Growth behavior and microstructure of intermetallics at interface of AuSn20 solder and metalized-Ni layer
Xiao-feng WEI, Xue-wei ZHU, Ri-chu WANG
28
Volatility forecasting in Chinese nonferrous metals futures market
Xue-hong ZHU, Hong-wei ZHANG, Mei-rui ZHONG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9