ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 27    No. 7    July 2017

Structural Materials

1
Recent advances in energy efficient PEO processing of aluminium alloys
E. MATYKINA, R. ARRABAL, M. MOHEDANO, B. MINGO, J. GONZALEZ, A. PARDO, M. C. MERINO
2
Corrosion behavior and surface treatment of superlight Mg-Li alloys
Yue-hua SUN, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Yan FENG, Ming YANG
3
Microstructural evolution of new type Al-Zn-Mg-Cu alloy with Er and Zr additions during homogenization
Hao WU, Sheng-ping WEN, Jun-tai LU, Zhen-peng MI, Xian-long ZENG, Hui HUANG, Zuo-ren NIE
4
Microstructural evolution during semisolid processing of Al-Si-Cu alloy with different Mg contents
K. S. ALHAWARI, M. Z. OMAR, M. J. GHAZALI, M. S. SALLEH, M. N. MOHAMMED
5
Influence of heat treatment conditions on bending characteristics of 6063 aluminum alloy sheets
Zhi-wen LIU, Luo-xing LI, Jie YI, Shi-kang LI, Zhen-hu WANG, Guan WANG
6
Analysis of defects in clean fabrication process of friction stir welding
Noor Zaman KHAN, Zahid A. KHAN, Arshad Noor SIDDIQUEE, Abdulrahman M. AL-AHMARI, Mustufa H. ABIDI
7
Scope for improved properties of dissimilar joints of ferrous and non-ferrous metals
Gopinath THIRUNAVUKARASU, Subrata CHATTERJEE, Sukumar KUNDU
8
Evolution characteristics of microstructure and properties in AZ31 alloy during high cycle fatigue processes
Jiang-ping YU, Xi-yan ZHANG, Yang SHU, Li TAN, Rui-sen YIN
9
Effects of cold deformation on microstructure and mechanical properties of Ti-35Nb-2Zr-0.3O alloy for biomedical applications
Chun-bo LAN, Guo LI, Yu WU, Li-li GUO, Feng CHEN

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

18
Dynamic mechanical properties and instability behavior of layered backfill under intermediate strain rates
Yun-hai ZHANG, Xin-min WANG, Chong WEI, Qin-li ZHANG
19
Molybdenite-limestone oxidizing roasting followed by calcine leaching with ammonium carbonate solution
Qiu-sheng ZHOU, Wei-tao YUN, Jun-tao XI, Xiao-bin LI, Tian-gui QI, Gui-hua LIU, Zhi-hong PENG
20
Behavior of ammonium adsorption by clay mineral halloysite
Qing-xiu JING, Li-yuan CHAI, Xiao-dong HUANG, Chong-jian TANG, Huan GUO,Wei WANG
21
Characterization of cooling rate and microstructure of CuSn melt droplet in drop on demand process
Yi XU, N. ELLENDT, Xing-gang LI, V. UHLENWINKEL, U. FRITSCHING
22
Effect of inlet configuration on hydrocyclone performance
Bo TANG, Yan-xia XU, Xing-fu SONG, Ze SUN, Jian-guo YU
23
Effects of additives on zinc electrodeposition from alkaline zincate solution
Liang YUAN, Zhi-ying DING, Shi-jun LIU, Wei-fa SHU, Ya-ning HE
24
Synergistic effect of additives on electrodeposition of copper from cyanide-free electrolytes and its structural and morphological characteristics
R. SEKAR
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9