ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 29    No. 8    August 2019

Materials Science and Engineering

1
Grain structure and tensile property of Al-Li alloy sheet caused by different cold rolling reduction
Yun-long MA, Jin-feng LI, Feng-jian SANG, Hong-ying LI, Zi-qiao ZHENG, Cheng HUANG
2
Microstructure evolution and mechanical properties of Al-6.5Cu-0.6Mn-0.5Fe alloys with different Si additions
Rui XU, Bo LIN, Hao-yu LI, Hua-qiang XIAO, Yu-liang ZHAO, Wei-wen ZHANG
3
Effects of La-Ce addition on microstructure and mechanical properties of Al-18Si-4Cu-0.5Mg alloy
Gao-yong LIN, Kun LI, Di FENG, Yong-ping FENG, Wei-yuan SONG, Meng-qiong XIAO
4
Corrosion resistance of aluminum alloy AA7022 wire fabricated by friction stir extrusion
Kamin TAHMASBI, Masoud MAHMOODI, Hossein TAVAKOLI
5
Metallurgical behavior and variation of vibro-acoustic signal during preheating assisted friction stir welding between AA6061-T6 and AA7075-T651 alloys
Ashu GARG, Madhav RATURI, Anirban BHATTACHARYA
6
Enhanced mechanical properties of lamellar Cu/Al composites processed via high-temperature accumulative roll bonding
Lin WANG, Qing-lin DU, Chang LI, Xiao-hui CUI, Xing ZHAO, Hai-liang YU
7
Dynamic recrystallization and mechanical properties of high-strain-rate hot rolled Mg-5Zn alloys with addition of Ca and Sr
Tian DING, Hong-ge YAN, Ji-hua CHEN, Wei-jun XIA, Bin SU, Zong-lin YU
8
Microstructure, mechanical and corrosion properties of magnesium alloy bone plate treated by high-energy shot peening
Shu-xu WU, Shou-ren WANG, Gao-qi WANG, Xiu-chun YU, Wen-tao LIU, Zheng-qi CHANG, Dao-shengWEN
9
Wear modes in open porosity titanium matrix composites with TiC addition processed by spark plasma sintering
I. FARíAS, L. OLMOS, O. JIMéNEZ, M. FLORES, A. BRAEM, J. VLEUGELS
10
Laser in-situ synthesis of titanium matrix composite coating with TiB-Ti network-like structure reinforcement
Ying-hua LIN, Zhen-heng LIN, Qing-tang CHEN, Yong-ping LEI, Han-guang FU
11
Microstructure and mechanical characterization of Incoloy 825 Ni-based alloy welded to 2507 super duplex stainless steel through dissimilar friction stir welding
Jalal KANGAZIAN, Morteza SHAMANIAN
12
High-pressure torsion deformation process of bronze/niobium composite
S. O. ROGACHEV, S. A. NIKULIN, V. M. KHATKEVICH, R. V. SUNDEEV, D. A. KOZLOV
13
Effects of Ag contents in Sn–xAg lead-free solders on microstructure, corrosion behavior and interfacial reaction with Cu substrate
Phacharaphon TUNTHAWIROON, Kannachai KANLAYASIRI
14
Microwave sintering of Mo nanopowder and its densification behavior
Bo-hua DUAN, Zhao ZHANG, De-zhi WANG, Tao ZHOU
15
Porous alumina ceramic via gelcasting based on 2-hydroxyethyl methacrylate dissolved in tert-butyl alcohol
Xiao-feng WANG, Yu-zhou XIE, Chao-qun PENG, Ri-chu WANG, Dou ZHANG, Yan FENG
16
Enhanced Cu/graphene adhesion by doping with Cr and Ti: A first principles prediction
Yang LIU, Gang WANG, Yi-ren WANG, Yong JIANG, Dan-qing YI

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9