ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 30    No. 7    July 2020

Materials Science and Engineering

1
Effect of thermal exposure on microstructure and mechanical properties of Al-Si-Cu-Ni-Mg alloy produced by different casting technologies
Jia-ying ZHANG, Li-jie ZUO, Jian FENG, Bing YE, Xiang-yang KONG, Hai-yan JIANG, Wen-jiang DING
2
Microstructure, mechanical and wear properties of aluminum borate whisker reinforced aluminum matrix composites
Neeraj PANDEY, I. CHAKRABARTY, Kalpana BARKANE, N. S. MEHTA, M. R. MAJHI
3
Characterization of aluminum based functionally graded composites developed via friction stir processing
Venkatesh BIKKINA, Sadasiva Rao TALASILA, Kumar ADEPU
4
Microstructural characterization and mechanical properties of friction surfaced AA2024-Ag composites
Parisa PIRHAYATI, Hamed JAMSHIDI AVAL
5
High temperature mechanical properties and microstructure of die forged Al-5.87Zn-2.07Mg-2.42Cu alloy
Yao LI, Guo-fu XU, Xiao-yan PENG, Shi-chao LIU, Yu-hai DOU, Xiao-peng LIANG
6
Relationship between microstructure and mechanical properties of 5083 aluminum alloy thick plate
Xin-wei SHE, Xian-quan JIANG, Pu-quan WANG, Bin-bin TANG, Kang CHEN, Yu-jie LIU, Wei-nan CAO
7
Enhancing mechanical properties and corrosion performance of AA6063 aluminum alloys through constrained groove pressing technique
Ren-jie FAN, Shokouh ATTARILAR, Mahmoud SHAMSBORHAN, Mahmoud EBRAHIMI, Ceren G?DE, Hatice Varol ?ZKAVAK
8
Microstructure and thermophysical properties of Mg-2Zn-xCu alloys
Wan-peng ZHANG, Ming-long MA, Jia-wei YUAN, Guo-liang SHI, Yong-jun LI, Xing-gang LI, Kui ZHANG
9
Effect of rolling reduction and annealing process on microstructure and corrosion behavior of LZ91 alloy sheet
Li-na MA, Yan YANG, Gang ZHOU, Feng-juan REN, Hong-ju DENG, Guo-bing WEI, Xiao-dong Peng
10
Multiple eutectic orientation relationships in undercooled Ni-38wt.%Si eutectic alloy
Fan ZHANG, Hai-feng WANG, Cun LAI, Jian-bao ZHANG, Ya-chan ZHANG, Qing ZHOU
11
Crystal structures and elastic properties of Ti(Cu,Pt)2 and Ti(Cu,Pt)3 phases
Wei-jing ZENG, Kun HU, Hua-shan LIU, Hai-long PENG, Ge-mei CAI, Zhan-peng JIN
12
In situ TiB2/Cu composites fabricated by spray deposition using solid-liquid and liquid-liquid reactions
Dan CHEN, Yi-hui JIANG, Yu-fa LI, Di LIU, Jiang-tan HE, Fei CAO, Shu-hua LIANG
13
Cross-sectional structure, microstructure and mechanical property evolutions of brass cladding pure copper stranded wire composite during drawing
Yan-bin JIANG , Yong-shuai LI , Yu LEI , Jian-xin XIE
14
Effects of Sr addition on microstructure, mechanical properties and in vitro degradation behavior of as-extruded Zn-Sr binary alloys
Gui-zhou KE, Rui YUE, Hua HUANG, Bin KANG, Hui ZENG, Guang-yin YUAN
15
Decomposition kinetics of carbon-doped FeCoCrNiMn high-entropy alloy at intermediate temperature
Jian PENG, Zi-yong LI, Xin-bo JI, Yan-le SUN, Li-ming FU, Ai-dang SHAN
16
Effect of chromium substitution on structural, electrical and magnetic properties of NiZn ferrites
Guang-sheng LUO, Yu-hao HONG, Wei-ping ZHOU, Zhen-zhi CHENG, Chi-cheng MA, Zhong-kai WU, Huan-huan HUANG
17
Enhancement of lithium storage capacity and rate performance of Se-modified MnO/Mn3O4 hybrid anode material via pseudocapacitive behavior
Lie-wu LI, Li-ping WANG, Ming-yu ZHANG, Qi-zhong HUANG, Ke-jian HE, Fei-xiang WU

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

18
Three-dimensional upper bound limit analysis of underground cavities using nonlinear Baker failure criterion
Zhi-zhen LIU, Ping CAO, Hang LIN, Jing-jing MENG, Yi-xian WANG
19
Oxidation of chalcopyrite in air-equilibrated acidic solution: Inhibition with phenacyl derivatives
Paul CHIRI??, M?d?lina I. DUINEA, Laura G. S?RBU, Lucian M. B?RS?, Mihaela BAIBARAC, Florinel SAVA, Elena MATEI
20
Physicochemical and environmental properties of arsenic sulfide sludge from copper and lead-zinc smelter
Li-wei YAO, Xiao-bo MIN, Hui XU, Yong KE, Yun-yan WANG, Zhang LIN, Yan-jie LIANG, De-gang LIU, Qiu-jing XU, Yu-yang HE
21
Footprint of harmful substances in spent pot lining of aluminum reduction cell
Feng-qin LIU, Ming-zhuang XIE, Wei LIU, Hong-liang ZHAO
22
Differences of cyanide leaching between calcine and dust from refractory gold concentrates
Pan CAO, Shang-hua ZHANG, Ya-jie ZHENG, Han-bing HE, Shen-zhi LAI, Xing-jun WANG, Bing TAN
23
Enrichment and separation of iron minerals in gibbsitic bauxite residue based on reductive Bayer digestion
Xiao-bin LI, Zhao-yu ZHOU, Yi-lin WANG, Qiu-sheng ZHOU, Tian-gui QI, Gui-hua LIU, Zhi-hong PENG
24
Nonlinear correlation between RMB internationalization and nonferrous metal prices
Xue-hong ZHU, Zi-tao ZHANG, Hong-wei ZHANG, Qiu-fen WANG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9