ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 31    No. 9    September 2021

Materials Science and Engineering

1
Effect of Sc and Zr on recrystallization behavior of 7075 aluminum alloy
Jin-feng LENG, Bing-hui REN, Qing-bo ZHOU, Ji-wei ZHAO
2
Effect of Ga on microstructure and electrochemical performance of Al-0.4Mg-0.05Sn-0.03Hg alloy as anode for Al-air batteries
Ze-hang ZHUANG, Yan FENG, Chao-qun PENG, Liu-zhong YANG, Meng WANG
3
Effect of Si content on interfacial reaction and properties between solid steel and liquid aluminum
Tian-peng Zou, Gao-yang Yu, Shu-hai Chen, Ji-hua Huang, Jian Yang, Zhi-yi Zhao, Ji-ping Rong, Jin Yang
4
Interface repairing for AA5083/T2 copper explosive composite plate by friction stir processing
Jian WANG, Xiao-wei WANG, Bo LI, Cheng CHEN, Xiao-feng LU
5
Effect of compression ratio on microstructure evolution of Mg-10%Al-1%Zn-1%Si alloy prepared by SIMA process
Li-jie CAO, Guo-rui MA, Chun-xia WANG, Zheng-jian CHEN, Jia-heng ZHANG
6
Effect of double aging on mechanical properties and microstructure of EV31A alloy
Kan GU, Xiao-qin ZENG, Bin CHEN, Ying-xin WANG
7
Effects of annealing on mechanical properties and degradation behavior of biodegradable JDBM magnesium alloy wires
Yuan TIAN, Hong-wei MIAO, Jia-lin NIU, Hua HUANG, Bin KANG, Hui ZENG, Wen-jiang DING, Guang-yin YUAN
8
Simulation and experimental study of dynamic recrystallization process during friction stir vibration welding of magnesium alloys
Mahmoud ABBASI, Behrouz BAGHERI, Farzaneh SHARIFI
9
Effect of heat treatment on mechanical and wear properties of Zn-40Al-2Cu-2Si alloy
Temel SAVA?KAN, Zeki AZAKLI, Ali Pa?a HEKìMO?LU
10
Static globularization and grain morphology evolution of α and β phases during annealing of hot-rolled TC21 titanium alloy
Ke WANG, Ming-yu WU, Zhao REN, Yu ZHANG, Ren-long XIN, Qing LIU
11
Vacuum diffusion bonding of Ti2AlNb alloy and TC4 alloy
Guang-jie FENG, Yan WEI, Bing-xu HU, Yi-feng WANG, De-an DENG, Xiu-xia YANG
12
Comparison of explosive welding of pure titanium/SUS 304 austenitic stainless steel and pure titanium/SUS 821L1 duplex stainless steel
Xiang CHEN, Daisuke INAO, Shigeru TANAKA, Xiao-jie LI, I. A. BATAEV, Kazuyuki HOKAMOTO
13
New insights into microstructural changes during transient liquid phase bonding of GTD-111 superalloy
Javad ASADI, Seyed Abdolkarim SAJJADI, Hamid OMIDVAR
14
Microstructure, microhardness and corrosion resistance of laser cladding Ni-WC coating on AlSi5Cu1Mg alloy
Min ZENG, Hong YAN, Bao-biao YU, Zhi HU
15
Structural characteristics and high-temperature tribological behaviors of laser cladded NiCoCrAlY-B4C composite coatings on Ti6Al4V alloy
Wen-chang WANG, Jia-xing LI, Yuan GE, De-jun KONG
16
Structure, mechanical and thermal properties of Y-doped CrAlN coatings
Jin-lian TIAN, Chun HU, Li CHEN, Yu-min LOU, Ning-ning ZHAO
17
Fe-C micro-alloying effect on properties of Zr53Al11.6Ni11.7Cu23.7 bulk metallic glass
Da-wei DING, JING TAN, An-hui CAI, Yong LIU, Hong WU, Qi AN, Peng-wei LI, Yan ZHANG, Qing YANG
18
Fracture pattern evolution of SnAgCu-SnPb mixed solder joints at cryogenic temperature
Ming WU, Shan-lin WANG, Wen-jun SUN, Min HONG, Yu-hua CHEN, Li-ming KE
19
Smart-microstructures of composites for electrical contacts with frameless packing of Cr and W in copper
L. E. BODROVA, S. Yu. MELCHAKOV, A. B. SHUBIN, E. Yu. GOYDA
20
Fatigue analysis of closed-cell aluminium foam using different material models
M. ULBIN, S. GLODE?
21
Preparation and properties of porous ceramics from spodumene flotation tailings by low-temperature sintering
Jie YANG, Long-hua XU, Hou-qin WU, Jiao JIN
22
Black phosphorous nanosheets-gold nanoparticles-cisplatin for photothermal/photodynamic treatment of oral squamous cell carcinoma
Jun-jie ZENG, Zhan-gui TANG, Jiao ZOU, Jin-gang YU

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9