ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 31    No. 11    November 2021

Materials Science and Engineering

1
Review of micro-scale and atomic-scale corrosion mechanisms of second phases in aluminum alloys
Yuan-yuan JI, Yun-ze XU, Bin-bin ZHANG, Yashar BEHNAMIAN, Da-hai XIA, Wen-bin HU
2
Corrosion behavior of Mg-Li alloys: A review
Xiao-chun MA, Si-yuan JIN, Rui-zhi WU, Jia-xiu WANG, Gui-xiang WANG, Boris KRIT, Sergey BETSOFEN
3
Semi-solid processing of aluminum and magnesium alloys: Status, opportunity, and challenge in China
Gan LI, Wen-ying QU, Min LUO, Le CHENG, Chuan GUO, Xing-gang LI, Zhen XU, Xiao-gang HU, Da-quan LI, Hong-xing LU, Qiang ZHU
4
Review of recent trends in friction stir welding process of aluminum alloys and aluminum metal matrix composites
John VICTOR CHRISTY, Abdel-Hamid ISMAIL MOURAD, Muhammad M. SHERIF, B. SHIVAMURTHY
5
Progress in Ti3O5: Synthesis, properties and applications
Peng-fei ZHAO,Guang-shi LI,Wen-li LI, Peng CHENG, Zhong-ya PANG, Xiao-lu XIONG, Xing-li ZOU, Qian XU, Xiong-gang LU
6
Theoretical design and distribution control of precipitates and solute elements in Al-Zn-Mg-Cu alloys with heterostructure
Liang-liang YUAN, Ming-xing GUO, Yong YAN, Wei-jun FENG, Zan-yang LIU, Lin-zhong ZHUANG
7
First-principles investigation on stability and electronic structure of Sc-doped θ′/Al interface in Al-Cu alloys
Dong-lan ZHANG, Jiong WANG, Yi KONG, You ZOU, Yong DU
8
Quenching sensitivity and heterogeneous precipitation behavior of AA7136 alloy
Zhi-min MA, Yong ZHANG, Sheng-dan LIU, Yun-lai DENG, Xin-ming ZHANG
9
Fabrication of ultrafine-grained AA1060 sheets via accumulative roll bonding with subsequent cryorolling
Qing-lin DU, Chang LI, Xiao-hui CUI, Charlie KONG, Hai-liang YU
10
Microstructure evolution of AA5052 joint failure process and mechanical performance after reconditioning with tubular rivet
Xiao-qiang REN, Chao CHEN, Xiang-kun RAN, Yu-xiang LI, Xin-gang ZHANG
11
Effects of trace Ag on precipitation behavior and mechanical properties of extruded Mg-Gd-Y-Zr alloys
Dong-dong ZHANG, Chu-ming LIU, Shu-nong JIANG, Ying-chun WAN, Zhi-yong CHEN
12
Investigation of mechanical and diffusion properties in bcc Ti-Nb-Zr-Sn alloys via a high-throughput method
Zhu-hao WEN, Yao WANG, Wei-min CHEN, Li-jun ZHANG, Yong DU
13
Dynamic recrystallization and silicide precipitation behavior of titanium matrix composites under different strains
Er-tuan ZHAO, Shi-chen SUN, Jin-rui YU, Yu-kun AN, Wen-zhen CHEN, Rui-run CHEN
14
Evolution of coordination between α and β phases for two-phase titanium alloy during hot working
Jian-wei XU, Wei-dong ZENG, Da-di ZHOU, Sheng-tong HE, Run-chen JIA
15
Oxidation and tribological properties of anodized Ti45Al8.5Nb alloy
Zhe-xuan LI, Ya-ting BAO, Lian-kui WU, Fa-he CAO
16
Microstructure evolution of 55Ni-23Cr-13Co nickel-based superalloy during high-temperature cyclic deformation
Kai-meng WANG, Hong-yang JING, Lian-yong XU, Lei ZHAO, Yong-dian HAN, Hai-zhou LI, Kai SONG
17
Mn nanoparticles enhanced dehydrogenation and hydrogenation kinetics of MgH2 for hydrogen storage
Yan CHEN, Hao-yu ZHANG, Fu-ying WU, Ze SUN, Jia-guang ZHENG, Liu-ting ZHANG, Li-xin CHEN
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9