ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 32    No. 3    March 2022

Materials Science and Engineering

1
Effects of Mg content on microstructure and mechanical properties oflow Zn-containing Al-xMg-3Zn-1Cu cast alloys
Chuan LEI, Qu-dong WANG, Hua-ping TANG, Tian-wen LIU,Zhong-yang LI, Hai-yan JIANG, Kui WANG, Wen-jiang DING
2
Preparation of semi-solid 6061 aluminum alloy slurry byserpentine channel pouring
Nai-yong LI, Wei-min MAO, Xiao-xin GENG
3
Effects of Cd addition in welding wires on microstructure and mechanical property of wire and arc additively manufactured Al-Cu alloy
Ming-ye DONG, Yue ZHAO, Quan LI,Fu-de WANG, Ai-ping WU
4
Diversity of intergranular corrosion and stress corrosion cracking for5083 Al alloy with different grain sizes
Jin QIN, Zhi LI, Ming-yang MA, Dan-qing YI, Bin WANG
5
Microstructure, mechanical properties andcorrosion behavior of commercial 7N01 alloys
Pei-hao ZHAO, Xiao-lan WU, Yang LIU, Kun-yuan GAO, Sheng-ping WEN,Wu WEI,Li RONG, Hui HUANG,Hong WU, De-jing ZHOU, Qian ZHANG, Zuo-ren NIE
6
Microstructure and mechanical properties of 6082 aluminum alloy processed by preaging and hot forging
Lin HUA, Pu-guang YUAN, Ning ZHAO, Zhi-li HU, Hui-juan MA
7
Interactive effects of porosity and microstructure on strength of6063 aluminum alloy CMT MIX + Synchropulse welded joint
Qing-tao WANG, Xiao-nan WANG, Xia-ming CHEN, Peng-cheng HUAN,Qi-peng DONG, Qing-yu ZHANG, Hiromi NAGAUMI
8
Simulation on microstructure evolution andmechanical properties of Mg-Y alloys: Effect of trace Y
Wei LIU, Bo-qiang WU, Hai-rong LIU, Rang-su LIU, Yun-fei MO,Ze-an TIAN,Zhao-yang HOU, Ting-fei XI, Zhi-yi WAN, Chang-xiong HUANG, Xin CHEN
9
Effect of Al addition on microstructure andmechanical properties of Mg-Gd-Zn alloys
Zhi-bing DING, Shuai ZHANG, Yu-hong ZHAO, Dong-rui CHEN,Li-hua ZOU, Zhi-gang CHEN, Wen-min GUO, Zai-jun SU, Hua HOU
10
Effects of Li content on microstructure and mechanical properties ofas-cast Mg-xLi-3Al-2Zn-0.5Y alloys
Xiang PENG, Wen-cai LIU, Guo-hua WU
11
Quantitative analysis of globularization and modeling ofTC17 alloy with basketweave microstructure
Hao-yu PANG, Jiao LUO, Zhi-gang ZHANG, Wen-chao HAN, Keng-feng XU, Miao-quan LI
12
Corrosion and wear properties of TB2 titanium alloyborided by pack boriding with La2O3
De-yi QU, Dan LIU, Xin-yu WANG, Yong-hua DUAN, Ming-jun PENG
13
Effect of hydroxyapatite:zirconia volume fraction ratio on mechanical and corrosive properties of Ti-matrix composite scaffolds
Mehmet TOPUZ, Burak DIKICI, Mehmet GAVGALI, Yasemin YILMAZER
14
Prediction of low-cycle crack initiation life of powder superalloyFGH96 with inclusions based on damage mechanics
Yuan-ming XU, Shu-ming ZHANG, Tian-peng HE, Xin-ling LIU, Xia-yuan CHANG
15
Role of interlayer composition in microstructure and mechanical properties during TLP bonding of GTD-111/IN-718 superalloys
Ali IZADI GHAHFEROKHI, Masoud KASIRI-ASGARANI, Kamran AMINI, Mahdi RAFIEI, Reza EBRAHIMI-KAHRIZSANGI
16
Microstructure and mechanical properties of C/C composite joint brazed with Ni-based filler
He-li PENG, Yong-xin ZHANG, Xu CHEN, Hong-qiang ZHANG, Jun-liang XUE, Wei GUO
17
Fabrication of MoSi2coatings on molybdenum anditshigh-temperature anti-oxidation properties
Lu ZHU, Peng CHEN, Zi-ming CAI, Pei-zhong FENG, Xue-qin KANG, Farid AKHTAR, Xiao-hong WANG
18
Effect of partial recrystallization on microstructure andtensile properties of NiFeCoCrMn high-entropy alloy
Hui DU, Jia-hong CAI, Ya-song WANG, Jun-qing YAO, Qiang CHEN, Yu CUI, Xin-wang LIU
19
Deposition of nanoporous BiVO4 thin-film photocatalyst by reactive magnetron sputtering: Effect of total pressure and substrate
Siavash Bakhtiarnia, Saeed Sheibani, Alain Billard, Eric Aubry, Mohammad Arab Pour Yazdi
20
Microstructure and magnetic properties ofFeAs with coarse-grain and nanocrystalline structure
Yuan ZHOU, Yun-yan WANG, Yan-jie LIANG, Yi-wei ZHOU,Zhen-xing LIU, Cong PENG, Yong KE, Xiao-bo MIN

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

21
Review on development of low-grade scheelite recovery from molybdenum tailings in Luanchuan, China: A case study of Luoyang Yulu Mining Company
Xu WANG, Wen-qing QIN, Fen JIAO, Cong-ren YANG,Wei LI, Zheng-quan ZHANG, Jin-min ZHOU, Jian-gen GUO, Jian ZHANG
22
Separation of alumina and silica from metakaolinite by reduction roasting-alkaline leaching process: Effect of CaSO4 and CaO
Hong-yang WANG, Xiao-xue ZHANG, Si-yuan YANG, Cheng LIU, Li-qun LUO
23
Effect of sodium carbonate addition oncarbothermic reduction of ilmenite concentrate
Xiao-dong Lü, Dan CHEN, Yun-tao XIN, Wei Lü, Xue-wei Lü
24
Spontaneous separation of Pb from PbSO4-coprecipitated jarosite using freeze-thaw cycling with thiourea
Jun PENG, Yang-jin WEI, Mei-qing SHI, Jia-hui WU, Qing-wei WANG, Zhang LIN, Hui LIU, Xu YAN
25
Electrochemical recycling of Pd andAg fromsimulated high-level liquid waste
You-bin WANG, Rui ZOU, Yue-zhou WEI, Tsuyoshi ARAI, Toyohisa FUJITA
26
Process and mechanism of hydrothermal stabilization forarsenic sulfide sludge containing elemental sulfur
Hui XU, Li-wei YAO, Qiu-jing XU, Yun-yan WANG, Xiao-bo MIN,Yong KE, Yong-jian LUO, Jin-yao TANG, Si-ang PENG, Li-min ZHANG , Jia-li DU
27
Electrochemical nucleation and growth of aluminum nanoparticles and leaf-like flat microstructures from reline deep eutectic solvent:Effect of temperature and angular speed of working electrode
G. VIDAL-GARCíA, C.E. GUINTO-PANO, I. GARCíA-HERNáNDEZ, E. RODRíGUEZ-CLEMENTE,P. MORALES-GIL, M.T. RAMíREZ-SILVA,M. ROMERO-ROMO, M. PALOMAR-PARDAVé
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9