ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 32    No. 4    April 2022

Materials Science and Engineering

1
Effect of trace boron on grain refinement of commercially pure aluminum by Al-5Ti-1B
Fei XIAO, Ming-xu WU, Yi-xiao WANG, Wen-zhe ZHOU, Shu-bin WANG, Dong-hong WANG, Guo-liang ZHU, Michael JIANG, Da SHU, Jia-wei MI, Bao-de SUN
2
Aging precipitation behavior and properties of Al-Zn-Mg-Cu-Zr-Er alloy at different quenching rates
Yi-chang WANG, Xiao-dong WU, Lu YUE, Ming-xing GUO, Ling-fei CAO
3
Superplastic behavior of friction-stir welded Al-Mg-Sc-Zr alloy in ultrafine-grained condition
I. VYSOTSKIY, K. KIM, S. MALOPHEYEV, S. MIRONOV, R. KAIBYSHEV
4
Effect of strain rate on microstructure and mechanical properties of spray-formed Al-Cu-Mg alloy
Tong SHEN, Cai-he FAN, Ze-yi HU, Qin WU, Yu-meng NI, Yu-zhou CHEN
5
Developing nacre-inspired laminate-reticular 2024Al/B4C composites with high damage resistance by adjusting compositional wettability
Yang WANG, Qiang LIU, Biao ZHANG, Hao-qian ZHANG, Yi-cheng JIN, Zhao-xin ZHONG, Jian YE, Yu-han REN, Feng YE, Wen WANG
6
Enhanced mechanical properties and formability of hot-rolled Mg-Zn-Mn alloy by Ca and Sm alloying
Wen-xue FAN, Yu BAI, Guang-yang LI, Xing-yang CHANG, Hai HAO
7
Influence of chloride ion concentration on initial corrosion of AZ63 magnesium alloy
Branimir N. Grgur, Branimir Z. Jugovi?, Milica M. Gvozdenovi?
8
Microstructures and mechanical properties of TC4/AZ91D bimetal prepared by solid-liquid compound casting combined with Zn/Al composite interlayer
Jian-hua ZHAO, Jing-jing SHANGGUAN, Cheng GU, Bing-yan JIN, Yu SHI
9
Effect of duplex aging on microstructure and mechanical properties of near-β titanium alloy processed by isothermal multidirectional forging
Chang-jiang ZHANG, Xi JIANG, Zhi-dan Lü, Hong FENG, Shu-zhi ZHANG, Ying XU, Muhammad Dilawer HAYAT, Peng CAO
10
High-strength Ti-BN composites with core-shell structured matrix and network-woven structured TiB nanowires
Li-qing HUANG, Qun HUANG
11
Phase equilibria in Ni-Ti-Ta ternary system
Cui-ping WANG, Peng YANG, Yu-hui LIANG, Shui-yuan YANG, Jia-jia HAN, Yong LU, Xing-jun LIU
12
Grain size effect on cyclic deformation behavior and springback prediction of Ni-based superalloy foil
Wei-lin HE, Bao MENG, Bing-yi SONG, Min WAN
13
Evolution of Goss texture in thin-walled copper tube at different heat treatment temperatures
Song-wei WANG, Hong-wu SONG, Yan CHEN, Qi YU, Shi-hong ZHANG
14
Effect of graphene on microstructure and properties of Gr/CuCr10 composites
Jin-feng LENG, Qing-bo ZHOU, Zhan-zhi LI, Yun-fan DONG, Chang-peng XIA
15
Influence of Cu content on microstructure, grain orientation and mechanical properties of Sn-xCu lead-free solders
Kannachai KANLAYASIRI, Niwat MOOKAM
16
Relaxor ferroelectric and dielectric properties of (1-x)Ba(Zr0.1Ti0.9)O3-xBa(Mg1/3Ta2/3)O3 ceramics
Jesse Nii Okai AMU-DARKO, Chen ZHANG, Shahid HUSSAIN, Samuel Leumas OTOO, Michael Freduah AGYEMANG
17
Hierarchical porous Co3O4 spheres fabricated by modified solvothermal method as anode material in Li-ion batteries
Yan FENG, Cai-yu CAO, Jing ZENG, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Xiao-feng WANG

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

18
Microscale deformation behavior of sandstone mineral particles based on XCT scanning
Ya-guang QIN, De-sheng GU, Jian-hua HU, Dong-jie YANG, Shao-wei MA, Xin BAI, Chun-di FENG
19
Effects of organic acids on heavy metal release or immobilization in contaminated soil
Wen-bin YAO, Lei HUANG, Zhi-hui YANG, Fei-ping ZHAO
20
φ-pH diagrams and kinetics of V2O3 prepared by solution-phase hydrogen reduction
Yi-bo HU, Yi-min ZHANG, Nan-nan XUE, Peng-cheng HU, Liu-hong ZHANG
21
Optimization of process parameters and kinetic modelling for leaching of copper from oxidized copper ore in nitric acid solutions
Mehmet Kayra TANAYDIN, Zümra Bak?c? TANAYDIN, Nizamettin DEMIRKIRAN
22
Enhancement of CaMoO4 calcine decomposition and recovery of calcium resource by HCl cycle leaching
Li ZENG, Man WANG, Chao XIAO, Sheng-xi WU, Gui-qing ZHANG, Wen-juan GUAN, Qing-gang LI, Zuo-ying CAO
23
Enhancement of leaching of cobalt and lithium from spent lithium-ion batteries by mechanochemical process
Li-li QU, Ya-qun HE, Yuan-peng FU, Wei-ning XIE, Cui-ling YE, Qi-chang LU, Jin-long LI, Jia-hao LI, Zhi-bo PANG
24
Chromatographic separation and recovery of Zn(II) and Cu(II) from high-chlorine raffinate of germanium chlorination distillation
Ye-hui-zi WU, Kang-gen ZHOU, Wei CHEN, Qing-yuan LEI, Er-jun ZHANG, Yu-yao CHENG, Yang JIANG, Chang-hong PENG, Jun JIANG, Xue-kai ZHANG
25
Preparation of low-oxygen-containing Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy powder by direct reduction of oxides
Xue-yi GUO, Zhao-wang DONG, Yang XIA, Pei-dong LIU,Han-ning LIU, Qing-hua TIAN
26
Spillovers among China’s precious and industrial metals markets: Evidence from higher moments and jumps
Cai YANG, Xiao-jie LEI, Bai-sheng SHI
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9