ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 32    No. 9    September 2022

Materials Science and Engineering

1
Effect of extrusion parameters on degradation of magnesium alloys for bioimplant applications: A review
Mahdi SHIRI, Hassan JAFARI, Raman SINGH
2
Microstructure homogeneity regulation of 7050 aluminum forgings by surface cumulative plastic deformation
Jian-liang HU, Zi-han ZHAO, Meng-xiao DONG, Huan WANG, Miao JIN, Shi-quan HUANG, Hong BO
3
Study on corrosion resistance of artificially aged 7075 aluminium alloy by using Cs-corrected STEM
Fang LIU, Jing-xu ZHENG, Xia CHEN, Xue-song XU, Bin CHEN
4
Effect of aging time on discontinuous precipitates, continuous precipitates and mechanical properties of AZ80A magnesium alloy
Ke-long ZHANG, Hui-zhong LI, Xiao-peng LIANG, Zhi CHEN, Zi-xuan ZHAO, Hui TAO, Xiong-wen ZHOU
5
Solid solution strengthening and damping capacity of Mg-Ga binary alloys
Wen-sen HUANG, Ji-hua CHEN, Hong-ge YAN, Qiang LI, Wei-jun XIA, Bin SU, Wei-jun ZHU
6
Simultaneous improvement in strength and ductility of extruded Mg alloy via novel closed forging extrusion
Kun-ming ZHANG, Chen QIN, Jia SHE, Xue-rui JING, Peng PENG, Ai-tao TANG, Muhammad RASHAD, Fu-sheng PAN
7
Evolution of microstructure and mechanical properties of ZK60 magnesium alloy processed by asymmetric lowered-temperature rolling
Wen-cong ZHANG, Xin-tong LIU, Jun-fei MA, Wen-ke WANG, Wen-zhen CHEN, Yu-xuan LIU, Jian-lei YANG
8
Hot deformation behaviors and dynamic recrystallization mechanism of Ti-35421 alloy in β single field
Tong LU, Zhen-hua DAN, Kai LI, Dan-qing YI, Lian ZHOU, Hui CHANG
9
Effects of annealing treatments on forming performance of zirconium alloys
Cong-yi LEI, Jian-zhong MAO, Dian-wu ZHOU, Xiao-min ZHANG, Lian WANG
10
Effect of porosity on mechanical properties of porous tantalum scaffolds produced by electron beam powder bed fusion
Yu GUO, Chao CHEN, Qiang-bing WANG, Min LIU, Yuan-kui CAO, Yan-ming PAN, Li-ming TAN
11
Microstructures and interfacial interactions of Al2O3 whiskers and graphene nano-platelets co-reinforced copper matrix composites
Zhen-yi SHAO, Heng-kang PAN, Rui SHU, Xiao-song JIANG, Min-hao ZHU
12
Correlation between microstructure and corrosion and cavitation erosion behaviors of nickel aluminum bronze
Qi-ning SONG, Hui-lin LI, Hao-nan ZHANG, Hao HONG, Nan XU, Gen-yuan ZHANG, Ye-feng BAO, Yan-xin QIAO
13
Interfacial pressure distribution and bonding characteristics in twin-roll casting of Cu/Al clad strip
Jun-peng ZHANG, Hua-gui HUANG, Jing-na SUN, Ri-dong ZHAO, Miao FENG
14
Preparation and thermal conductivity of tungsten coated diamond/copper composites
Shu-gang DAI, Jin-wang LI, Chang-ji WANG
15
Porous ceramic coating formed on 316L by laser cladding combined plasma electrolytic oxidation for biomedical application
Guo-long WU, Shuo ZHANG, Ye WANG, Min SUN, Qun-li ZHANG, Volodymyr KOVALENKO, Jian-hua YAO
16
PVDF-HFP binder for advanced zinc-manganese batteries
Shu-ci MA, Xiao-dong SHI, Zhe-xuan LIU, Yi-fan ZHOU, Pin-ji WANG, Jiang ZHOU, Shu-quan LIANG

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

17
Ore-forming environment of Pb-Zn mineralization related to granite porphyry at Huangshaping skarn deposit, Nanling Range, South China
Da-peng ZHU, Huan LI, Wei-cheng JIANG, Chong WANG, Xiao-Jun HU, Hua KONG
18
Determination of dynamic mode I fracture toughness of rock at ambient high temperatures using notched semi-circular bend method
You WU, Tu-bing YIN, Xi-ling LIU, Xiao-song TAN, Zheng YANG, Qiang LI
19
Field application of non-blasting mechanized mining using high-frequency impact hammer in deep hard rock mine
Shao-feng WANG, Li-cheng SUN, Yu TANG, Yue JING, Xi-bing LI, Jin-rui YAO
20
Mechanical properties and microstructure evolution of solidified copper tailings with hydantoin epoxy resin
Yong HE, Wen-qiang JIANG, Ke-ping CHEN, Lian-rong WU, Ke-neng ZHANG, Zhi-peng YU, Xue-ping GAN, De-shan FENG
21
Enhanced conversion mechanism of Al-goethite in gibbsitic bauxite under reductive Bayer digestion process
Guo-tao ZHOU, Yi-lin WANG, Tian-gui QI, Qiu-sheng ZHOU, Gui-hua LIU, Zhi-hong PENG, Xiao-bin LI
22
Electrochemical reduction mechanism of Zn2+ in molten NaCl-KCl eutectic
Xiao-bin WU, Zeng-li ZHU, Hui KONG, You-qi FAN, Si-wei CHENG, Zhong-sheng HUA
23
Preparation of titanium mineral from vanadium titanomagnetite concentrates by hydrogen reduction and acid leaching
Zheng-pei YAN, Ying ZHANG, Shi-li ZHENG, Yang ZHANG, Pei SUN, Zi-wei SONG, Faiza SAFDAR, Tao QI
24
Enhanced recovery of zinc and lead by slag composition optimization in rotary kiln
Hong-fu LIN, Wei WENG, Shui-ping ZHONG, Guan-zhou QIU
25
Mathematical model and reaction mechanism of molybdenum and tungsten extraction with TRPO from peroxide solution
Xin-bing XIA, Gui-qing ZHANG, Wen-juan GUAN, Li ZENG, Sheng-xi WU, Qing-gang LI, Zuo-ying CAO
26
Cobalt recovery and microspherical cobalt tetroxide preparation from ammonia leaching solution of spent lithium-ion batteries
Jian-cheng YU, Bao-zhong MA, Shuang SHAO, Cheng-yan WANG, Yong-qiang CHEN, Wen-juan ZHANG
27
Facile fabrication of spherical flower-like Mg(OH)2 and its fast and efficient removal for heavy metal ions
Xiao-yi SHEN, Yan-xiang HUANG, Hong-mei SHAO, Yuan WANG, Qing HAN, Jian-she CHEN, Bin-chuan LI, Yu-chun ZHAI
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9