ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 33    No. 7    July 2023

Materials Science and Engineering

1
A novel three-dimensional M-K model by integrating GTN model for accurately identifying limit strains of sheet metal
Yu-bao WANG, Cun-sheng ZHANG, Zi-jie MENG, Liang CHEN, Guo-qun ZHAO
2
Effect of Cu content on intergranular corrosion and exfoliation corrosion susceptibility of Al-Zn-Mg-(Cu) alloys
Meng-han ZHANG, Sheng-dan LIU, Jing-yu JIANG, Wei-chang WEI
3
Influence of squeeze casting pressure on nanoparticle distribution and mechanical properties of nano-SiCp/Al-Cu composites assisted with ultrasonic vibration
Jian-yu LI, Shu-lin Lü, Lu CHEN, Qiao LIAO, Wei GUO, Shu-sen WU
4
Enhanced mechanical properties of aluminum matrix composites reinforced with high-entropy alloy particles via asymmetric cryorolling
Kai-guang LUO, Yu-ze WU, Han-qing XIONG, Yun ZHANG, Charlie KONG, Hai-liang YU
5
Enhancement of strength and ductility in 6061Al alloy processed by cross accumulative roll bonding
Ling OU, Lin-yan LI, Cai-he FAN, Yu-feng NIE, Jian-jun YANG
6
Corrosion and discharge behavior of Mg-Zn-Mn-Nd alloys as primary Mg-air batteries anode
De-yu DING, Yu-hang DU, Mei-fang TANG, Bo SONG, Ning GUO, Hong-ju ZHANG, Sheng-feng GUO
7
Corrosion behaviors of Mg-39Pb-11.5Al-1B-0.4Sc alloy in 3.5 wt.% NaX (X=F, Cl, Br and I) solutions
Zhi-qi FENG, Yuan SUN, Yong-hua DUAN, Hua-rong Qi, Ming-jun PENG
8
Effect of MgF2 coating on stress corrosion cracking behavior of Mg-Zn-Ca alloy in simulated body fluid
Yu-feng LI, Bo-wen WANG, Xiao-hao SUN, De-bao LIU
9
Interfacial reaction in Al2O3 fiber reinforced TiAl matrix composite
Yao-feng LUO, Rui-yu LU, Yan WANG, Bin LIU, Hai-tang YANG, Yong LIU
10
Effect of rolling temperature and reduction on brick-and-mortar Ti2Ni/TiNi composite
Chen JIA, Zhi-ping XIONG, De-zhen YANG, Yang-wei WANG, Xing-wang CHENG
11
Influence of heterogeneous microstructures on anodization behavior and biocompatibility of Ti-15Zr alloy
Han-chun TANG, Da-peng ZHAO, Chang-jun WAN, Xiao-song LI, Xiao-wei JI, Jin-cheng TANG, Yuan-kui CAO, Yong LIU
12
Effect of laser surface melting on microstructure evolution and cavitation behavior of nickel aluminum bronze
Si-qi ZENG, Jing-jing TIAN, Shu-bing HU, Ming XIAO, Bo PENG
13
An end-to-end machine learning framework exploring phase formation for high entropy alloys
Hui-ran ZHANG, Rui HU, Xi LIU, Sheng-zhou LI, Guang-jie ZHANG, Quan QIAN, Guang-tai DING, Dong-bo DAI
14
A novel strengthening strategy for diffusion bonded joint of AlCoCrFeNi2.1 eutectic high entropy alloy to 304 stainless steel
Peng LI, Hao-tian SUN, Chao LI, Bao-sheng WU, Jiang YANG, Yu JIANG, Hong-gang DONG
15
Bionanocomposites containing SnO2 with improved chemical resistance and hydrophobic behaviours for applications in food packaging industry
Joseph Raj XAVIER, C. DHANALAKSHMI, Shanmuga Sundari CHANDRARAJ, S. P. VINODHINI
16
Synthesis of h-MoO3 nanorods and h-/α-MoO3 composites and their photocatalytic performance
Lu WANG, Hong-xiao LI, Zheng-liang XUE

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9