ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 17    No. 1    January 2007
1
Effects of surfactant on properties of MIM feedstock
LI Yi-min(李益民), LIU Xiang-quan(刘相权), LUO Feng-hua(罗丰华), YUE Jian-ling(岳建岭)
2
Electrodeposition of Ni-SiC nanocomposite film
NIU Zhao-xia(牛朝霞), CAO Fa-he(曹发和), WANG Wei(王 玮),
ZHANG Zhao(张 昭), ZHANG Jian-qing(张鉴清), , CAO Chu-nan(曹楚南),
3
Formation and mechanical properties of bulk Cu-Ti-Zr-Ni
metallic glasses with high glass forming ability
YANG Ying-jun(杨英俊), , KANG Fu-wei(康福伟), XING Da-wei(邢大伟),
SUN Jian-fei(孙剑飞), SHEN Qing-ke(沈庆克), SHEN Jun(沈 军)
4
Mechanical wet-milling and subsequent consolidation
of ultra-fine Al2O3-(ZrO2+3%Y2O3) bioceramics by using
high-frequency induction heat sintering
Khalil Abdelrazek KHALIL, Sug Won KIM
5
Reaction diffusion in continuous SiC fiber reinforced Ti matrix composite
LÜ Xiang-hong(吕祥鸿), YANG Yan-qing(杨延清),
HUANG Bin(黄 斌), LUO Xian(罗 贤), LIU Yu-cheng(刘玉成)
6
Plasma cladding of Stellite 6 powder on Ni76Cr19AlTi exhausting valve
ZHU Yuan-zhi(朱远志),, YIN Zhi-min(尹志民), TENG Hao(滕 浩)
7
Effect of temperature on mechanical behavior of AZ31 magnesium alloy
TAN Cheng-wen(谭成文), , XU Shan-na(胥珊娜), WANG Lu(王 鲁),
CHEN Zhi-yong(陈志永), , WANG Fu-chi(王富耻), CAI Hong-nian(才鸿年),
8
Preparation of semi-solid billet of magnesium alloy and its thixoforming
JIANG Ju-fu(姜巨福), LUO Shou-jing(罗守靖)
9
Deformation behavior of SiC particle reinforced Al
matrix composites based on EMA model
CHENG Nan-pu(程南璞), , ZENG Su-min(曾苏民), , ,
YU Wen-bin(于文斌), , LIU Zhi-yi(刘志义), CHEN Zhi-qian(陈志谦)
10
Effects of minor yttrium addition on hot deformability
of lamellar Ti-45Al-5Nb alloy
CHEN Yu-yong(陈玉勇), LI Bao-hui(李宝辉), KONG Fan-tao(孔凡涛)
11
Microscopic phase-field simulation coupled with elastic
strain energy for precipitation process of Ni-Cr-Al
alloys with low Al content
LU Yan-li(卢艳丽), CHEN Zheng(陈 铮), LI Yong-sheng(李永胜), WANG Yong-xin(王永欣)
12
Effects of Ti addition on microstructures of melt-spun CuCr ribbons
WANG You-hong(王宥宏),, SONG Xiao-ping(宋晓平),
SUN Zhan-bo(孙占波), ZHOU Xuan(周 轩), GUO Juan(郭 娟)
13
Thermodynamic optimization of Mg-Nd system
MENG Fan-gui(孟凡桂), LIU Hua-shan(刘华山), LIU Li-bin(刘立斌), JIN Zhan-peng(金展鹏)
14
Alumina nanostructures prepared by two-step anodization process
ZHOU Jian-hua(周建华), HE Jian-ping(何建平), ZHAO Gui-wang(赵桂网),
ZHANG Chuan-xiang(张传香), ZHAO Ji-shuang(赵继爽), HU Huo-ping(胡火平)
15
Effect of high density electropulsing treatment on formability
of TC4 titanium alloy sheet
SONG Hui(宋 辉), WANG Zhong-jin(王忠金), GAO Tie-jun(高铁军)
16
Sound insulation property of Al-Si closed-cell aluminum
foam bare board material
YU Hai-jun(尉海军), YAO Guang-chun(姚广春), WANG Xiao-lin(王晓林),
LI Bing(李 兵), YIN Yao(尹 銚), LIU Ke(刘 克)
17
Worn surface characteristics of Cu-based powder
metallurgy bake materials for aircraft
YAO Ping-ping(姚萍屏), SHENG Hong-chao(盛洪超),
XIONG Xiang(熊 翔), HUANG Bai-yun(黄伯云)
18
Deformation mechanism at impact test of
Al-11% Si alloy processed by equal-channel
angular pressing with rotary die
MA Ai-bin(马爱斌), Y. NISHIDA, JIANG Jing-hua(江静华),
N. SAITO, I. SHIGEMATSU, A. WATAZU
19
Influence of Y3+ doping on structure and electrochemical
performance of layered Li1.05V3O8
LIU Li-ying(刘丽英), , TIAN Yan-wen(田彦文),
ZHAI Yu-chun(翟玉春), XU Cha-qing(徐茶清)
20
Effect of different incidence angles on bonding
performance in cold spraying
LI Gang(李 刚), WANG Xiao-fang(王晓放), LI Wen-ya(李文亚)
21
Effects of different tempers on precipitation
hardening of 6000 series aluminium alloys
LIU Hong(刘 宏), ZHAO Gang(赵 刚),
LIU Chun-ming(刘春明), ZUO Liang(左 良)
22
Processing parameters for Cu nanopowders prepared by
anodic arc plasma
WEI Zhi-qiang(魏智强), , XIA Tian-dong(夏天东), MA Jun(马 军),
FENG Wang-jun(冯旺军), DAI Jian-feng(戴剑锋),
WANG Qing(王 青), YAN Peng-xun(闫鹏勋)
23
Microdistortion behavior of Al alloy reinforced
by SiCp
LI Duo-sheng(李多生), , ZUO Dun-wen(左敦稳),
ZHOU Xian-liang(周贤良), HUA Xiao-zhen(华小珍),
CHEN Rong-fa(陈荣发), ZHAO Li-gang(赵礼刚)
24
Effects of milling and crystallization conditions on
microstructure of Nd2Fe14B/α-Fe
WANG Ying(王 迎), WANG Er-de(王尔德)
25
Effects of electric field on recrystallization
texture evolution in cold-rolled high-purity
aluminum sheet during annealing
WU Yan(吴 艳), ZHAO Xiang(赵 骧), HE Chang-shu(何长树),
ZHAO Zhi-peng(赵志朋), ZUO Liang(左 良), C. Esling
26
Fabrication of transparent YAG ceramics by traditional
solid-state-reaction method
LI Chang-qing(李长青), ZUO Hong-bo(左洪波), ZHANG Ming-fu(张明福),
HAN Jie-cai(韩杰才), MENG Song-he(孟松鹤)
27
Electrodeposition of dixanthogen(TETD) on pyrite surface
LI Wei-zhong(黎维中), QIN Wen-qing(覃文庆), SUN Wei(孙 伟), QIU Quan-zhou(邱冠周)
28
Wetting agent investigation for controlling dust of lead-zinc ores
WU Chao(吴 超), PENG Xiao-lan(彭小兰), WU Guo-min(吴国珉)
29
A new strain Acidithiobacillus albertensis BY-05
for bioleaching of metal sulfides ores
XIA Jin-lan(夏金兰), PENG An-an(彭安安), HE Huan(何 环),
YANG Yu(杨 宇), LIU Xue-duan(刘学端), QIU Guan-zhou(邱冠周)
30
Effect of surfactants on preparation of nanometer TiO2 by pyrohydrolysis
CHAI Li-yuan(柴立元), YU Yan-fen(于延芬), , ZHANG Gang(张 刚),
PENG Bing(彭 兵), WEI Shun-wen(韦顺文)
31
Electrical conductivity of Na3AlF6-AlF3-Al2O3-CaF2-LiF(NaCl)
system electrolyte
KAN Hong-min(阚洪敏), WANG Zhao-wen(王兆文),
BAN Yun-gang(班允刚), SHI Zhong-ning(石忠宁), QIU Zhu-xian(邱竹贤)
32
Kinetic study on pressure leaching of high iron sphalerite concentrate
XIE Ke-qiang(谢克强), YANG Xian-wan(杨显万), WANG Ji-kun(王吉坤),
YAN Jiang-feng(阎江峰), SHEN Qing-feng(沈庆峰)
33
Characteristics of graphite felt electrode electrochemically
oxidized for vanadium redox battery
application
LI Xiao-gang(李晓刚), HUANG Ke-long(黄可龙), LIU Su-qin(刘素琴),
TAN Ning(谭 宁), CHEN Li-quan(陈立泉),
34
Effect of surface modification of metal hydride electrode
on performance of MH/Ni batteries
YANG Kai(杨 凯), WU Feng(吴 锋), CHEN Shi(陈 实), ZHANG Cun-zhong(张存中)
35
Mechanism of mechanical activation for sulfide ores
HU Hui-ping(胡慧萍), , CHEN Qi-yuan(陈启元), YIN Zhou-lan(尹周澜),
HE Yue-hui(贺跃辉), HUANG Bai-yun(黄伯云)
36
Electrocatalytic oxidation of methanol
on carbon-nanotubes/graphite electrode modified with platinum
and molybdenum oxide nanoparticles
GAN Yong-ping(甘永平), HUANG Hui(黄 辉), ZHANG Wen-kui(张文魁)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9