ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 12    No. 4    August 2002

TITANIUM ALUMINIDES

1
Changes in lamellar microstructure by
parallel twinning during creep in
soft PST crystal of TiAl alloy
H.Y. Kim, K. Maruyama
2
Wrought processing of γ-TiAl alloys
M.Oehring, F.Appel, U.Lorenz
3
Superplastic behavior of TiAl based alloy at
 relatively low temperatures ranging from
800℃ to 1075℃
HUANG Bai-yun(黄伯云), ZHANG Jun-hong(张俊红),
HE Yue-hui(贺跃辉), LIU Yong(刘  咏), SUN Jian(孙  坚),
WU Jian-sheng(吴建生)
4
Effect of microstructure on tensile properties
and fracture behavior of intermetallic
Ti2AlNb alloys
LI Shi-qiong(李世琼),MAO Yong(毛  勇),
ZNANG Jian-wei(张建伟),LI Jun-tao(李俊涛),
CHENG Yun-jun(程云君),ZHONG Zeng-yong(仲增
5
Evaporation of multi-components in
Ti-25Al-25Nb melt during induction skull
melting process
GUO Jing-jie(郭景杰), LIU Gui-zhong(刘贵仲), SU Yan-qing(苏彦庆),
DING Hong-sheng(丁宏升), JIA Jun(贾  均),FU Heng-zhi(傅恒志)
6
Recent advances of wrought TiAl alloys
ZHANG Ji(张  继), LI Shi-qiong(李世琼),
ZOU Dun-xu(邹敦叙), ZHONG Zeng-yong(仲增墉)
7
Effects of can parameters on canned-forging process of TiAl base alloy(Ⅰ)——Microstructural analyses
LIU Yong(刘  咏),WEI Wei-feng(韦伟峰),HUANG Bai-yun(黄伯云),
 HE Shuang-zhen(何双珍),ZHOU Ke-chao(周科朝),HE Yue-hui(贺跃辉)
8
Effects of can parameters on canned-forging
 process of TiAl base alloy(Ⅱ)——Mechanical behavior
LIU Yong(刘  咏),HE Shuang-zhen(何双珍),HUANG Bai-yun(黄伯云),
WEI Wei-feng(韦伟峰),HE Yue-hui(贺跃辉),ZHOU Ke-chao(周科朝)
9
Recent developments in engineering
γ-TiAl intermetallics
CHEN Yu-yong(陈玉勇), KONG Fan-tao(孔凡涛), TIAN Jing(田  竞),
CHEN Zi-yong(陈子勇), XIAO Shu-long(肖树龙)
10
Synthesis of amorphous Ti-Al alloys by
mechanical alloying of elemental powders
ZHANG Jun-hong(张俊红),HUANG Bai-yun(黄伯云),HE Yue-hui(贺跃辉),
ZHOU Ke-chao(周科朝),LIU Yong(刘  咏)
11
Microstructure evolution in a
large-grained TiAl alloy
SUN Feng(孙  锋), LIN Dong-liang(林栋木梁)
12
Microstructure of TiAl alloy prepared by
intense plastic deformation and subsequent
reaction sintering
LI Xiao-qiang(李小强),  HU Lian-xi(胡连喜),  WANG Er-de(王尔德) , 
HE Wen-xiong(贺文雄),  LIU Zu-yan(刘祖岩)
13
Application research of centrifugal investment
cast TiAl component used for advanced
aircraft engine
LI Jun-tao(李俊涛), LI Shi-qiong(李世琼), ZHANG Ji(张  继),
MA Wan-qing(马万青), ZOU Dun-xu(邹敦叙),ZHONG Zeng-yong(仲增墉)
14
Wear and isothermal oxidation kinetics of
nitrided TiAl based alloys
ZHAO Bin(赵  斌), WU Jian-sheng(吴建生), SUN Jian(孙  坚)
15
Site occupations and ordering behaviour of
O
phase in Ti2AlNb-based intermetallics
WU Bo(吴  波),SHEN Jian-yun(沈剑韵),ZHANG Zhu(张  翥),
SUN Jun(孙  军),SHANG Shun-li(商顺利),  PENG De-lin(彭德林
16
Improving hot deformability of TiAl alloys by 
minor additions of Ni and Mg
SU Xi(苏  曦), ZHANG Ji(张  继),LI Shi-qiong(李世琼),
ZHONG Zeng-yong(仲增墉)
17
Aluminum matrix composite reinforced by
in-situ formed intermetallic Al3Ti
ZHAO Yu-hou(赵玉厚), ZHOU Jin-en(周敬恩), YAN Wen(严  文)

NICKLE ALUMINIDES

18
Surface diffusivity of atomic deuterium on
Ni3(Al, Ti)(110) surface with and
without boron
J.L. Wang, Y.W. Chung
19
Effect of coating repair on microstructure
and mechanical properties of Ni3Al
based alloy IC6
LI Shu-suo(李树索),HAN Ya-fang(韩雅芳),XIAO Cheng-bo(肖程波),
SONG Jin-xia(宋尽霞), LI Jian-ping(李建平)
20
Effect of high temperature aging on
microstructure and mechanical properties
of a directionally solidified Ni3Al
base alloy IC6A
XIAO Cheng-bo(肖程波), HAN Ya-fang(韩雅芳), 
LI Shu-suo(李树索), SONG Jin-xia (宋尽霞)

IRON ALUMINIDES

21
Warm compacted NbC particulate reinforced
iron-base composite(Ⅰ)

——Effect of fabrication parameters

LI Yuan-yuan(李元元), XIAO Zhi-yu(肖志瑜), NGAI Tungwai Leo(倪东惠), 
ZHOU Zhao-yao(周照耀),SHAO Ming(邵  明)
22
Warm compacted NbC particulate
reinforced ironbase composite(Ⅱ)

——Microstructure and properties

LI Yuan-yuan(李元元), XIAO Zhi-yu(肖志瑜), 
NGAI Tungwai Leo(倪东惠), XIA Wei(夏  伟),
CHEN Wei-ping(陈维平)
23
Anisotropic plastic deformation behavior of
B2-ordered Fe3Al single crystals at
room temperature
ZHENG Wei-wei(郑为为),YANG Wang-yue(杨王王月),
SUN Zu-qing(孙祖庆)

SILICATE INTERMETALLICS

24
Indentation toughness of Mo5Si3-based alloys
E. Strm, ZHANG Ji(张  继), FENG Di(冯  荻)
25
Mechanical alloying of Mo-Si-Fe powders
CAO Yu(曹  昱),YI Dan-qing(易丹青),  ZHANG Song(张  松)
26
High temperature creep behavior of
in-situ synthesized MoSi2-30%SiC composite
FU Xiao-wei(傅晓伟), YANG Wang-yue(杨王王月), SUN Zu-qing(孙祖庆),
ZHANG Lai-qi(张来启), ZHU Jing(朱  静)
27
Microstructure of Nb/Nb5Si3 in-situ composites
QU Shi-yu(曲士昱), WANG Rong-ming(王荣明), HAN Ya-fang(韩雅芳)

FUNCTIONAL INTERMETALLICS

28
Macro- and microstructural changes
in-hydrogenated TiMn2 and Ta
S. Semboshi,  N. Masahashi, S. Hanada
29
Characterization of sputter-deposited TiPdNi
thin films
TIAN Qing-chao(田青超), WU Jian-sheng(吴建生)
30
Effect of surface state properties of
modified TiO2 powders on
their photo-catalytic activity
LI Fang-bai(李芳柏), LI Xin-jun(李新军), LI Xiang-zhong(李湘中),
HOU Mei-fang(侯梅芳), WANG Liang-yan(王良焱)
31
Crystal structure and thermal stability of
 martensite in Cu-25Al-3Mn alloy
LI Zhou(李  周), WANG Ming-pu(汪明朴), CAO Ling-fei(曹玲飞), 
XU Gen-ying(徐根应), SU Yu-chang(苏玉长)
32
Thermal cycling effect in Cu-11.9Al-2.5Mn
shape memory alloy with high Ms temperature
CAO Ling-fei(曹玲飞), WANG Ming-pu(汪明朴), LI Zhou(李  周), 
XU Ben(徐  贲), SU Yu-chang(苏玉长)
33
Crystallization behavior of melt-spun NdFeB
permanent magnets
XU Hui(徐  晖), NI Jian-sen(倪建森),ZHU Ming-yuan(朱明原),
ZHOU Bang-xin(周邦新), DONG Yuan-da(董远达),
XIAO Xue-shan(肖学山)
34
Nanocrystalline Nd2Fe14B/α-Fe
permanent magnet
NI Jian-sen(倪建森), XU Hui(徐  晖),ZHU Ming-yuan(朱明原), 
LI Qiang(李  强),ZHOU Bang-xin(周邦新),DONG Yuanda(董远达)

FUNDAMENTALS AND OTHER ADVANCED MATERIALS

35
Deformation of metallic glasses with special
emphasis in supercooled liquid region
T.G.Nieh
36
Effects of cyclic loading on temperature
evolution of ULTIMET superalloy:
experiment and theoretical modeling
L.Jiang, H.Wang, P.K.Liaw, C.R.Brooks, D.L.Klarstrom
37
Experimental determination and
Re-optimization of Ni-Ta binary system
PAN Xi-miao(潘溪淼), JIN Zhan-peng(金展鹏)
38
Enthalpies of formation of compounds in
Al-Ni-Y system
P. Nash, H.N. Su,O. Kleppa
39
Determination of isothermal section of
Ni-Pt-Ta ternary system at 1173K
WANG Ri-chu(王日初), LIU Chun-lei(柳春雷), JIN Zhan-peng(金展鹏)
40
773K isothermal section of Gd-Ni-Ti
ternary system
ZHUANG Ying-hong(庄应烘), TIAN Hui(田  辉), YAN Jia-lin(严家陵)
41
Indentation size effect in microhardness measurements of Hg1−xMnxTe
WANG Ze-wen(王泽温) , , JIE Wan-qi(介万奇), WANG Xiao-qin(汪晓琴)
42
Fabrication of sintered Zn-27%Al and
comparison of its tribological
behavior with cast alloy
Ngai Tungwai Leo(倪东惠), LONG Yan(龙  雁), ZHANG Da-tong(张大童), 
LUO Zong-qiang(罗宗强), ZHANG Wen(张  文)
43
Influence of heat treatment on tribological
behaviors of novel wrought aluminum bronze
ZHANG Wei-wen(张卫文), NGAI Tungwai Leo(倪东惠), XIA Wei(夏  伟),
QIU Cheng(邱  诚),CHEN Wei-ping(陈维平)
44
Sliding wear and friction behavior of
ZA-27 alloy  reinforced by Mn-containing
intermetallic compounds
LONG Yan(龙  雁), LI Yuan-yuan(李元元), ZHANG Da-tong(张大童),
QIU Cheng(邱  诚), CHEN Wei-ping(陈维平)
45
High-temperature deformation of L12-FCC
two-phase Ir-15Nb-Ni refractory superalloys
Y.F.Gu, Y.YamabeeMitarai, S.Nakazawa, H.Harada
46
Effect of atomic ordering on environmental
embrittlement of (Co, Fe)3V alloy in
gaseous hydrogen
CHENG Xiao-ying(程晓英), WAN Xiao-jing(万晓景)
47
A photocatalytic reaction kinetics model based on
electrical double layer theory(Ⅰ) ——Surface complexation model at TiO2/water interface
LI Xin-jun(李新军), LI Fang-bai(李芳柏), HE Ming-xing(何明兴), 
WANG Liang-yan(王良焱), XU Yue-hua(徐悦华), HUANG Cong(黄  琮)<
48
High-temperature protective coatings on
 superalloys
LIU Pei-sheng(刘培生), LIANG Kai-ming(梁开明), 
ZHOU Hong-yu(周宏余)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9