ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 12    No. 6    December 2002

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

1
Preparation and electrocatalytic properties of tungsten carbide electrocatalysts
MA Chun-an(马淳安), ZHANG Wen-kui(张文魁),
CHEN Dan-hong(成旦红), ZHOU Bang-xing(周邦新)
2
Unification of viscose models for 
powder suspension system
LIANG Shu-quan(Wei-zhou(李伟洲), 梁叔全),
LI HUANG Bai-yun(黄伯云)
3
Splicing growth of zeolite 4A in hydrothermal system
LI Yan(李 酽) , WANG Xin(汪 信),
YANG Xu-jie(杨绪杰), ZHANG Shu-gen(张术根)
4
Relationship between color and composition of Cu-Mn-Zn alloys
ZHANG Yu-ping(张玉平), ZHANG Jin-xu(张津徐) , 
WU Jian-sheng(吴建生)
5
Influence of surface roughness on performance of zinc rich paint coatings
XIE De-ming(谢德明), WANG Jian-ming(王建明),
HU Ji-ming(胡吉明), ZHANG Jian-qing(张鉴清)
6
One-knob self-optimizing fuzzy control of CO2 arc welding process
YU Jian-rong(俞建荣), JIANG Li-pei(蒋力培) 
7
A novel approach to compact braze aluminum alloys
DONG Zhan-gui(董占贵), QIAN Yi-yu(钱乙余),
LIU Jun(刘 军)
8
Corrosion-erosion resistance of Zn-Al co-cementation coatingson carbon steels in
aqueous media
LI De-zhi(李德志), HE Ye-dong(何业东),
WANG De-ren(王德仁),ZHANG Zhao-en(张召恩),
QI Hui-bin(齐慧滨), GAO Wei(高 唯)
9
Corrosion of titanium in 
supercritical water oxidation environments
LU Jian-shu(卢建树), MAO Zhi-yuan(毛志远),
ZHANG Jiu-yuan(张九渊), MA Chun-an(马淳安),
MAO Xin-biao(毛信表), LI Xiao-hua(李肖华)
10
Development and application of WGQ type micro-computer-based
electromagnetic nondestructive testing instrument forquality of metal material
WAN Jing(万 静), HE Yun-bin(何云斌),
FAN Jing-yun(樊景云), WAN Guo-qing(万国庆)
11
Effects of temperature boundary conditions on equiaxed dendritic growth in
phase-field simulations of binary alloy
YU Yan-mei(于艳梅), YANG Gen-cang(杨根仓),
ZHAO Da-wen(赵达文), LU Yi-li(吕衣礼)
12
Interface microstructure and formation mechanism of diffusion-bonded joints of TiAl to steel 40Cr
HE Peng(何 鹏) , FENG Ji-cai(冯吉才) ,
ZHANG Bing-gong(张炳刚) , QIAN Yi-yu(钱乙余)
13
Differences of transformation behavior between Ni-rich TiNi shape memory films and alloys
HE Zhi-rong (贺志荣), ZHOU Jing-en (周敬恩)
14
Numerical simulation on rapid melting and
nonequilibrium solidification of pure metals and binary alloys
HUI Xi-dong(惠希东), CHEN Guo-liang(陈国良),
YANG Yuan-shong(杨院生), HU Zhuang-qi(胡壮麒)
15
Thermal activation approaches to deformation mechanismsfor high Nb containing TiAl
base alloys
LIU Zi-cheng(刘自成), WANG Yan-li(王艳丽),
LIN Jun-pin(林均品),ZHANG Wei-jun(张卫军),
CHEN Guo-liang(陈国良)
16
Crystallization behavior of
amorphous Zr70Cu20Ni10 alloy annealed at 380℃
WANG Huan-rong(王焕荣), YE Yi-fu(叶以富),
MIN Guang-hui(闵光辉),ZHANG Jun-yan(张均艳),
TENG Xin-ying(滕新营), SHI Zhi-qiang(石志强)
17
Effect of Mn content on microstructure and
mechanical properties of modified ZA-27 alloy
LI Yuan-yuan(李元元), LONG Yan(龙 雁),CHEN Wei-ping(陈维平),
ZHANG Da-tong(张大童),SHAO Ming(邵 明)
18
Die wall lubricated warm compaction of iron-based
powder metallurgy material
NGAI Tungwai Leo(倪东惠), CHEN Wei-ping(陈维平),XIAO Zhi-yu(肖志瑜),
WEN Li-ping(温利平),WU Yuan-biao(吴苑标)
19
Finite element method simulation for tensile process ofsintered iron-base material
ZHAO Wei-bin(赵伟斌), LI Yuan-yuan(李元元),
ZHOU Zhao-yao(周照耀),SHAO Ming(邵 明),
CHEN Wei-ping(陈维平), ZHANG Wen(张 文)
20
Development of high plasticity Al-Si alloy and its casting process
GUO Guo-wen(郭国文), LI Yuan-yuan(李元元),CHEN Wei-ping(陈维平),
ZHANG Da-tong(张大童),LONG Yan(龙 雁)
21
Separation of inclusions from aluminum melt
using alternating electromagnetic field
LI Ke(李 克), WANG Jun(王 俊),
SHU Da(疏 达), LI Tian-xiao(李天晓), 
SUN Bao-de (孙宝德), ZHOU Yao-he(周尧和)
22
Reaction of boron to transition metal impurities and its effect on conductivity of aluminum
WANG Gui-qin (王桂芹), LIU Shun-hua (刘顺华),
LI Chang-mao(李长茂), GAO Qin (高 钦)
23
Effects of TM on stability of structure corresponding to prepeak of amorphous Al90TM5Ce5 Alloys
ZHAO Fang(赵 芳), WU You-shi(吴佑实)
24
Grain refinement effects of Al based alloys with low
titanium content produced by electrolysis
LIU Zhi-yong(刘志勇), WANG Ming-xing(王明星),
WENG Yong-gang(翁永刚),SONG Tian-fu(宋天福),
XIE Jing-pei (谢敬佩), HUO Yu-p
25
Influence of diffusion time on steel-mushy Al-7graphite bonding
DU Yun-hui(杜云慧), ZHANG Peng(张 鹏),ZENG Da-ben(曾大本),
CUI Jian-zhong(崔建忠),BA Li-min(巴利民)
26
Growth morphologies of decagonal quasicrystal in highly undercooled Al72Ni12Co16alloy melt
LIU Xin-bao(刘新宝), YANG Gen-cang(杨根仓),FAN Jian-feng(樊建锋),
WANG Jin-cheng(王锦程),SONG Guang-sheng(宋广生)
27
Preparation for femur prosthesis of ceramic-metal combination artificial hip joint
WANG Xin-yu(王欣宇), LI Shi-pu(李世普),
CHENG Xiao-ming(陈晓明), HE Jian-hua(贺建华)
28
Microstructure and microhardness of Ti3Al matrix composites produced by XDTM synthesis
WEI Zun-jie(魏尊杰), FANG Wen-bin(房文斌),
WANG Hong-wei(王宏伟),ZENG Song-yan(曾松岩)
29
Uniform distribution of TiCp in TiCp/Zn-Al composites prepared by XDTM
WANG Xiang(王 香), MA Xu-liang(马旭梁),
LI Qing-fen(李庆芬), ZENG Song-yan(曾松岩)
30
Deformation mechanism maps of magnesium lithium alloy and their experimental application
CAO Fu-rong(曹富荣), CUI Jian-zhong(崔建忠),WEN Jing-lin(温景林)
31
Effect of alumina short fiber and air-cooling processing on solidification microstructure
and tensile properties of Al2O3/Al-15Si composites
ZHANG Xue-xi(张学习), WANG De-zun(王德尊),YAO Zhong-kai(姚忠凯)
32
Mechanical properties and creep resistance of Mg-Li composites reinforced by 
MgO/Mg2Si particles
YU Hua-shun(于化顺),GAO Rui-lan(高瑞兰),
MIN Guang-hui(闵光辉),WANG Zhi-fu(王执福), 
CHEN Xi-chen(陈熙琛)
33
Formation and growth mechanism of TiC crystal in TiCp/Ti composites
JIN Yun-xue(金云学), WANG Hong-wei(王宏伟),
ZENG Song-yan(曾松岩), ZHANG Er-lin(张二林)
34
Preparation of nano-sized hydrophilic aluminum fins coating materials for air conditioner
CHEN Zhi-ming(陈志明), HAN Feng(韩 峰),SHAO Li(邵 利)

MINERAL PROCESSING, METALLURGY AND CHEMISTRY

35
Bioleaching of marmatite in high 
concentration of iron
QIU Guan-zhou(邱冠周), WU Bo-zeng(吴伯增),
QIN Wen-qing(覃文庆), LAN Zhuo-yue(蓝卓越)
36
Removal of cobalt from zinc sulphate solution using rude antimony trioxide as additive
DAI Jun(戴 军), WANG De-quan(王德全),
JIANG Lan(姜 澜), JIN Man(金 曼)
37
Selectively leaching Cu(Ⅱ) and Ni(Ⅱ) from acid mine drainage sludge by using 
ethylenediamine-ammonium sulfate
LI De-liang(李德良), WANG Dian-zuo(王淀佐),J A Finch
38
Photoelectrocatalytic properties and reactivity of Ti/Au-TiO2 mesh electrodes
LI Fang-bai(李芳柏), LI Xin-jun(李新军), LI Xiang-zhong(李湘中),
 HOU Mei-fang(侯梅芳)
39
Photocatalytic reaction kinetics model based on electrical double layer theoryⅡ. Infrared spectroscopic characterization of methylorange adsorption on TiO2 surface
LI Xin-jun(李新军), LI Fang-bai(李芳柏),GU Guo-bang(古国榜),
WANG Liang-yan(王良焱),ZHENG Shao-jan(郑少健), ZHANG Qi(张 琦)
40
Preparation of Y-Co alloy film in acetamide-urea-NaBr melt
WANG Jian-chao(王建朝), XU Chang-wei(徐常威),
LIU Peng(刘 鹏),  TONG Ye-xiang(童叶翔),
LIU Guan-kun(刘冠昆)
41
Chemical reaction model of cathode failure in large prebaked anode aluminum reduction cells
ZHAO Qun(赵 群), XIE Yan-li(谢雁丽),
GAO Bing-liang(高炳亮), QIU Zhu-xian(邱竹贤),
ZHAO Wu-wei(赵无畏)
42
Submicro-battery effect and selective bio-oxidation model of gold-bearing arsenopyrite by
  Thiobacillus ferrooxidans
YANG Hong-ying(杨洪英), YANG Li(杨立),ZHAO Yu-shan(赵玉山), 
CHEN Gang(陈 刚),LU Jiu-ji(吕久吉), FAN You-jing(范有静)
43
Effect of 20kHz ultrasound on alumina hydrate precipitation from seeded sodium aluminate solution
ZHAO Ji-hua(赵继华), CHEN Qi-yuan(陈启元)
44
Analysis of corrosion behavior of LY12 in sodium chloride solution with wavelet 
transform technique
ZHANG Zhao(张 昭), CAO Fa-he(曹发和), CHENG Ying-liang(程英亮),
ZHANG Jian-qing(张鉴清),WANG Jian-ming(王建明),
 CAO Chu-nan(
45
Electrochemical Behavior of
Er(Ⅲ) InN, N-dimethylformamide
LI Gao-ren(李高仁), TONG Ye-xiang(童叶翔),
LIU Guan-kun(刘冠昆),YUAN Ding-sheng(袁定胜),
XU Chang-wei(徐常威) , WANG Yu(王 宇)
46
Corrosion behavior of sintered zinc-aluminum
coating in NaCl solution
CHEN Ling(陈 玲), LI Ning(李 宁),ZHOU De-rui(周德瑞)
47
Molecular dynamics of structural properties of molten CaO-SiO2 with varying composition
WU Yong-quan(吴永全), HUANG Shi-ping(黄世萍),
YOU Jing-lin(尤静林), JIANG Guo-chang(蒋国昌)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9