ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 10    No. 3    June 2000
1
Hydrogen storage properties of  non-stoichiometric AB2-type metal hydride①
TU Hai-ling(屠海令), HUANG Zhuo(黄 倬), GAO Hui-long(高会龙), ZHAN Feng(詹 锋)
2
Effects of gradient interlayer on residual stress and
cracking in TiN thin films①
QI Xuan(漆 王睿),LI Ge-yang(李戈扬),
SHI Xiao-rong(施晓荣), L Xia(吕 霞), LI Peng-xing(李鹏兴)
3
A new development of Al-Ti-C grain refining master alloys①
ZHANG Bai-qing(张柏清), LI Jian-guo(李建国), MA Hong-tao(马洪涛),
FANG Hong-sheng(方鸿生)
4
Semi-solid extrusion of TiCp/2024Al composites prepared
by contact reaction method①
LUO Shou-jing(罗守靖), ZU Li-jun(祖丽君)
5
Semi-solid characteristics and thixoforming of hypereutectic Al-Si alloy①
LIU Chang-ming(刘昌明), HE Nai-jun(何乃军), LI Hua-ji(李华基)
6
Theoretical and experimental analysis of
continuous casting with soft-contacted mould①
DENG Kang(邓 康), REN Zhong-ming(任忠鸣), JIANG Guo-chang(蒋国昌)
7
Crystallization of NiTi shape memory alloy sputtering-deposition film①
QIU Ping-shan(邱平善), SONG Run-bin(宋润滨), HUANG Wei-xin(黄渭馨),
8
Influence of high-energy ball milling on
Al-30Si powder and ceramic particulate①
LI Yuan-yuan(李元元), ZHANG Da-tong(张大童), XIAO Zhi-yu(肖志宇), NGAI Tungwai Leo
9
Effects of MoS2on mechanical and tribological
properties of NiCr-based alloys①
XIONG Dang-sheng(熊党生), PENG Chao-qun(彭超群), LIU Jin-long(刘金龙)
10
Effect of interfacial reactions on solid erosion of
Al18B4O33whisker-reinforced AC4C Al alloy matrix composites①
TU Jiang-ping(涂江平), , ZHU Li-ping(朱丽萍),
MENG Liang(孟 亮), LIU Mao-sen(刘茂森), M. Matsumura
11
Preparation of RuO2-SnO2nanomaterial by sol-gel technique①
TANG Dian(唐 电), WEN Shi-xue(文仕学), CHEN Shi-ren(陈士仁)
12
Effect of thermal exposure on precipitation behavior and
hardness of alloy718①
GENG Lin(耿 林), ZHENG Zhen-zhu(郑镇洙), Na Yong-Sang, Park Nho-Kwang
13
Crystallization behavior of Zr52Cu18Ni15Al10Ti5
bulk glass with quenched-in crystals①
BIAN Zhan(边 赞), HE Guo(何 国), CHEN Guo-liang(陈国良)
14
Transient liquid phase diffusion bonding of copper alloy to
stainless steel using CuMn alloys as interlayer①
YU Zhi-shui(于治水), WANG Feng-jiang(王凤江), LI Xiao-quan(李晓泉),
WANG Yu(王 宇), WU Ming-fang(吴铭方)
15
High temperature oxidation of powder metallurgy
two-phase Cu-Cr alloys under low oxygen pressure①
FU Guang-yan(付广艳), , NIU Yan(牛 焱), WU Wei-tao(吴维山又)
16
Phase transformation and properties of quasicrystal
particles/Al matrix composites①
QI Yu-hong(齐育红), , ZHANG Zhan-ping(张占平), ,
HEI Zu-kun(黑祖昆), , DONG Chuang(董 闯)
17
Electronic bonding and property of FeAl①
GAO Ying-jun(高英俊), ZHONG Xia-ping(钟夏平),
CHEN Zhen-hua(陈振华), HUANG Pei-yun(黄培云)
18
Ductile damage and simulation of fine-blanking process by FEM①
ZHANG Xing-quan(张兴全), JIA Jian-jun(贾建军),
PENG Ying-hong(彭颖红), RUAN Xue-yu(阮雪榆)
19
A new type of wear-resistant overlay welding rod①
ZHANG Qing-hui(张清辉)
20
Characteristics of shape memory and
superelasticity for TiNi thin films①
HE Zhi-rong(贺志荣), S.Miyazaki
21
Tensile properties and fracture behavior of Ti2AlNb based
alloys at room temperature①
PENG Ji-hua(彭继华), , MAO Yong(毛 勇), LI Shi-qiong(李世琼), SUN Xun-fang(孙训方)
22
Thermodynamics of effect of modification on
microstructure of Al-Si alloy melt①
LI Pei-jie(李培杰),, LIU Shu-xun(刘树勋), ZENG Da-ben(曾大本),
JIA Jun(贾 均), LI Qing-chun(李庆春)
23
Lithium ion battery cathode material LiNiyCozMn1-y-zO2①
LI Nai-jun(李乃军), ZHAI Xiu-jing(翟秀静), TIAN Yan-wen(田彦文)
24
Interface of solid steel and liquid aluminum under
nonequilibrium diffusion①
ZHANG Peng(张 鹏), DU Yun-hui(杜云慧), ZENG Da-ben(曾大本), REN Xue-ping(任学平),
CUI Jian-zhong(崔建忠), BA Li-min(巴立民)
25
Influence of pre-plastic deformation on thermal residual stress and
yield strength of SiCw/Al composites①
JIANG Chuan-hai(姜传海), WANG De-zun(王德尊), YAO Zhong-kai(姚忠凯)
26
Oxide formation on sputtered Ni-3Cr-10Al nanocrystalline coating①
CHEN Guo-feng(陈国锋), LOU Han-yi(楼翰一)
27
Specimen preparation of aluminum alloy powders for
transmission electron microscopy①
DONG Yin-sheng(董寅生), , SHEN Jun(沈 军), YANG Ying-jun(杨英俊),
LIN Ping-hua(林萍华), LI Qing-chun(李庆春)
28
TiC-Fe coatings prepared by flame spray synthesis process①
LIU Chang-song(刘长松), HUANG Ji-hua(黄继华),
ZHAO Yong(赵 勇), LIU Mu(柳 牧), YIN Sheng(殷 声)
29
Damping capacity of in-situ TiCp/2024composites①
MA Ming-zhen(马明臻), ZHANG Er-lin(张二林), ZENG Song-yan(曾松岩),
ZHOU Bi-de(周彼德), LIAO Jian-wei(廖建伟), GUI Man-chang(桂满昌)
30
Thermodynamics of martensite transformation hysteresis in
Ni-Ti shape memory alloys①
JIA Di(贾 堤), , HAN Ming(韩 明), LIU Wen-xi(刘文西),
WANG De-fa(王德法), DONG Zhi-zhong(董治中)
31
Effect of quenching condition on micro-inhomogeneous
structure of Al-Fe-Ce amorphous alloy①
ZHANG Lin(张 林), BIAN Xiu-fang(边秀房), WU You-shi(吴佑实), LI Hui(李 辉)
32
Resistance of Si2N2O ceramics to oxidation and
erosion of molten silica①
WANG Si-qing(王思青), YAN Yu-hua(阎玉华)
33
Influence of phase components of tungsten oxide on
homogeneity of ultrafine tungsten powder①
LIAO Ji-qiao(廖寄乔), ZOU Zhi-qiang(邹志强), L Hai-bo(吕海波),
CHEN Shao-yi(陈绍衣), HUANG Bai-yun(黄伯云)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9