ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 5    No. 4    December 1995
1
NONLINEAR EFFECT OF THE DUALFREQUENCY IP SPECTRUM
He Jishan; Li Daqing; Tang Jingtian
2
LIQUID SEPARATION OF TUNGSTEN-TIN-BEARING GRANITIC MELT AT 85℃ AND 150 MPa
Chen Zilong; Peng Shenglin
3
PREDICTION OF BLOCK CAVING RATE USING SUBCRITICAL CRACK GROWING VELOCITY
Chao Ping; Pan Changliang; Sun Zongqi; Luo Li
4
DEVELOPING LAW OF WATER-CONDUCTING FISSURE ZONE AND STRESS VARIATION
Xu Guoyuan; Gu Desheng; Chen Shouru
5
MAXIMUM ORTHOGONAL COMPLEMENT LIKELIHOOD ESTIMATION FOR VARIANCE COMPONENTS
Hu Yuehua; Luo Lin; Qiu Guangzhou;Wang Dianzuo
6
HIGH-TEMPERATURE HEAT CAPACITIES OF THE PHASES IN Y-Ba-Cu-O SYSTEM
Zhang Hengzhong; Fang Zheng; Zhang Pingmin; Chen Xinmin
7
RECOVERING RE FROM LEACHING LIQUOR OF RARE EARTH ORE BY EXTRACTION
Chi Ru’an; Xu Jingming; He Peijiong; Zhu Yongjun
8
SIMULATING EXPERIMENTS OF HOT CORROSION CELL
Mu Daobin; He Yedong; Zhu Rizhang
9
CRYSTALLIZATION OF THE BORON COMPONENT BEARING MgO-B2O3-SiO2 SLAG
Zhang Peixin; Guo Zhenzhong; Lin Hong; Sui Zhitong
10
CATALYTIC EFFECT OF FORMIC ACID UPON AMORPHOUS CHROMIUM ELECTRODEPOSITION
Wang Xianyou; Jiang Hanying; Guo Bingkun
11
IMPROVED LEACHING METHOD AND KINETICS OF MANGANESE CARBONATE ORE AT ROOM TEMPERATURE
Yuan Mingliang; Mei Xiangong; Chen Jin; Zhuang Jianming
12
FLOTATION CLASSIFICATION APPROACH BY CONTROLLING INTERACTIONS BETWEEN PARTICLES
Luo Lin; Qiu Guanzhou; Hu Yuehua; Wang Dianzuo,He Boquan
13
SOME CHARACTERISTICS OF LIQUID METAL MENISCUS IN ELECTROMAGNETIC FIELD
Shen Jun; Li Jinshan; Li Jianguo; Fu Hengzhi; Zeng Fanchang; Cui Zhenshan
14
NON-POLLUTION PROCESS FOR COMPLEX REFRACTORY SILVER-GOLD ORES
Xu Shengming; Zhang Chuanfu; Li Zuogang
15
A NOVEL MULTI-LAYER SPRAY DEPOSITION TECHNOLOGY
Chen Zhenhua; Huang Peiyun; Jiang Xiangyang; Wang Yun; Peng Chaoqun
16
MECHANICAL PROPERTIES IMPROVEMENT OF TiAl BY MICROSTRUCTURE REFINING
Huang Baiyun; He Yuehui; Kong Gaoning; Qu Xuanhui
17
MICROSTRUCTURES OF A NOVEL HIGH STRENGTH AND WEAR-RESISTING ZINC ALLOY
Li Yuanyuan; Xia Wei; Ngai Tungwai Leo; Luo Junming; Zheng Lingyi
18
QUASICRYSTALLINE AND CRYSTALLINE PHASES IN RAPIDLY SOLIDIFIED Al33Cu10Fe24Ti33 ALLOY POWDERS
Wu Lijun; Chen Zhenhua; Hu Wangyu; Huang Qizhong; Zhao Lihua
19
DISLOCATION BEHAVIOR IN THE SUPERPLASTIC DEFORMATION OF ALLOY Al-Li 2091
Zeng Meiguang; Wu Qiuyun; Zhang Baojin; Zhang Caibei; Cui Jianzhong
20
STRUCTURE AND PROPERTY OF SINTERED MOLYBDENUM DOPED WITH La2O3
Liu Xinyu; Wang Dezhi
21
FAILURE ANALYSIS OF PEELING PROCESS FOR TITANIUM ANODES COATINGS
Tang Dian; Chen Shiren;Lin Xuan; Cui Xiong; Yan Qi
22
DEFORMATION BEHAVIOUR OF Cu-Zn-Al ALLOYS AND ITS EFFECT ON TRANSFORMATION HYSTERESIS
Wang Mingpu; Xu Genyin; Yin Zhiming
23
A SOLUTION OF SHAPE EXTRUSION OR DRAWING BASED ON DEFORMATION THEORY
Yuan Xi
24
PREPARATION OF AMORPHOUS Mo5Si3 BY MECHANICAL ALLOYING AND THE CRYSTALLIZATION
Li Mingwei; Tang Renzheng; Li Wenxian
25
INVESTIGATION ON THE INTERFACE PHASE BY TEM IN A NEWLY DEVELOPED NEAR α TITANIUM ALLOY
Mao Pengling; Xu Jialong;Deng Yongrui
26
THERMAL STABILITY OF THE MECHANICALLY ALLOYED Al-10Ti NANOCRYSTALLINE ALLOY DURING CONSOLIDATION PROCESS
Liang Guoxian; Li Zhichao; Wang Erde
27
PREPARATION AND CRYSTALLINE MICROSTRUCTURE OF RAPIDLY SOLIDIFIED NEW AMORPHOUS Al-Fe-V-Si-Mm ALLOY
Wang Jianqiang; Gu Tao; Zeng Meiguang; Chen Xiufang; Zhang Baojing
28
CALCULATION ON THE YIELD STRENGTH OF A PRECIPITATION STRENGTHENING Ni-BASE ALLOYS
Li Bo; Wang Zhixing; Yang Hongcai
29
MICROSTRUCTURE CHANGE OF LASER SURFACE REMELTING WC-Co COATING
Guo Jingjie; Li Bangseng; Zhao Jiuzhou; Jia Jun; Li Qingchun; Wu Weimin; Isao Miki; Hideki Ishi
30
MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF Al2O3 sf/Al-1.5Mg COMPOSTITE MANUFACTURED BY EXTRUSION DIRECTLY FOLLOWING LIQUID INFILTRATION
Hu Lianxi; Luo Shoujing; Huo Wencan; Wang Zhongren
31
AN IMPLEMENTATION OF A MODEL MANAGEMENT SYSTEM
Chen Xiaohong;Yasuhiko Takahara
32
EXPLORATION ON THE DEVELOPMENT OF COMPUTER AIDED EQUIPMENT MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS
Bu Yingyong; Zhang Huailiang
33
A MECHANICAL MODEL FOR THE CHIP SIDE DEFORMATION IN ALUMINIUM ALLOY CUTTING
Xia Wei; Li Yuanyuan; Zhou Zehua
34
ANALYSIS OF DRAWING UNDER LUBRICATION OF NON-NEWTONIAN LUBRICATING MATERIALS
Lei Zhanbo; Wang Zhanxue; Gao Youzhi
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9