ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 21    No. 2    February 2011

Functional Materials

10
Microstructure, mechanical and shape memory properties of
Ti-55Ta-xSi biomedical alloys
MA Yun-qing, YANG Shui-yuan, JIN Wan-jun, WANG Yun-neng, WANG Cui-ping, LIU Xing-jun
11
Tribological and electric-arc behaviors of carbon/copper pair during
sliding friction process with electric current applied
LIN Xiu-zhou, ZHU Min-hao, MO Ji-liang, CHEN Guang-xiong, JIN Xue-song, ZHOU Zhong-rong
12
Influence of amorphous degree on crystallization kinetics of
Zr60Al15Ni25 bulk metallic glass
MA Qiang, YAN Zhi-jie, HAO Wei-Xin, HU Yong
13
Influence of electric parameters on MAO of AZ91D magnesium alloy using
 alternative square-wave power source
CHANG Lin-rong, CAO Fa-he, CAI Jing-shun, LIU Wen-juan, ZHANG Zhao,ZHANG Jian-qing
14
TiB2/Ni coatings on surface of copper alloy
electrode prepared by electrospark deposition
LUO Cheng, XIONG Xiang, DONG Shi-jie
15
Effect of annealing treatment on cyclic-oxidation of
 electrodeposited Ni-Al nanocomposite
ZHOU Yue-bo, ZHANG Hai-jun
16
Effects of heat treatment temperature on oxidation behavior of
glass-like carbon derived from acetone-furfural resin
XIA Lun-gang, ZHANG Hong-bo, XIONG Xiang
17
Preparation and photocatalytic activity of neodymium doping titania loaded to silicon dioxide
YANG Xue-ling, ZHU Li, YANG Le-min, ZHOU Wu-yi, XU Yue-hua
18
Preparation of bismuth oxide/titania composite particles and their
photocatalytic activity to degradation of 4-chlorophenol
XU Jing-jing, CHEN Min-dong, FU De-gang
19
Preparation and characterization of
aluminum foams with ZrH2 as foaming agent
LI Da-wu, LI Jie, LI Tao, SUN Ting, ZHANG Xiao-ming,YAO Guang-chun
20
In situ synthesized Cu-ZSM-5/cordierite for reduction of NO
WANG Jian-cheng, TIAN Dong, HAN Li-na, CHANG Li-ping, BAO Wei-ren
21
Growth of CuI buffer layer prepared by spraying method
YAN You-hua, LIU Ying-chun, FANG Ling, LU Zhi-chao, LI Zheng-bang, ZHOU Shao-xiong

Computational Materials Science and Numerical Mode

22
Numerical simulation on size effect of copper with nano-scale twins
WU Bo, ZOU Na, TAN Jian-song, WANG Jian-ping, PANG Ming, HU Ding-yun
23
Analysis of elliptical cup drawing process of stainless sheet metal
Yuung-ming HUANG, Shiao-cheng LU
24
Determination of wax pattern die profile for
investment casting of turbine blades
DONG Yi-wei, BU Kun, DOU Yang-qing, ZHANG Ding-hua
25
First-principles calculation of structural and
 elastic properties of Pd3−xRhxV alloys
WANG Tao-fen, CHEN Ping, DENG Yong-he, TANG Bi-yu

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi

26
Apparent activation energy for spontaneous combustion of
sulfide concentrates in storage yard
YANG Fu-qiang, WU Chao, CUI Yan, LU Guang
27
Raman spectroscopy and ionic structure of Na3AlF6-Al2O3 melts
HU Xian-wei, QU Jun-yue, GAO Bing-liang, SHI Zhong-ning, LIU Feng-guo, WANG Zhao-wen
28
Effect of EPS on adhesion of Acidithiobacillus ferrooxidans on
chalcopyrite and pyrite mineral surfaces
YU Run-lan, OU Yang, TAN Jian-xi, WU Fa-deng, SUN Jing, MIAO Lei, ZHONG Dai-li
29
Prediction of pre-oxidation efficiency of refractory gold concentrate by
ozone in ferric sulfate solution using artificial neural networks
LI Qing-cui, LI Deng-xin, CHEN Quan-yuan
30
Image processing of weld pool and keyhole in Nd:YAG laser welding of stainless steel based on visual sensing
GAO Jin-qiang, QIN Guo-liang, YANG Jia-lin, HE Jian-guo, ZHANG Tao, WU Chuan-song
31
Variable universe fuzzy expert system for aluminum electrolysis
CAO Dan-yang, ZENG Shui-ping, LI Jin-hong
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9