ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 21    No. 9    September 2011

Structural Materials

1
Superplasticity of AZ31 magnesium alloy prepared by friction stir processing
ZHANG Da-tong, XIONG Feng, ZHANG Wei-wen, QIU Cheng, ZHANG Wen
2
Effects of laser beam welding parameters on mechanical properties and
microstructure of AZ31B magnesium alloy
G. PADMANABAN,V. BALASUBRAMANIAN
3
Mechanical properties and wear resistance of aluminum composite
welded by electron beam
PENG Kun, CUI Hai-chao, LU Feng-gui, WU Xiao-min, TANG Xin-hua, YAO Shun, LOU Song-nian
4
Morphology modification of Mg2Si by Sr addition in Mg-4%Si alloy
TANG Shou-qiu, ZHOU Ji-xue, TIAN Chang-wen, YANG Yuan-sheng
5
Microstructure evolution and mechanical properties of ultrasonic-assisted soldering joints of 2024 aluminum alloys
LI Yuan-xing, ZHAO Wei-wei, LENG Xue-song, FU Qiu-jiao, WANG Lei, YAN Jiu-chun
6
Establishment of continuous cooling transformation diagrams of
aluminum alloys using in situ voltage measurement
LI Hong-ying, BIN Jie, ZHAO Yan-kuo, WANG Xiao-feng
7
Effect of heat treatment on microstructure and
tensile properties of A356 alloys
PENG Ji-hua, TANG Xiao-long, HE Jian-ting, XU De-ying
8
Effect of pre-stretching on microstructure of aged 2524 aluminium alloy
QUAN Li-wei, ZHAO Gang, Sam GAO, Barry C. MUDDLE
9
Dynamic globularization kinetics during hot working of TA15 titanium alloy with colony microstructure
WU Cheng-bao, YANG He, FAN Xiao-guang, SUN Zhi-chao
10
Effect of electropulsing treatment on corrosion behavior of
nickel base corrosion-resistant alloy
LIU Yang, WANG Lei, LIU Hong-yan, ZHANG Bei-jiang, ZHAO Guang-pu
11
Effect of traveling magnetic field on dendrite growth of Pb-Sn alloy
during directional solidification
MIN Zhi-xian, SHEN Jun, WANG Ling-shui, LIU Lin
12
Effect of traveling magnetic field on gas porosity during solidification
XU Yan-jin, SU Yan-qing, LUO Liang-shun, LI Xin-zhong,
LIU Jiang-ping, GUO Jing-jie, CHEN Rui-run, FU Heng-zhi
13
Modeling and analysis of surface roughness on machining of
Nimonic C-263 alloy by PVD coated carbide insert
C. EZILARASAN, V. S. SENTHIL KUMAR, A. VELAYUDHAM, K. PALANIKUMAR

Functional Materials

14
Influence of pretreatment process on structure, morphology and electrochemical properties of Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 cathode material
YANG Shun-yi, WANG Xian-you, LIU Zi-ling, CHEN Quan-qi, YANG Xiu-kang, WEI Qi-liang
15
Enhanced hydrogen storage kinetics of nanocrystalline and
amorphous Mg2N-type alloy by substituting Ni with Co
ZHANG Yang-huan, SONG Chun-hong, REN Hui-ping,
LI Zhi-gang, HU Feng, ZHAO Dong-liang
16
Template synthesis of MnO2/CNT nanocomposite and its application in rechargeable lithium batteries
ZOU Min-min, AI Deng-jun, LIU Kai-yu
17
Ferroic domain characterization of Ni55Mn20.6Ga24.4
ferromagnetic shape memory alloy
SONG Hong-zhang, ZENG Hua-rong, LI Yong-xiang, YIN Qing-rui, HU Xing
18
Annealing effects of Sn-Al and Sn-Cu nano thin films on mechanism of electromagnetic interference shielding
HUNG Fei-shuo, HUNG Fei-yi, CHIANG Che-ming, LUI Truan-sheng
19
Characterization of carbon encapsulated Fe-nanoparticles prepared by
 confined arc plasma
WEI Zhi-qiang, LIU Li-gang, YANG Hua, ZHANG Cai-rong, FENG Wang-jun
20
Effects of cooling rate on thermal expansion of Cu49Hf42Al9 metallic glass
WANG Ying-ying, BIAN Xiu-fang, JIA Ran
21
Structure and properties of nanostructured Cu-13.2Al-5.1Ni
shape memory alloy produced by melt spinning
M. IZADINIA, K. DEHGHANI
22
Microstructure and properties of laser micro welded joint of
TiNi shape memory alloy
GONG Wei-huai, CHEN Yu-hua, KE Li-ming
23
Triangular Au-Ag framework nanostructures prepared by multi-stage replacement and their spectral properties
YI Zao, ZHANG Jian-bo, CHEN Yan, CHEN Shan-jun, LUO Jiang-shan,
TANG Yong-jian, WU Wei-dong, YI
24
Morphology and optical properties of tetrapod-like zinc oxide whiskers synthesized via equilibrium gas expanding method
FAN Xi-mei, ZHOU Zuo-wan, WANG Jie, TIAN Ke
25
Preparation of MgO whisker from magnesite tailings and its application
WANG Nan, CHEN Min, LI Yue-yuan, NI Hong-wei
26
Fabrication and testing of phase change heat sink for high power LED
XIANG Jian-hua, ZHANG Chun-liang, JIANG Fan, LIU Xiao-chu, TANG Yong

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi

27
Gold occurrence of Jiaojia gold mine in Shandong province
YANG Hong-ying, WANG Si-hui, SONG Xiang-ling, PAN Hao-dan, MA Peng-cheng
28
φ−pH diagram of V−Ti−H2O system during pressure acid leaching of
converter slag containing vanadium and titanium
MU Wang-zhong, ZHANG Ting-an, DOU Zhi-he, LÜ Guo-zhi, LIU Yan
29
Thermal decomposition of ammonium hexafluoroaluminate and
preparation of aluminum fluoride
HU Xian-wei, LI Lin, GAO Bing-liang, SHI Zhong-ning, LI Huan, LIU Jing-jing, WANG Zhao-wen
30
Equilibrium analysis of solvent extraction of yttrium (III) and
europium (III) from hydrochloric acid with P507
FU Nian-xin, SUI Zhi-tong, Mikiya Tanaka
31
Preparation of porous Mg electrode by electrodeposition
ZHENG Wei-wei, XU Qiang, DING Fei, ZHANG Jing, LIU Xing-jiang
32
electrodeposition of Al on AZ31 magnesium alloy in
TMPAC-AlCl3 ionic liquids
LIU Kui-ren, LIU Quan, HAN Qing, TU Gan-feng
33
Surface pretreatment of Mg alloys prior to Al electroplating in
TMPAC-AlCl3 ionic liquids
LIU Quan, LIU Kui-ren, HAN Qing, TU Gan-feng
34
Recovery of cobalt from converter slag of Chambishi Copper Smelter using reduction smelting process
ZHAI Xiu-jing, LI Nai-jun, ZHANG Xu, FU Yan, JIANG Lan
35
Microwave assisted grinding of ilmenite ore
GUO Sheng-hui, CHEN Guo, PENG Jin-hui, CHEN Jin, LI Dong-bo, LIU Li-jun
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9