ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 23    No. 9    September 2013

Structural Materials

1
Anisotropy of localized corrosion in 7050-T7451 Al alloy thick plate
Feng-xuan SONG, Xin-ming ZHANG, Sheng-dan LIU, Nian-mei HAN, Dong-feng LI
2
Three-point bending behavior of aluminum foam sandwich with steel panel
Guo-yin ZU, Ri-huan LU, Xiao-bing LI, Zhao-yang ZHONG, Xing-jiang MA, Ming-bo HAN, Guang-chun YAO
3
Microstructure evolution of 3003/4004 clad ingots under diverse physical fields
Ying FU, Jin-chuan JIE, Yu-bo ZHANG, De-shui ZHONG, Ji-zhan LI, Ting-ju LI
4
Microstructure and mechanical properties of in situ TiB2/7055 composites synthesized by direct magnetochemistry melt reaction
Long-hua ZHONG, Yu-tao ZHAO, Song-li ZHANG, Gang CHEN, Shuai CHEN, Yong-hong LIU
5
Evaluation of mechanical and wear properties of hybrid aluminium matrix composites
T. RAJMOHAN, K. PALANIKUMAR, S. RANGANATHAN
6
Effect of Mg and semi solid processing on microstructure and impression creep properties of A356 alloy
B. AMIR ESGANDARI, B. NAMI, M. SHAHMIRI, A. ABEDI
7
Analysis and optimization of drilling parameters for tool wear and hole dimensional accuracy in B4C reinforced Al-alloy
A. TASKESEN, K. KUTUKDE
8
Effects of solution treatment on microstructure and mechanical properties of Al-9.0Zn-2.8Mg-2.5Cu-0.12Zr-0.03Sc alloy
Gao-song WANG, Zhi-hao ZHAO, Yi-hang ZHANG, Jian-zhong CUI
9
Microstructural evolution during homogenization of Al-Cu-Li-Mn-Zr-Ti alloy
Hong-ying LI, Xiong-jie SU, Hao YIN, De-sheng HUANG
10
Anodizing of 2024-T3 aluminum alloy in sulfuric-boric-phosphoric acids and its corrosion behavior
M. SAEEDIKHANI, M. JAVIDI, A. YAZDANI
11
Hot compression behavior and deformation microstructure of Mg-6Zn-1Al-0.3Mn magnesium alloy
Bao-liang SHI, Tian-jiao LUO, Jing WANG, Yuan-sheng YANG
12
Effects of Gd on microstructure and mechanical property of ZK60 magnesium alloy
Zheng-hua HUANG, Wen-jun QI, Jing XU
13
Corrosion protection of AZ91 magnesium alloy in cooling systems
D. SEIFZADEH, H. BASHARNAVAZ
14
Mechanisms of joint formation throughout semisolid stir welding of Z91 magnesium alloy
V. A. HOSSEINI, H. AASHURI, A. KOKABI
15
Low cycle fatigue behavior of laser melting deposited TC18 titanium alloy
Zhen LI, Xiang-jun TIAN, Hai-bo TANG, Hua-ming WANG
16
Microstructure characteristics and mechanical properties of TiB/Ti-1.5Fe-2.25Mo composites synthesized in situ using SPS process
Zhao-hui ZHANG, Xiang-bo SHEN, Fu-chi WANG, Sai WEI, Shu-kui LI, Hong-nian CAI
17
Rheological characteristics of injection molded titanium alloys powder
Jia-hui WANG, Qing-nan SHI, Cheng-ling WU, Jian XI

Computational Materials Science and Numerical Modelling

26
Flexible-die forming process with solid granule medium on sheet metal
Guo-jiang DONG, Chang-cai ZHAO, Miao-yan CAO
27
FEM modeling of dynamical recrystallization during multi-pass hot rolling of AM50 alloy and experimental verification
Han-lin DING, Tian-yi WANG, Lei YANG, Shigeharu KAMADO
28
Size effects on plastic deformation behavior in micro radial compression of pure copper
Li-dong CHENG, Chuan-jie WANG, Chun-ju WANG, Bin GUO, Zhen-long WANG
29
Simulation on dynamic recrystallization behavior of AZ31 magnesium alloy using cellular automaton method coupling Laasraoui-Jonas model
Xiao LIU, Luo-xing LI, Feng-yi HE, Jia ZHOU, Bi-wu ZHU, Li-qiang ZHANG
30
First principles study of structural, electronic and mechanical properties of transition metal hydrides (TMH, TM=Mo,Tc, Ru)
G. SUDHA PRIYANGA, A. T. ASVINI MEENAATCI, R. RAJESWARA PALANICHAMY, K. IYAKUTTI
31
Effects of pin angle and preheating on temperature distribution during friction stir welding operation
R. KEIVANI, B. BAGHERI, F. SHARIFI, M. KETABCHI, M. ABBASI
32
Fabrication of flatten grooved-sintered wick heat pipe
Le-lun JIANG, Yong TANG, Wei ZHOU, Lin-zhen JIANG, Long-sheng LU

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

33
Fluid inclusion and mineralization of Dafulou tin deposit in Dachang metal district, Guangxi, south China
Yong-sheng CHENG
34
Direct pre-stack depth migration on rugged topography
Zhu-sheng ZHOU, Gao-xiang CHEN
35
Mineralogical characterization and leaching behavior of Nigerian ilmenite ore
A. A. BABA, S. SWAROOPA, M. K. GHOSH, F. A. ADEKOLA
36
Effects of mutation on a new strain Leptospirillum ferriphilum YXW and bioleaching of gold ore
Xue-wu YUAN, Xue-hui XIE, Feng-xia FAN, Weng-xiang ZHU, Na LIU, Jian-she LIU
37
Taxonomy characterization and cadmium biosorption of fungus strain
Xiao-xi ZENG, Li-yuan CHAI, Jian-xin TANG, Xue-duan LIU, Zhi-hui YANG
38
Electrochemical study of pyrite-ovalbumin interaction in relation to flotation
Taki GüLER, Kemal ?AHBUDAK, Sevil ?ET?NKAYA, ünal AKDEM?R
39
A new method of testing frother performance
Yan-ling GU, Qi-ming FENG, Le-ming OU, Pei-chao Lü
40
Extraction of aluminum from alumina by disproportionation process of AlCl in vacuum
Yue-bin FENG, Qing-chun YU, Bin YANG, Yong-nian DAI
41
Acid leaching kinetics of zinc plant purification residue
Qian LI, Bao ZHANG, Xiao-bo MIN, Wen-qian SHEN
42
Effects of electric pulse modification on liquid structure of Al-5%Cu alloy
Jian-zhong WANG, Jin-gang QI, Zuo-fu ZHAO, Hong-sheng GUO, Tao ZHAO
43
Measuring technical efficiency of Chinese nonferrous metals enterprises on a background of industry consolidation
Ping WEI, Hui-quan TANG, Yao CHEN, Xiao-hong CHEN
44
Decomposition laws of tungsten prices fluctuation since 1900 and its applications
Hao ZHU, Hang-fei HE, Chang WANG, Jing ZHANG, Xue-hong ZHU
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9