ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 24    No. 11    November 2014

Structural Materials

1
Isothermal section of Mg-rich corner in Mg-Zn-Al ternary system at 335 °C
Yu-ping REN, Shi-neng SUN, Li-qing WANG, Yun GUO, Hong-xiao LI, Song LI, Gao-wu QIN
2
Influence of cooling rate on solidification behavior of sand-cast Mg-10Gd-3Y-0.4Zr alloy
Song PANG, Guo-hua WU, Wen-cai LIU, Liang ZHANG, Yang ZHANG, Hans CONRAD, Wen-jiang DING
3
Microstructure evolution and tensile mechanical properties of thixoformed AZ61 magnesium alloy prepared by squeeze casting
Tian CHEN, Zhi-wen XIE, Zhuang-zhu LUO, Qin YANG, Sheng TAN, Yun-jiao WANG, Yi-min LUO
4
Corrosion fatigue behavior of epoxy-coated Mg-3Al-1Zn alloy in gear oil
Xiu-li HE, Ying-hui WEI, Li-feng HOU, Zhi-feng YAN, Chun-li GUO, Peng-ju HAN
5
Corrosion inhibition effect of N, N′-bis (2-pyridylmethylidene)-1,2-diiminoethane on AZ91D magnesium alloy in acidic media
D. SEIFZADEH, A. BEZAATPOUR, R. ASADPOUR JOGHANI
6
Influence of aluminum content on machinability of AS series cast magnesium alloys
Birol AKYüZ
7
Effect of ultrasonic degassing on performance of Al-based components
H. PUGA, J. BARBOSA, N. Q. TUAN, F. SILVA
8
Influence of melt pouring temperature and plate inclination on solidification and microstructure of A356 aluminum alloy produced using oblique plate
N. K. KUND
9
Characterization of dynamic microstructure evolution during hot deformation of Al-4.10Cu-1.42Mg-0.57Mn-0.12Zr alloy
Can LIU, Hui ZHANG, Fu-lin JIANG
10
Constitutive equations for high temperature flow stress prediction of 6063 Al alloy considering compensation of strain
Chun-lei GAN, Kai-hong ZHENG, Wen-jun QI, Meng-jun WANG
11
Processing map and hot deformation mechanism of novel nickel-free white copper alloy
Na LIU, Zhou LI, Ling LI, Bin LIU, Gen-ying XU
12
Effect of hot working on microstructure and mechanical properties of TC11/Ti2AlNb dual-alloy joint welded by electron beam welding process
Chun QIN, Ze-kun YAO, Yu-zhi LI, Yong-quan NING, Hong-zhen GUO

Functional Materials

13
Effect of pore structures on corrosion resistance of porous Ni3Al intermetallics
Liang WU,Yue-hui HE, Yao JIANG, Yi ZENG, Yi-feng XIAO, Bo NAN
14
Pore structure of unidirectional solidified lotus-type porous silicon
Qian-qian YANG, Yuan LIU, Yan-xiang LI, Yan ZHANG
15
Hydrogen storage kinetics of nanocrystalline and amorphous Cu-Nd-added Mg2Ni-type alloys
Yang-huan ZHANG, Sheng XU, Ting-ting ZHAI, Tai YANG, Ze-ming YUAN, Dong-liang ZHAO
16
Synthesis, characterization and electrochemical performance of AlF3-coated Li1.2(Mn0.54Ni0.16Co0.08)O2 as cathode for Li-ion battery
Yan LI, Kai-yu LIU, Mei-yu Lü, Lai WEI, Jian-jian ZHONG
17
Effects of preparation temperature on electrochemical performance of nitrogen-enriched carbons
Chun WU, Xian-you WANG, Qing-lan ZHAO, Jiao GAO, Yan-song BAI, Hong-bo SHU
18
Effects of additives on performance of zinc electrode
Jin CHENG, Zheng-fu ZHANG, Yi-qun ZHAO, Wen-long YU, Hong-ying HOU
19
AgNi15 composite particles prepared by ultrasonic arc spray atomization method
Jian-bin XIE, Chun-ming WEN, Guo-yi QIN, Si-yong XU, Jin-xin GUO
20
Fabrication of TiN/cBN and TiC/diamond coated particles by titanium deposition process
Walid M. DAOUSH, Hee S. PARK, Soon H. HONG
21
Effect of La2O3/CeO2 particle size on high-temperature oxidation resistance of electrodeposited Ni-La2O3/CeO2 composites
Jun-sheng MENG, Ze-sheng JI
22
Preparation, friction and wear properties of hydrophobic lanthanum borate nanorods in rapeseed oil
Ke-cheng GU, Bo-shui CHEN, Xue-mei WANG, Jiu WANG, Jian-hua FANG, Jiang WU, Li-chuan HUANG

Computational Materials Science and Numerical Modelling

23
Alloy gene Gibbs energy partition function and equilibrium holographic network phase diagrams of AuCu3-type sublattice system
You-qing XIE, Xiao-bo LI, Xin-bi LIU, Yao-zhuang NIE, Hong-jian PENG
24
Forming defects in aluminum alloy hot stamping of side-door impact beam
Jing ZHOU, Bao-yu WANG, Jian-guo LIN, Lei FU, Wen-yu MA
25
Extrusion force analysis of aluminum pipe fabricated by CASTEX using expansion combination die
Fu-rong CAO, Jing-lin WEN, Hua DING, Zhao-dong WANG, Chuan-ping YU, Fei XIA
26
Formation mechanism and criterion of linear segregation in ZL205A alloy
Ye WANG, Shi-ping WU, Xiang XUE, Rui-run CHEN, Jian-bing ZHANG, Wen-feng XIAO
27
Comparative analysis of isothermal and non-isothermal solidification of binary alloys using phase-field model
Rong-zhen XIAO, Guo-sheng AN, Chang-sheng ZHU, Zhi-ping WANG, Shi-yin YANG
28
Molecular dynamics simulation of fracture behaviors of á110? tilt grain boundaries in γ-TiAl
Wen-juan ZHAO, Dong-sheng XU, Jing-wei ZHAO, Hao WANG

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

29
Ore-forming material of Dachang tin deposit in Guangxi, China: Lead isotope evidence
Yong-sheng CHENG, Cheng PENG
30
Geostress measurements near fault areas using borehole stress-relief method
Ming-qing HUANG, Ai-xiang WU, Yi-ming WANG, Bin HAN
31
Short-term warning and integrity monitoring algorithm for coal mine shaft safety
Jian WANG, Xing-long TAN , Hou-zeng HAN, T. B. AFENI
32
Multiple Kalman filters model with shaping filter GPS real-time deformation analysis
Li-hua LI, Jun-huan PENG
33
Effects of particle size and particle interactions on scheelite flotation
Wan-zhong YIN, Ji-zhen WANG
34
Copper, zinc, and iron bioleaching from polymetallic sulphide concentrate
Vesna T. CONI?, Mirjana M. RAJ?I? VUJASINOVI?, Vlastimir K. TRUJI?, Vladimir B. CVETKOVSKI
35
Calculating models on surface tension of RE2O3-MgO-SiO2 (RE=La, Nd, Sm, Gd and Y) melts
Cheng-chuan WU, Guo-guang CHENG
36
Effect of sulfur impurity on coke reactivity and its mechanism
Jin XIAO, Song-yun DENG, Qi-fan ZHONG, Shao-long YE
37
Non-isothermal reduction kinetics of Fe2O3-NiO composites for formation of Fe-Ni alloy using carbon monoxide
Bo LI, Yong-gang WEI, Hua WANG
38
Preparation of electronic grade manganese sulfate from leaching solution of ferromanganese slag
Sheng YAN, Yun-ren QIU
39
Framework-solvent interactional mechanism and effect of NMP/DMF on solvothermal synthesis of [Zn4O(BDC)3]8
Zheng-ping WU, Ming-xue WANG, Li-jiao ZHOU, Zhou-lan YIN, Jin TAN, Jin-ling ZHANG, Qi-yuan CHEN
40
Capping effect of reducing agents and surfactants in synthesizing silver nanoplates
Yang YAN, Ke-bin CHEN, Hao-ran LI, Wei HONG, Xiao-bin HU, Zhou XU
41
Effect of surfactants on dispersion property and morphology of nano-sized nickel powders
Guo-yong HUANG, Sheng-mingXU, Lin-yanLI, Xue-junWANG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9