ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 25    No. 2    February 2015

Structural Materials

1
Influence of pouring temperature on solidification behavior, microstructure and mechanical properties of sand-cast Mg-10Gd-3Y-0.4Zr alloy
Song PANG, Guo-hua WU, Wen-cai LIU, Liang ZHANG, Yang ZHANG, Hans CONRAD, Wen-jiang DING
2
Effect of multi-step slow shot speed on microstructure of vacuum die cast AZ91D magnesium alloy
Qing-liang WANG, Shou-mei XIONG
3
Microstructure and mechanical properties of AZ61 magnesium alloy prepared by repetitive upsetting-extrusion
Yan XU, Lian-xi HU, Yu SUN, Jian-bo JIA, Ju-fu JIANG, Qing-guo MA
4
Microstructures and mechanical properties of laser welded wrought fine-grained ZK60 magnesium alloy
Hong-ge YAN, Qiang ZHAO, Ping CHEN, Ji-hua CHEN, Bin SU
5
Influence of high frequency vibration on microstructure and mechanical properties of TIG welding joints of AZ31 magnesium alloy
Tong WEN, Shi-yao LIU, Shi CHEN, Lan-tao LIU, Chen YANG
6
Interfacial morphology evolution in directionally solidified Al-1.5%Cu alloy
Min QU, Lin LIU, Yan CUI, Feng-bin LIU
7
Tensile properties and hot extrusion behavior of ZnO-coated Mg2B2O5w/6061 Al composites
Feng-yuan CHEN, Bin-bin TANG, Pei-peng JIN, Lei ZHANG, Wei-dong FEI
8
Process parameters optimization of Ti-6Al-4V alloy sheet during hot stretch-creep forming
Jun-jie XIAO, Dong-sheng LI, Xiao-qiang LI, Pan DING, Kai ZHAO, Xuan-zhao HUANG, Ming-jin XU
9
Evaluation of dynamic performance and ballistic behavior of Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr-1Zr alloy
Yan-ling WANG, Song-xiao HUI, Rui LIU, Wen-jun YE
10
Effect of standard heat treatment on microstructure and properties of borided Inconel 718
De-wei DENG, Chun-guang WANG, Qian-qian LIU, Ting-ting NIU
11
High temperature mechanical behavior of alumina dispersion strengthened copper alloy with high content of alumina
Zi-qi XIANG, Zhou LI, Qian LEI, Zhu XIAO, Yong PANG

Functional Materials

12
Effects of surface roughness of substrate on properties of Ti/TiN/Zr/ZrN multilayer coatings
Song-sheng LIN, Ke-song ZHOU, Ming-jiang DAI, Fang HU, Qian SHI, Hui-jun HOU, Chun-bei WEI, Fu-qiu LI, Xin TONG
13
Thermal properties of glass-ceramic bonded thermal barrier coating system
S. GHOSH
14
Target effects on electrical properties and laser induced voltages of La0.72Ca0.28MnO3 thin films prepared by pulsed laser deposition
Hui ZHANG, Wen-zhang WANG, Qi CUI, Dong YE, Ji MA, Qing-ming CHEN, Xiang LIU
15
Sol-gel preparation, corrosion resistance and hydrophilicity of Ta-containing TiO2 films on Ti6Al4V alloy
Tao FU, Jian-min SUN, Zafer ALAJMI, Feng WU
16
Effects of Ti and Be addition on microstructure and mechanical properties of Mg58.5Cu30.5Y11 bulk metallic glass
Ke-qiang QIU, Lin WANG, Ying-lei REN, Rong-de LI
17
Effect of cetyltrimethylammonium bromide on morphology and porous structure of mesoporous hydroxyapatite
Jing WANG, Su-ping HUANG, Kun HU, Ke-chao ZHOU, Hong SUN
18
Arginine functionalized hydroxyapatite nanoparticles and its bioactivity for gene delivery
Guo-hui WANG, Yan-zhong ZHAO, Juan TAN, Shai-hong ZHU, Ke-chao ZHOU
19
Thermal decomposition of magnesium ammonium phosphate and adsorption properties of its pyrolysis products toward ammonia nitrogen
Yi-qing CHEN, Jian-jun TANG, Wen-long LI, Zhen-hui ZHONG, Juan YIN
20
Preparation and photocatalytic performance of Cu-doped TiO2 nanoparticles
Xi-jia YANG, Shu WANG, Hai-ming SUN, Xiao-bing WANG, Jian-she LIAN
21
Effect of preparation routes on activity of Ag-MnOx/C as electrocatalysts for oxygen reduction reaction in alkaline media
Qiu-mei WU, Jian-ming RUAN, Zhong-cheng ZHOU, Shang-bin SANG
22
Effect of Sn substitution for Co on microstructure and electrochemical performance of AB5 type La0.7Mg0.3Al0.3Mn0.4Co0.5-xSnxNi3.8 (x=0-0.5) alloys
Julio Cesar Serafim CASINI, Zai-ping GUO, Hua Kun LIU, Eliner Affonso FERREIRA, Rubens Nunes FARIA, Hidetoshi TAKIISHI
23
Synthesis and electrochemical properties of LiNi0.87Co0.10Mg0.03O2 cathode materials
Long-zheng DENG, Feng WU, Xu-guang GAO, Zhen-tian LIU, Hai-ming XIE

Computational Materials Science and Numerical Modelling

24
Effect of cooling rates on clustering towards icosahedra in rapidly solidified Cu56Zr44 alloy
Yan-jun HU, Da-dong WEN, Yuan-qi JIANG, Yong-he DENG, Ping PENG
25
Phase-field study on competition precipitation process of Ni-Al-V alloy
Yan-li LU, Guang-ming LU, De-wei JIA, Zheng CHEN
26
Evolution of stresses in metal injection molding parts during sintering
Wei FANG, Xin-bo HE, Rui-jie ZHANG, Shi-di YANG, Xuan-hui QU
27
Dynamic response and numerical simulation of Al-Sc and Al-Ti alloys under high-speed impact
Wei-gui ZHANG, Liang-ju HE, Pei-jie LI, Yi-cong YE, Xue FENG, L. S. NOVIKOV

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

28
Failure properties of rocks in true triaxial unloading compressive test
Kun DU, Xi-bing LI, Di-yuan LI, Lei WENG
29
Self-heating tendency evaluation of sulfide ores based on nonlinear multi-parameters fusion
Wei PAN, Chao WU, Zi-jun LI, Yue-ping YANG
30
Electronic structure and flotation behavior of complex mineral jamesonite
Cui-hua ZHAO, Jian-hua CHEN, Yu-qiong LI, Qian HE, Bo-zeng WU
31
Treatment of copper-rich gold ore by cyanide leaching, ammonia pretreatment and ammoniacal cyanide leaching
A. D. BAS, E. KOC, E. Y. YAZICI, H. DEVECI
32
Interaction of sulfur with iron compounds in sodium aluminate solutions
Xiao-bin LI, Chong-yang LI, Zhi-hong PENG, Gui-hua LIU, Qiu-sheng ZHOU, Tian-gui QI
33
Role of hydrazine and hydrogen peroxide in aluminium hydroxide precipitation from sodium aluminate solution
N. K. SAHU, C. K. SARANGI, B. DASH, B. C. TRIPATHY, B. K. SATPATHY, D. MEYRICK, I. N. BHATTACHARYA
34
Leaching and recovery of zinc from leaching residue of zinc calcine based on membrane filter press
Zhen-guang RU, Cen-xuan PAN, Gui-hua LIU, Xue-ting WANG, Guang-yu DOU, Ke-song ZHU
35
Preparation of potassium salt with joint production of spherical calcium carbonate from sintering dust
Guang ZHAN, Zhan-cheng GUO
36
Separation and enrichment of elemental sulfur and mercury from hydrometallurgical zinc residue using sodium sulfide
Zi-yang WANG, Xiao-lan CAI, Ze-biao ZHANG, Li-bo ZHANG, Shi-xing WANG, Jin-hui PENG
37
Copper adsorption by natural manganese dioxide
Nizamettin DEM?RKIRAN
38
Corrosion behavior of brass coinage in synthetic sweat solution
Cheng-hao LIANG, Shu-sen WANG, Nai-bao HUANG, Peng WANG
39
Corrosion wear synergistic behavior of Hastelloy C276 alloy in artificial seawater
Jun CHEN, Jian-zhangWANG, Feng-yuanYAN, Qing ZHANG, Quan-an LI
40
Dynamic interacting relationships among international oil prices, macroeconomic variables and precious metal prices
Xue-hong ZHU, Jin-yu CHEN, Mei-rui ZHONG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9