ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 18    Sepecial 1    December 2008

Magnesium alloys and Processing Technologies

1
Effects of yttrium addition on microstructure and mechanical properties of as-extruded AZ31 magnesium alloys
PAN Fu-sheng(潘复生), CHEN Mei-bao(陈美宝), , WANG Jing-feng(王敬丰),PENG Jian(彭 建), TANG Ai-tao(汤爱涛)
2
Twin-roll strip casting of magnesium alloys in China
DING Pei-dao(丁培道), PAN Fu-sheng(潘复生), JIANG Bin(蒋 斌), WANG Jian(王 健), LI Hua-lun(李华伦), WU Jiang-cai(吴江才), XU Yue-wang(许月旺), WEN Yu(文 钰)
3
Effect of Gd content on microstructure and mechanical properties of Mg-Y-RE-Zr alloys
ZHANG Kui(张 奎), LI Xing-gang(李兴刚), LI Yong-jun(李永军), MA Ming-long(马鸣龙)
4
Microstructure and properties of hot extruded AZ31-0.25%Sb Mg-alloy
TIAN Su-gui(田素贵), WANG Ling(王 岭), K. Y. SHON , K. H. KIM
5
Effects of erbium on microstructure and mechanical properties of as-cast Mg-7Zn-3Al alloy
ZHANG Jing(张 静), HE Qu-bo(何曲波), PAN Fu-sheng(潘复生),ZHANG Xu-feng(张旭峰), LIU Chuan-pu(刘传镤)
6
Effect of gadolinium on aged hardening behavior, microstructure and mechanical properties of Mg-Nd-Zn-Zr alloy
LI Jie-hua(李杰华), JIE Wan-qi(介万奇), YANG Guang-yu (杨光昱)
7
Damping behavior and mechanical properties of Mg-Cu-Mn alloy processed by equal channel angular pressing
ZHENG Ming-yi(郑明毅), FAN Guo-dong(范国栋), TONG Li-bo(佟立波),HU Xiao-shi(胡小石), WU Kun(吴 昆)
8
Effects of grain refinement on mechanical properties and microstructures of AZ31 alloy
YU Kun(余 琨), RUI Shou-tai(芮守泰), SONG Jue-min(宋觉敏), LI Wen-xian(黎文献), GUO Long(郭 隆)
9
Effect of Ce-rich misch metal addition on squeeze cast microstructure and mechanical properties of AZ81 alloy
LIAO Hui-min(廖慧敏), LONG Si-yuan(龙思远), , GUO Cun-bao(郭存宝), ZHU Zhi-bing(朱志兵)
10
Effects of various Mg-Sr master alloys on microstructural refinement of ZK60 magnesium alloy
CHENG Ren-ju(程仁菊), PAN Fu-sheng(潘复生), , YANG Ming-bo(杨明波), TANG Ai-tao(汤爱涛)
11
Effects of Cu and Mn on mechanical properties and damping capacity of Mg-Cu-Mn alloy
ZHANG Zhen-yan(章桢彦), , PENG Li-ming(彭立明), , ZENG Xiao-qin(曾小勤), , DING Wen-jiang(丁文江),
12
Microstructures and mechanical properties of high strength Mg-Zn-Mn alloy
ZHANG Ding-fei(张丁非), , SHI Guo-liang(石国梁), DAI Qing-wei(戴庆伟), YUAN Wei(袁 炜), DUAN Hong-ling(段红玲)
13
Cavitation and grain boundary sliding during creep of Mg-Y-Nd-Zn-Mn alloy
V. JANÍK, F. HNILICA, P. ZUNA, V. O&#;ENÁ&#;EK, I. STULÍKOVÁ
14
Morphological evolutions of cast and melt-spun Mg97Zn1Y2 alloys during deformation and heat-treating
WANG Bai-shu(王柏树), , LIU Yong-bing(刘勇兵), AN Jian(安 健),LI Rong-guang(李荣广), SU Zhen-guo(苏振国), CAO Zhan-yi(曹占义)
15
Microstructure evolution and tensile properties of friction-stir-welded AM50 magnesium alloy
ZENG Rong-chang (曾荣昌), W. DIETZEL, R. ZETTLER, CHEN Jun (陈 君) , K. U. KAINER
16
Twinning in weld HAZ of ZK21 commercial magnesium alloy
LIU Jun-wei(刘俊伟), CHEN Ding(陈 鼎), CHEN Zhen-hua(陈振华)
17
Influence of sub-rapid solidification on microstructure and mechanical properties of AZ61A magnesium alloy
TENG Hai-tao(滕海涛), LI Ting-ju(李廷举), ZHANG Xiao-li(张小立), ZHANG Zhong-tao(张忠涛)
18
Optimization of processing parameters for rheo-casting AZ91D magnesium alloy
WANG Ya-bao(王亚宝), XU Jun(徐 骏), YANG Bi-cheng(杨必成), ZHANG Zhi-feng(张志峰)
19
Effects of electromagnetic field on structure and heat treatment behavior of Mg-Li-Al alloys
MA Lei-juan(马蕾娟), HAO Hai(郝 海), DONG Han-wei(董汉伟),ZHANG Xing-guo(张兴国), JIN Jun-ze(金俊泽)
20
Microstructures and properties of rapidly solidified Mg-Zn-Ca alloys
ZHOU Tao(周 涛), CHEN Ding(陈 鼎), CHEN Zhen-hua(陈振华)
21
Influence of melt superheating on microstructures of Mg-3.5Si-1Al alloys
ZHA Min(查 敏), WANG Hui-yuan(王慧远), LIU Bo(刘 波), ZHAO Bing(赵 兵), LIANG Min-li(梁敏莉), LI Dong(李 栋), JIANG Qi-chuan(姜启川)
22
Microstructures and mechanical properties of AZ80 alloy treated by pulsed ultrasonic vibration
ZHANG Zhi-qiang(张志强), LE Qi-chi(乐启炽), CUI Jian-zhong(崔建忠)
23
Influence of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Mg-10Gd-3Y-1.2Zn-0.4Zr alloy
LI De-jiang(李德江), ZENG Xiao-qin(曾小勤), , DONG Jie(董 杰), ZHAI Chun-quan(翟春泉)
24
Effect of thermal processing on microstructure and mechanical properties of AZ80 magnesium alloy
XU Hong-yan(徐宏妍), , WANG Qiang(王 强), ZHANG Zhi-min(张治民)
25
Microstructure evolution of casting Mg alloy AM60B subjected to compression deformation
CAO Han-xue(曹韩学), , LONG Si-yuan(龙思远), , YOU Guo-qiang(游国强), , LIAO Hui-min(廖慧敏)
26
Hot deformation behavior of rare earth magnesium alloy without pre-homogenization treatment
MA Ming-long(马鸣龙), ZHANG Kui(张 奎), LI Xing-gang(李兴刚),LI Yong-jun(李永军), ZHANG Kang(张 康)
27
Corrosion and mechanical properties of hot-extruded AZ31 magnesium alloys
ZHANG Zhi-min(张治民), XU Hong-yan(徐宏妍), , WANG qiang(王 强)
28
Hot-deformation behaviors of AZ31 alloys with different initial states
WANG Bing-shu(汪炳叔), XIN Ren-long(辛仁龙), HUANG Guang-jie(黄光杰), ,CHEN Xing-pin(陈兴品), LIU Qing(刘 庆),
29
Warm deformation mechanism of hot-rolled Mg alloy
LIU Jun-wei(刘俊伟), CHEN Ding(陈 鼎), CHEN Zhen-hua(陈振华)
30
Transformation mechanism of lamellar microstructure of AZ80 wrought Mg alloy during warm deformation
LI Zhao-zhi(李兆智), , YANG Ya-qin(杨亚琴), ZHANG Zhi-min(张治民)
31
Effect of extrusion processing parameters on microstructure and mechanical properties of as-extruded AZ31 sheets
JIANG Bin(蒋 斌), , GAO Liang(高 亮), , HUANG Guang-jie (黄光杰), , DING Pei-dao(丁培道), WANG Jian(王 健),
32
Incremental forming of free surface with magnesium alloy AZ31 sheet at warm temperatures
Y. H. JI, J. J. PARK
33
Microstructure and texture evolution of AZ31 magnesium alloy during rolling
HUANG Guang-jie(黄光杰), , LIU Qing(刘 庆), , WANG Ling-yun(汪凌云), ,XIN Ren-long(辛任龙), CHEN Xing-pin(陈兴品), PAN Fu-sheng(潘复生),
34
Constitutive model for casting magnesium alloy involving spherical void evolution
CHEN Bin(陈 斌), PENG Xiang-he(彭向和), FAN Jing-hong(范镜泓), SUN Shi-tao(孙士涛)
35
Analysis on flow stress of magnesium alloys during high temperature deformation
YANG Ya-qin(杨亚琴), LI Bao-cheng(李保成), ZHANG Zhi-min(张治民)
36
Production of 150 cm wide AZ31 magnesium sheet by twin roll casting
A. A. KAYA, , O. DUYGULU, S. UCUNCUOGLU, G. OKTAY, D. S. TEMUR, O. YUCEL
37
Microstructure and mechanical properties of rolled Mg-12Gd-3Y-0.4Zr alloy sheets
WANG Rong(王 荣), DONG Jie(董 杰), FAN Li-kun(范立坤),ZHANG Ping(张 平), DING Wen-jiang(丁文江),
38
Comparison of microstructure and properties of AZ31 Mg alloy sheet produced through different routes
LUO Jin-ru(罗晋如), CHEN Xing-pin(陈兴品), XIN Ren-long(辛仁龙),HUANG Guang-jie(黄光杰), LIU Qing(刘 庆),
39
Grain size and texture changes of magnesium alloy AZ31 during multi-directional forging
YANG Xu-yue(杨续跃), , SUN Zheng-yan(孙争艳), XING Jie,MIURA Hiromi, SAKAI Taku
40
Precision forging technologies for magnesium alloy bracket and wheel
WANG Qiang(王 强), ZHANG Zhi-min(张治民), ZHANG Xing(张 星), YU Jian-min(于建民)
41
Mechanical property and formability of AZ31B extruded tube at elevated temperature
HE Zhu-bin(何祝斌), LIU Gang(刘 钢), WU Jia(吴 佳),YUAN Shi-jian(苑世剑), LIANG Ying-chun(梁迎春)
42
Compressive creep behavior of Mg-Sn binary alloy
WEI Shang-hai(魏尚海), CHEN Yun-gui(陈云贵)&#;, TANG Yong-bai(唐永柏),LIU Ming(刘 明), XIAO Su-fen(肖素芬), ZHANG Xiao-ping(章晓萍), ZHAO Yuan-hua(赵源华)
43
Fatigue behavior of magnesium alloy and application in auto steering wheel frame
MAO Ping-li(毛萍莉), LIU Zheng(刘 正), WANG Chang-yi(王长义), GUO Quan-ying(郭全英), SUN Jin(孙 晶), WANG Feng(王 峰), LIN Li(林 立)
44
3D anisotropy simulation of dendrites growth with phase field method
HOU Hua(侯 华), ZHAO Yu-hui(赵宇辉), NIU Xiao-feng(牛晓峰)
45
Simulation of fluctuation effect on dendrite growth by phase field method
LIU Xin-mei(刘新妹), HAN Yan(韩 焱)
46
Dehydriding reaction kinetic mechanism of MgH2-Nb2O5 by Chou model
LIU Yang(刘 杨), LI Qian(李 谦), CHOU Kuo-chih(周国治),
47
FEM analysis for hot rolling process of AM60 alloy
DING Han-lin(丁汉林), KANAMORI Nao, HONMA Tomoyuki, KAMADO Shigeharu, KOJIMA Yo
48
Process optimization diagram based on FEM simulation for extrusion of AZ31 profile
LIU Gang(刘 钢), ZHOU Jie(周 捷), J DUSZCZYK
49
Ram speed profile design for isothermal extrusion of AZ31 magnesium alloy by using FEM simulation
LI Luo-xing(李落星), LOU Yan(娄 燕)
50
Modeling of severe deformation and mechanical properties in Mg-3Al-1Zn alloy through asymmetric hot-extrusion
CHANG Li-li(常丽丽), WANG Yi-nong(王轶农), ZHAO Xiang(赵 镶)
51
Effects of reduction of diameter on microstructure and surface roughness of rotary swaged magnesium by FEA
RONG Li(荣 莉), NIE Zuo-ren(聂祚仁), ZUO Tie-yong(左铁镛)
52
Finite element simulation on press forging of magnesium alloy AZ31 sheets
ZHANG Shi-hong(张士宏), SUN Cheng(孙 成), WANG Zhong-tang(王忠堂)
53
Effect of graphite particle size on wear property of graphite and Al2O3 reinforced AZ91D-0.8%Ce composites
ZHANG Mei-juan(张美娟), LIU Yong-bing(刘勇兵), YANG Xiao-hong(杨晓红),AN Jian(安 健), LUO Ke-shuai(罗克帅)
54
Microstructure and mechanical properties of Mg-Cu-Y-Zn bulk metallic glass matrix composites prepared in low vacuum
WANG Jing-feng(王敬丰), WU Xia(吴 夏), PAN Fu-sheng(潘复生), TANG Ai-tao(汤爱涛), DING Pei-dao(丁培道), LIU Ri-ping(刘日平)
55
Effect of CaC2 particulates concentration on microstructure and tensile properties of elemental magnesium
MA Yu-tao(马玉涛), ZHANG Xing-guo(张兴国), , HAO Hai(郝 海),
56
Correlation of recalescence with grain refinement of magnesium alloys
GAO Lei(高 磊), , LIANG Song-mao(梁松茂), , CHEN Rong-shi(陈荣石), HAN En-hou(韩恩厚)
57
Investigation of flux containing GdCl3 on recycling Mg-Gd-Y-Zr scraps
WANG Wei(王 玮), , WU Guo-hua(吴国华), , WANG Qu-dong(王渠东), , HUANG Yu-guang(黄玉光), , SUN Ming(孙 明), , DING Wen-jiang(丁文江),
58
Microstructure, tensile properties and compressive creep resistance of Mg-(5-8.5)%Sn-2%La alloys
ZHANG Xiao-ping(章晓萍), CHEN Yun-gui(陈云贵), XIAO Su-fen(肖素芬),TANG Yong-bai(唐永柏), NIU Gao(牛 高), WEI Shang-hai(魏尚海), ZHAO Yuan-hua(赵源华)
59
High cycle fatigue properties of die-cast magnesium alloy AZ91D-1%MM
XU Yu-lei(徐玉磊), ZHANG Kui(张 奎), LI Xing-gang(李兴刚), LEI Jian(雷 健), YANG Yuan-sheng(杨院生), LUO Tian-jiao(罗天骄)

Surface Treatment of Magnesium Alloys

60
Microstructures and properties of aluminum film and its effect on corrosion resistance of AZ31B substrate
ZHANG Jin(张 津), , YANG Dong-hua(杨栋华), OU Xin-bing(欧信兵)
61
Characterization of anodic coating formed on Mg-3Nd-0.2Zn-0.4Zr Mg alloy in alkaline electrolyte
CHANG Jian-wei(常建卫), , GUO Xing-wu(郭兴伍), PENG Li-ming(彭立明),DING Wen-jiang(丁文江), PENG Ying-hong(彭颖红)
62
Deposition of electroless Ni-P/Ni-W-P duplex coatings on AZ91D magnesium alloy
CHEN Xiao-ming(陈晓明), LI Guang-yu(李光玉), LIAN Jian-she(连建设)
63
Fabrication of Cr coating on AZ31 magnesium alloy by magnetron sputtering
WU Guo-song(吴国松), WANG Ai-ying(汪爱英), DING Ke-jian(丁克俭),XU Cai-yun(徐采云), DAI Wei(代 伟), XU Ai-jiao(徐爱娇)
64
Initial corrosion behavior of AZ91 magnesium alloy in simulating acid rain under wet-dry cyclic condition
ZHOU Wan-qiu(周婉秋), , SHAN Da-yong(单大勇), HAN En-hou(韩恩厚), KE Wei(柯 伟)
65
A novel dual nickel coating on AZ91D magnesium alloy
SONG Ying-wei(宋影伟), SHAN Da-yong (单大勇), CHEN Rong-shi (陈容石), HAN En-hou(韩恩厚)
66
Barium phosphate conversion coating on die-cast AZ91D magnesium alloy
LIU Feng(刘 锋), , SHAN Da-yong(单大勇), HAN En-hou(韩恩厚), LIU Chang-sheng(刘常升)
67
Corrosion resistance, composition and structure of RE chemical conversion coating on magnesium alloy
YU Sheng-xue(于升学), , CAO Jing-yu(曹靖瑜), CHEN Ling(陈 玲), HAN Jing(韩 婧), ZHANG Rui-jun(张瑞军)
68
Effects of increase extent of voltage on wear and corrosion resistance of micro-arc oxidation coatings on AZ91D alloy
LÜ Wei-ling(吕维玲), CHEN Ti-jun(陈体军), MA Ying(马 颖), XU Wei-jun(徐卫军), , YANG Jian(杨 健), HAO Yuan(郝 远)
69
Characterization and wear resistance of macro-arc oxidation coating on magnesium alloy AZ91 in simulated body fluids
CHEN Jun (陈 君), ZENG Rong-chang (曾荣昌), HUANG Wei-jiu (黄伟九), ZHENG Zi-qing (郑自芹), WANG Zhen-lin(王振林), WANG Jun (王 俊)
70
Cathodic phosphate coating containing nano zinc particles on magnesium alloy
NIU Li-yuan(牛丽媛)
71
Magnetic force improvement and parameter optimization for magnetic abrasive polishing of AZ31 magnesium alloy
S. O. KIM, J. S. KWAK
72
Corrosion resistance of Mg-Mn-Ce magnesium alloy modified by polymer plating
SANG Jing(桑 静), KANG Zhi-xin(康志新), LI Yuan-yuan(李元元)
73
Environmentally friendly anodization on AZ31 magnesium alloy
DAI Dan(戴 丹), WANG Hui(王 慧), LI Jian-zhong(李建忠), WU Xue-dong(乌学东)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9