ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 31    No. 2    February 2021

Materials Science and Engineering

1
Improved wettability and mechanical properties of metal coated carbon fiber-reinforced aluminum matrix composites by squeeze melt infiltration technique
Jian-jun SHA, Zhao-zhao Lü, Ru-yi SHA, Yu-fei ZU, Ji-xiang DAI, Yu-qiang XIAN, Wei ZHANG, Ding CUI, Cong-lin YAN
2
Microstructures and mechanical properties of in-situ TiB2/Al-xSi-0.3Mg composites
Yu-xuan LIU, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Zhi-yong CAI, Zhao-hui ZHOU, Xiao-geng LI, Xuan-yang CAO
3
New constitutive equation utilizing grain size for modeling of hot deformation behavior of AA1070 aluminum
H. R. REZAEI ASHTIANI, A. A. SHAYANPOOR
4
Microstructure, anticorrosion, biocompatibility and antibacterial activities of extruded Mg-Zn-Mn strengthened with Ca
Bao-sheng LIU, Miao-miao CAO, Yue-zhong ZHANG, Yong HU, Chang-wei GONG, Li-feng HOU, Ying-hui WEI
5
Comprehensive study on quasi-static and dynamic mechanical properties and wear behavior of Mg–B4C composite compacted at several loading rates through powder metallurgy
K. RAHMANI, G. H. MAJZOOBI, G. EBRAHIM-ZADEH, M. KASHFI
6
Basal stacking fault induced twin boundary gliding, twinning disconnection and twin growth in hcp Ti from the first-principles
Qi QIAN, Zheng-qing LIU, Yong JIANG, Yi-ren WANG, Xing-long AN, Min SONG
7
Effect of cooling rate on solidification microstructure and mechanical properties of TiB2-containing TiAl alloy
Yi JIA, Zhi-dong LIU, Sha LI, Hao-ming YAO, Zhong-kai REN, Tao WANG, Jian-chao HAN, Shu-long XIAO, Yu-yong CHEN
8
Microstructure and mechanical properties of friction stir processed TA5 alloy
Li ZHOU, Ming-run YU, Wei-guang CHEN, Zi-li ZHANG, Shuai DU, Hui-jie LIU, Yan YU, Fu-yang GAO
9
Microstructure and mechanical properties of TC4 titanium alloy K-TIG welded joints
Shu-wan CUI, Yong-hua SHI, Cheng-shi ZHANG
10
Effects of solution treatment on microstructure and tensile properties of as-cast alloy 625
Fei YANG, Jie-shan HOU, Chang-shuai WANG, Lan-zhang ZHOU
11
Correspondence between low-energy twin boundary density and thermal-plastic deformation parameters in nickel-based superalloy
Guo-zheng QUAN, Yu-qing ZHANG, Pu ZHANG, Yao-yao MA, Wei-yong WANG
12
Influence of arc constriction current frequency on tensile properties and microstructural evolution of tungsten inert gas welded thin sheets of aerospace alloy
Tushar SONAR, Sudersanan MALARVIZHI, Visvalingam BALASUBRAMANIAN
13
Microstructure and mechanical properties of CuAgZn/GH909 diffusion bonded joint fabricated by hot isostatic pressing
Yi XIAO, Li-hui LANG, Wen-cai XU
14
Preparation and characterization of porous NiTi alloys synthesized by microwave sintering using Mg space holder
Tao LAI, Ji-lin XU, Qi-fei XIAO, Yun-xiang TONG, Jun HUANG, Jian-ping ZHANG, Jun-ming LUO, Yong LIU
15
Corrosion performance and tribological behavior of diamond-like carbon based coating applied on Ni-Al-bronze alloy
Seyed Elias MOUSAVI, Nastaran NAGHSHEHKESH, Mohabbat AMIRNEJAD, Hossein SHAMMAKHI, Ali SONBOLI
16
Effects of La on microstructure and mechanical properties of NbMoTiVSi0.2 refractory high entropy alloys
Qin XU, De-zhi CHEN, Cong-rui WANG, Wen-chao CAO, Qi WANG, Hong-zhi CUI, Shu-yan ZHANG, Rui-run CHEN
17
Rubidium-modified bioactive glass-ceramics with hydroxyapatite crystals for bone regeneration
Yan-ni TAN, Wen-juan CHEN, Wei WEI, Qian-li HUANG, Xiang HE
18
Construction of BiVO4 nanosheets@WO3 arrays heterojunction photoanodes by versatile phase transformation strategy
Xin SU, Can-jun LIU, Yang LIU, Ya-hui YANG, Xuan LIU, Shu CHEN

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

19
Cyclic voltammetry and potentiodynamic polarization studies of chalcopyrite concentrate in glycine medium
Maryam KHEZRI, Bahram REZAI, Ali Akbar ABDOLLAHZADEH, Benjamin P. WILSON, Mehdi MOLAEINASAB, Mari LUNDSTR?M
20
Hydrometallurgical process for recovery of Zn, Pb, Ga and Ge from Zn refinery residues
Shuai RAO, Zhi-qiang LIU, Dong-xing WANG, Hong-yang CAO, Wei ZHU, Kui-fang ZHANG, Jin-zhang TAO
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9