ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 19    No. 1    February 2009

Structural Materials

1
Effect of sample diameter on primary dendrite spacing of directionally solidified Al-4%Cu alloy
QU Min(屈 敏), LIU Lin(刘 林), TANG Feng-tao(唐峰涛), ZHANG Jun(张 军), FU Heng-zhi(傅恒志)
2
Comparison of RSM with ANN in predicting tensile strength of friction stir welded AA7039 aluminium alloy joints
a. k. lakshminarayanan, v. balasubramanian
3
Effect of melt superheat on microstructure of Al4Fe2Mn1.5 Monel alloy
WANG Fu(王 富), ZOU Jun-tao(邹军涛), WANG Xian-hui(王献辉), FAN Zhi-kang(范志康)
4
Joint performance of laser-TIG double-side welded 5A06 aluminum alloy
CHEN Yan-bin(陈彦宾), MIAO Yu-gang(苗玉刚), LI Li-qun(李俐群), WU Lin(吴 林)
5
Effect of Sb on microstructure of semi-solid isothermal heat-treated AZ61-0.7Si magnesium alloy
YANG Ming-bo(杨明波), SHEN Jia(沈 佳), PAN Fu-sheng(潘复生)
6
Microstructure and corrosion behavior of Mg-Sn-Ca alloys after extrusion
T. ABU LEIL, N. HORT, W. DIETZEL, C. BLAWERT, Y. HUANG, K. U. KAINER, K. P. RAO
7
Effect of eutectic phase on damping and mechanical properties of
as-cast Mg-Ni hypoeutectic alloys
WAN Di-qing(万迪庆), WANG Jin-cheng(王锦程), WANG Gai-fang(王改芳), LIN Lin(林 琳),
FENG Zhi-gang(冯志刚),YANG Gen-cang(杨根仓)
8
Corrosion action and passivation mechanism of magnesium alloy in
fluoride solution
LI Jian-zhong(李建中), HUANG Jiu-gui(黄久贵), TIAN Yan-wen(田彦文), LIU Chang-sheng(刘常升)
9
Dynamic recrystallization and texture development during hot deformation of magnesium alloy AZ31
YANG Xu-yue(杨续跃), JI Ze-sheng(吉泽升), H. MIURA, T. SAKAI
10
Oxidation behavior of oxidation protective coatings for
C/C-SiC composites at 1 500 ℃
YAN Zhi-qiao(闫志巧), XIONG Xiang(熊 翔), XIAO Peng(肖 鹏),
CHEN Feng(陈 峰), ZHANG Hong-bo(张红波), HUANG Bai-yun(黄伯云)
11
Influence of thermo hydrogen treatment on
hot deformation behavior of Ti600 alloy
ZHAO Jing-wei(赵敬伟), DING Hua(丁 桦), WANG Yao-qi(王耀奇), HOU Hong-liang(侯红亮)
12
In-situ dendrite reinforced Dy-based amorphous matrix composites
WU Xiao-feng(武晓峰), ZHAO Wei(赵 威), MENG Li-kai(孟力凯)

Functional Materials

13
Recent progress in criterions for glass forming ability
YANG Bing(杨 兵), DU Yong(杜 勇), LIU Yong(刘 咏)
14
Microstructure and properties of HVOF sprayed Ni-based
submicron WS2/CaF2 self-lubricating composite coating
ZHANG Xiao-feng(章小峰), ZHANG Xiang-lin(张祥林),
WANG Ai-hua(王爱华), HUANG Zao-wen(黄早文)
15
Microstructures and properties of cold drawn and
annealed submicron crystalline Cu-5%Cr alloy
HE Wen-xiong(贺文雄), YU Yang(于 洋), WANG Er-de(王尔德),
SUN Hong-fei(孙宏飞), HU Lian-xi(胡连喜), CHEN Hui(陈 晖)
16
Comparison of thermal shock behaviors between plasma-sprayed
nanostructured and conventional zirconia thermal barrier coatings
LIU Chun-bo(刘纯波), ZHANG Zhi-min(张志民), JIANG Xian-liang(蒋显亮),
LIU Min(刘 敏), ZHU Zhao-hui(朱朝辉)
17
9R structure in drawn industrial single crystal copper wires
CHEN Jian(陈 建), YAN Wen(严 文),FAN Xin-hui(范新会)
18
Influence of graphite content on sliding wear characteristics of
CNTs-Ag-G electrical contact materials
WANG Juan(王 娟), FENG Yi(凤 仪), LI Shu (李 庶), LIN Shen(林 森)
19
Beneficial effects of Co2+ on co-electrodeposited Ni-SiC nanocomposite coating
YANG Xiu-ying(杨秀英), LI Kang-ju(李康举), PENG Xiao(彭 晓), WANG Fu-hui(王福会)
20
Electrophoretic deposition of titanium/silicon-substituted hydroxyapatite composite coating and its interaction with bovine serum albumin
XIAO Feng-juan(肖凤娟), ZHANG Ying(张 颖), YUN Li-jiang(云立江)
21
Effects of deposition parameters on microstructure and thermal conductivity of diamond films deposited by DC arc plasma jet chemical vapor deposition
QU Quan-yan(瞿全炎), QIU Wan-qi(邱万奇), ZENG De-chang(曾德长),
LIU Zhong-wu(刘仲武), DAI Ming-jiang(代明江), ZHOU Ke-song(周克崧
22
Electrical characteristics and microstructures of
Pr6O11-doped Bi4Ti3O12 thin films
CHEN Min(陈 敏), HUANG Ke-long(黄可龙), MEI Xiao-an(梅孝安),
HUANG Chong-qing(黄重庆), LIU Jing(刘 靖), CAI An-hui(蔡安辉)<
23
Microstructure and corrosion resistance of Fe-Al intermetallic coating on 45 steel synthesized by double glow plasma surface alloying technology
ZHU Xiao-lin(朱晓林), YAO Zheng-jun(姚正军), GU Xue-dong(顾雪冬),
CONG Wei(丛 伟), ZHANG Ping-ze(张平则)
24
Effect of Cu addition on corrosion resistance and shape memory effect of Fe-14Mn-5Si-9Cr-5Ni alloy
HU Bao-quan(胡保全), BAI Pei-kang(白培康), DONG Zhi-zhong(董治中), CHENG Jun(程 军)
25
Influence of Mg21Ga5Hg3 compound on electrochemical properties of Mg-5%Hg-5%Ga alloy
FENG Yan(冯 艳), WANG Ri-chu(王日初), PENG Chao-qun(彭超群), WANG Nai-guang(王乃光)
26
Effects of electrolyte components on properties of Al alloy anode
MA Zheng-qing(马正青), ZUO Lie(左 列), PANG Xu(庞 旭), ZENG Su-min(曾苏民)
27
Preparation and characteristics of Li2FeSiO4/C composite for cathode of
lithium ion batteries
GUO Hua-jun(郭华军), XIANG Kai-xiong(向楷雄), CAO Xuan(曹 璇),
LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴), LI Li-ming(李黎明)
28
Synthesis and behavior of Al-stabilized α-Ni(OH)2
WANG Hong(王 虹), TANG Zhi-yuan(唐致远), LIU Yuan-gang(刘元刚), LEE Chang-sheng(李昌盛)
29
Synthesis and electrochemical performance of
5V spinel LiNi0.5Mn1.5O4 prepared by solid-state reaction
SUN Qiang(孙 强), LI Xin-hai(李新海),WANG Zhi-xing(王志兴), JI Yong(季 勇)
30
Effects of Na-substitution on structural and electronic properties of Li2CoSiO4 cathode material
WU Shun-qing(吴顺情), ZHU Zi-zhong(朱梓忠), YANG Yong(杨 勇), HOU Zhu-feng(侯柱锋)
31
Thermal property and microstructure of Al nanopowders produced by two evaporation routes
CHEN Liang(陈 亮), SONG Wu-lin(宋武林), GUO Lian-gui(郭连贵), XIE Chang-sheng(谢长生)
 
32
Preparation of TiO2 nanotube on glass by anodization of Ti films at room temperature
TANG Yu-xin(汤育欣), TAO Jie(陶 杰), ZHANG Yan-yan(张焱焱),
WU Tao(吴 涛), TAO Hai-jun(陶海军), ZHU Ya-rong(朱亚蓉)

Computational Materials Science

33
Thermodynamic investigation of Fe-Ti-Y ternary system
GONG Wei-ping(龚伟平), CHEN Teng-fei(陈腾飞), LI Da-jian(李大建), LIU Yong(刘 咏)
34
First-principles investigation of Mg2CoH5 complex hydride
ZHANG Jian(张 健), ZHOU Dian-wu(周惦武), LIU Jin-shui(刘金水)
35
Atomic simulations for surface-initiated melting of Nb(111)
YANG Xi-yuan(阳喜元), WU Dan(吴 丹)
36
Multi-pass spinning of thin-walled tubular part with longitudinal inner ribs
JIANG Shu-yong(江树勇), ZHENG Yu-feng(郑玉峰), REN Zheng-yi(任正义), LI Chun-feng(李春峰)

Mine Engineering, Metallurgical Engineering and Ch

37
Isolation and identification of moderately thermophilic acidophilic iron-oxidizing bacterium and its bioleaching characterization
ZENG Wei-min(曾伟民), WU Chang-bin(邬长斌), ZHANG Ru-bing(张汝兵),
HU Pei-lei(胡培磊), QIU Guan-zhou(邱冠周), GU Guo-hua(顾帼华
38
Flotation of aluminosilicate minerals using alkylguanidine collectors
GUAN Feng(关 风), ZHONG Hong(钟 宏), LIU Guang-yi(刘广义),
ZHAO Sheng-gui(赵声贵), XIA Liu-yin(夏柳荫)
39
Determination of trace mercury in compost extract by inhibition based glucose oxidase biosensor
LIU Jian-xiao(刘剑潇), XU Xiang-min(徐祥民), TANG Lin(汤 琳), ZENG Guang-ming(曾光明)
40
Chromium accumulation, microorganism population and
enzyme activities in soils around chromium-containing slag heap of
steel alloy factory
HUANG Shun-hong(黄顺红), PENG Bing(彭 兵), YANG Zhi-hui(杨志辉),
CHAI Li-yuan(柴立元), ZHOU Li-cheng(周理程)
41
Thermodynamic equilibrium of CaSO4-Ca(OH)2-H2O system
PENG Xiao-yu(彭小玉), WANG Yun-yan(王云燕), CHAI Li-yuan(柴立元), SHU Yu-de(舒余德)
42
Removal of copper from nickel anode electrolyte through ion exchange
CHEN Ai-liang(陈爱良), QIU Guan-zhou(邱冠周), ZHAO Zhong-wei(赵中伟),
SUN Pei-mei(孙培梅), YU Run-lan(余润兰)
43
Numerical simulation of high temperature air combustion in
aluminum hydroxide gas suspension calcinations
LIU Dai-fei(刘代飞), DING Feng-qi(丁凤其), ZHANGHong-liang(张红亮), ZHENG Wen-bo(郑文波)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9