ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 15    No. 1    February 2005
1
Melting throughout time and energy consumption for TiAl alloys during ISM process
SU Yan-qing(苏彦庆), LIU Gui-zhong(刘贵仲), PENG Jun-jie(彭俊杰),
GUO Jing-jie(郭景杰), JIA Jun(贾 均), FU Heng-zhi(傅恒志)
2
Microstructure and mechanical properties of magnesium alloy prepared by lost foam casting
TIAN Xue-feng(田学锋), FAN Zi-tian(樊自田), HUANG Nai-yu(黄乃瑜),
WU He-bao(吴和保), DONG Xuan-pu(董选普)
3
Effects of lubricant’s friction coefficient on
warm compaction powder metallurgy
LI Yuan-yuan(李元元), NGAI Tungwai Leo(倪东惠), WANG Shang-lin(王尚林),
ZHU Min(朱 敏), CHEN Wei-ping(陈维平)
4
Morphology and structure of high temperature MoSi2 coating on niobium
XIAO Lai-rong(肖来荣), YI Dan-qing(易丹青),
YIN Lei(殷 磊),  CAI Zhi-gang(蔡志刚)
5
Effect of aging on mechanical properties and localized corrosion behaviors of Al-Cu-Li alloy
JIANG Na(蒋 呐),  LI Jin-feng(李劲风), ZHENG Zi-qiao(郑子樵),
WEI Xiu-yu(魏修宇), LI Yan-fen(李艳芬)
6
Effect of Mg on microstructures and properties of Al-Mg-Si-Cu aluminium alloys for automotive body sheets
LIU Hong(刘 宏), SONG Wen-ju(宋文举), ZHAO Gang(赵 刚),
LIU Chun-ming(刘春明), ZUO Liang(左 良)
7
Cavitation-erosion mechanism of laser cladded SiC particle reinforced metal matrix
composite
ZHANG Chun-hua(张春华), ZHANG Song(张 松), 
YANG Hong-gang(杨洪刚),ZHU Sheng-long(朱圣龙),
 MAN Hau-chung(文效忠), CAI
8
Solidification behaviour of Al-7%Si-Mg casting alloys
CHEN Zhong-wei(陈忠伟), LI Jin-shan(李金山), JIE Wan-qi(介万奇),
LIU Lin(刘 林), FU Heng-zhi(傅恒志)
9
Wetting behavior of Zr55Cu30Al10Ni5 melt on alumina
XU Qian-gang(徐前刚), ZHANG Hai-feng(张海峰), HU Zhuang-qi(胡壮麒)
10
Preparation and characterization of Ni nanopowders prepared by anodic arc plasma
WEI Zhi-qiang(魏智强), QIAO Hong-xia(乔宏霞),
DAI Jian-feng(戴剑锋), FENG Wang-jun(冯旺军),
WANG Qing(王 青), LI Wei-xue(李维学)
11
Computer simulation of γ′ and θ phase precipitation of Ni-Al-V alloy using microscopic phase-field method
LI Yong-sheng(李永胜), CHEN Zheng(陈 铮), 
WANG Yong-xin(王永欣), Lu Yan-li(卢艳丽)
12
Finite element polycrystal model simulation of cold rolling textures in deformation processed two-phase Nb/Al metal-metal composites
CHEN Li-qing(陈礼清), KANETAKE Naoyuki
13
Microstructures of AZ91D alloy solidified during electromagnetic stirring
MAO Wei-min(毛卫民), ZHEN Zi-sheng(甄子胜), CHEN Hong-tao(陈洪涛)
14
Warm compaction powder metallurgy of Cu
NGAI Tungwai Leo(倪东惠), WANG Shang-lin(王尚林), LI Yuan-yuan(李元元),
ZHOU Zhao-yao(周照耀), CHEN Wei-ping(陈维平)
15
Continuous dynamic recrystallization and discontinuous dynamic recrystallization in 99.99% polycrystalline aluminum during hot compression
LIU Chu-ming(刘楚明), JIANG Shu-nong(蒋树农), 
ZHANG Xin-ming(张新明)
16
In-plane anisotropy of 1545 aluminum alloy sheet
PENG Yong-yi(彭勇宜), YIN Zhi-min(尹志民),
YANG Jin(杨 进), DU Yu-xuan(杜予晅)
17
Microstructure of alloy MlNi3.75Co0.75Mn0.3Al0.2(Ml—La-rich mischmetal) during electrochemical hydriding-dehydriding process
YUAN Zhi-qing(袁志庆), LÜ Guang-lie(吕光烈),
GU Jian-ming(顾建明), SHENG Xiao-fei(盛小飞)
18
Fabrication and mechanical properties of FeAl/TiC composites
LIU Feng-xiao(刘峰晓), LIU Yong(刘 咏), HUANG Bai-yun(黄伯云),
ZHOU Ke-chao(周科朝), HE Yue-hui(贺跃辉)
19
Preparation of cobalt-modified magnetite and its magnetic properties
YANG  Xi-yun(杨喜云), GONG Zhu-qing(龚竹青),
LIU Feng-liang(刘丰良),  HUANG Jian(黄 坚)
20
Microstructure characterization of reinforcements in in-situ synthesized composites of Al-Zr-O system
ZHAO Yu-tao(赵玉涛),  DAI Qi-xun(戴起勋), CHENG Xiao-nong(程晓农),
LIN Dong-yang(林东洋), CAI Lan(蔡 兰)
21
Effects of cathodic component of current on porosity and hardness characteristics of micro plasma oxidation (MPO) coatings on aluminum alloy
Samir Hamid Awad, QIAN Han-cheng(钱翰城)
22
ANN valuation model of material LCIA profile
CHEN Wei-ping(陈维平), LIU Hua(刘 华), ZHAO Hai-dong(赵海东),
ZHU Quan-li(朱权利), LI Yuan-yuan (李元元)
23
Formation process of liquid in interface of Ti/Cu contact reaction couple
WU Ming-fang(吴铭方), YU Chun(余 春), 
YU Zhi-shui(于治水), LI Rui-feng(李瑞峰)
24
Simulation and visualization of recrystallization microstructure after solution treatment
LI Ping(李 萍),  XUE Ke-min(薛克敏)
25
Microstructure of ternary Zn1-xCdxO films on silicon substrate
LU Huan-ming(卢焕明), YE Zhi-zhen(叶志镇), MA De-wei(马德伟),
HUANG Jing-yun(黄靖云), ZHU Li-ping(朱丽萍), ZHAO Bing-hui(赵炳辉)
26
Influence of annealing treatment on properties and microstructures of alumina dispersion strengthened copper alloy
ZHAO Hong-liang(赵红亮), GUAN Shao-kang(关绍康),
ZHENG Fei-yan(郑飞燕), LI Qing-kui(李庆奎), WANG Li-guo(王利国)
27
Microstructure and properties of AZ31 magnesium alloy with rapid solidification
ZHAO Hong-liang(赵红亮), GUAN Shao-kang(关绍康),
ZHENG Fei-yan(郑飞燕), LI Qing-kui(李庆奎), WANG Li-guo(王利国)
28
Evolution of dislocation cells during plastic deformation
ZHOU Zhi-min(周志敏), SUN Yan-rui(孙艳蕊), ZHOU Hai-tao(周海涛)
29
Microscopic mechanism in solvent extraction of 
Au(CN)-2 by cationic surfactant
CHEN Jing(陈 景), HUANG Kun(黄 昆), YU Jian-min(余建民),
WU Jin-guang(吴瑾光),  SHI Nai(施 鼐), XU Guang-xian(徐光宪)
30
Thermodynamic modeling of lead blast furnace
TAN Peng-fu(谭鹏夫)
31
Formation of black nickel in leaching solution containing ammonia and chloride
ZHENG Guo-qu(郑国渠), ZHENG Li-feng(郑利峰), CAO Hua-zhen(曹华珍)
32
Structure and electrochemical performance of spinel LiMn2O4 synthesized by mechanochemical process
LI Yun-jiao(李运姣), HONG Liang-shi(洪良仕), LI Hong-gui(李洪桂),
ZHAO Zhong-wei(赵中伟), HUO Guang-sheng(霍广生)
33
Analytical solution for coupled diffusion of three-components liquid in porous pellet
XU Zeng-he(徐曾和), WANG Jin-xia(王锦霞)
34
Removal of cadmium ions from aqueous solution via micellar-enhanced ultrafiltration
HUANG Jin-hui(黄瑾辉), ZENG Guang-ming(曾光明), 
XU Ke(许 柯), FANG Yao-yao(方瑶瑶)
35
Preparation of salt-based colloid palladium of high concentration
ZHENG Ya-jie(郑雅杰), XIAO Fa-xin(肖发新), YI Dan-qing(易丹青),
GONG Zhu-qing(龚竹青), LI Xin-hai(李新海)
36
Syntheses, characteristics and fluorescence properties of complexes of terbium with benzoic acid and its derivatives
ZHOU Zhong-cheng(周忠诚),  SHU Wan-gen(舒万艮), 
RUAN Jian-ming(阮建明), HUANG Bai-yun(黄伯云),
 LIU You-nian(刘又年)
37
Composite corrosion inhibitors for secondary alkaline zinc anodes
JIA Zheng(贾 铮), ZHOU De-rui(周德瑞), ZHANG Cui-fen(张翠芬)
38
Preparation and characterization of 
high salts polymer electrolyte based on
poly(lithium acrylate)
TANG Ai-dong(唐爱东), HUANG Ke-long(黄可龙),
PAN Chun-yue(潘春跃), LU Cui-hong(卢翠红)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9