ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 13    No. 1    February 2003

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

1
Exchange interactions and magnetic properties
of intermetallic compounds
GUO Guang-hua(郭光华)
2
Stress induced magnetic field abnormality
LI Lu-ming(李路明), HUANG Song-ling(黄松岭),WANG Xiao-feng(王晓凤),
 LI Shuang-shou(李双寿),SHI Ke-ren(施克仁)
3
Amorphous-crystalline transition layers formation during quenching of
Fe61Co7Zr10Mo5W2B15 melt
GAO Yu-lai(高玉来), SUN Jian-fei(孙剑飞),
SHEN Jun(沈 军), WANG Gang(王 刚),
M I Petrzhik, ZHOU Bi-de(周彼德)
4
Global coupled equations for dynamic analysis
of planishing mill
CAI Gan-wei(蔡敢为), ZHONG Jue(钟 掘)
5
Crystal structure and electrochemical behaviors
of Pt/mischmetal film electrodes
ZHANG Wen-kui(张文魁), YANG Xiao-guang(杨晓光),
MA Chun-an(马淳安),WANG Yun-gang(王云刚),
YU Li-yang(余厉阳)
6
Influences of heat treatment on electrochemical characteristics of  La0.75Mg0.25Ni2.8Co0.5  
hydrogen storage electrode alloy
LIU Yong-feng(刘永锋), PAN Hong-ge(潘洪革),
GAO Ming-xia(高明霞),ZHU Yun-feng(朱云峰),
LEI Yong-quan(雷永泉)
7
Hydrogen absorption of slurry system composed of different MgNi alloy and benzene
CAI Guan-ming(蔡官明), CHEN Chang-pin(陈长聘),
AN Yue(安 越), XU Guo-hua(徐国华),
CHEN Li-xin(陈立新), WANG Qi-dong(王启东)
8
Electrochemical properties of TiV-based hydrogen storage alloys
ZHU Yun-feng(朱云峰), LI Rui(李 锐),
GAO Ming-xia(高明霞), LIU Yong-feng(刘永锋),
PAN Hong-ge(潘洪革), WANG Qi-dong(王启东)
9
La2O3-Gd2O3-Mo secondary
emission material
WANG Jin-shu(王金淑), LIU Juan(刘 娟),
ZHOU Mei-ling(周美玲), LI Hong-yi(李洪义),
ZHANG Jiuxing(张久兴), ZUO Tie-yong(左铁镛)
10
Effect of external stress and bias magnetic field 
on transformation strain of 
heusler alloy Ni-Mn-Ga
GAO Zhi-yong(高智勇), CAI Wei(蔡 伟),
ZHAO Lian-cheng(赵连城), WU Guang-heng(吴光恒),
CHEN Jing-lan(陈京兰),ZHAN Wen-shan(詹文山)
11
Synthesis of Ti3SiC2 by spark plasma sintering(SPS) of elemental powders
ZHU Jiao-qun(朱教群), MEI Bing-chu(梅炳初),
HE Li-ping(何利萍), CHEN Yan-lin(陈艳林)
12
Fatigue crack propagation behavior of K40S cobalt-base superalloy at elevated temperature
YANG Fu-min (杨富民), SUN Xiao-feng(孙晓峰),
GUAN Heng-rong (管恒荣), DENG Wu-li (邓午立),
LIU Fang (刘 芳), HU Zhuang-qi (胡壮麒)<
13
Preparation and characterization of A-type zeolite/SiO2 molecular sieving membranes
LI Yan(李 酽), WANG Xin(汪 信),
ZHANG Shu-gen(张术根), WANG Da-wei(王大伟)
14
HA/Ti composite for biomedical application by mechanical milling
LIU Yong(刘 咏), LIU Fang(刘 芳),
ZHOU Ke-chao(周科朝), HUANG Bai-yun(黄伯云)
15
Osteogenesis process of tricalcium phosphate ceramics in vivo
DAI Hong-lian(戴红莲), LI Shi-pu(李世普), YAN Yu-hua(闫玉华),
LI Xiao-xi(李小溪),JIA Li(贾 莉)
16
Electronic microscopy analysis of HAP single crystals prepared by hydrothermal method
WANG You-fa(王友法), YAN Yu-hua(闫玉华),
LI Mei-juan(李美娟), ZHANG Hong-quan(张宏泉)
17
Surface hardening of titanium alloys by oxygen-diffusion-permeation
MA Hong-yan(马红岩), WANG Mao-cai(王茂才),ZHANG Song(张 松), 
XIN Gong-chun(辛公春), WEI Zheng(魏 政)
18
Laser multi-layer cladding of Mg-based alloys
CHEN Chang-jun(陈长军), WANG Dong-sheng(王东生),
WANG Mao-cai(王茂才)
19
Effect of mischmetal and yttrium on microstructures and mechanical properties of Mg-Al alloy
ZHANG Shi-chang(张诗昌), WEI Bo-kang(魏伯康),
CAI Qi-zhou(蔡启舟), WANG Li-shi(王立世)
20
Effects of quenching conditions on crystallization behavior of amorphous Al90Ni5Ce5 alloys
ZHAO Fang(赵 芳), WU You-shi(吴佑实),SHI Yuan-chang(石元昌),
ZHOU Guo-rong(周国荣), XU Ai-hua(徐爱华)
21
United modification of Al-24Si alloy by Al-P and Al-Ti-C master alloys
HAN Yan-feng(韩延峰), LIU Xiang-fa(刘相法),
WANG Hai-mei(王海梅), WANG Zhen-qing(王振卿),
BIAN Xiu-fang(边秀房), ZHANG Jun-yan(张均艳
22
Cube orientation in hot rolled high purity aluminum plate
YANG Ping(杨 平), MAO Wei-min(毛卫民)
23
Mechanism of removing inclusions from molten aluminum by stirring active molten flux
ZHOU Ming(周 鸣), LI Ke(李 克),SUN Bao-de(孙宝德), 
SHU Da(疏 达),NI Hong-jun(倪红军), 
WANG Jun(王 俊), ZHANG Jiao(张 佼)
24
Effects of rare earths on friction and wear 
characteristics of magnesium alloy AZ91D
QI Qing-ju(祁庆琚), LIU Yong-bing(刘勇兵),
YANG Xiao-hong(杨晓红)
25
Corrosion behavior of LY12CZ
aluminum alloy in simulated acid rain solution
AN Bai-gang(安百刚), ZHANG Xue-yuan(张学元),
 SONG Shi-zhe(宋诗哲), LI Hong-xi(李洪锡),
HAN En-hou(韩恩厚)
26
Electromagnetic separation of primary iron-rich phases from aluminum-silicon melt
LI Tian-xiao(李天晓), XU Zhen-ming(许振明),
SUN Bao-de(孙宝德), SHU Da(疏 达),
ZHOU Yao-he(周尧和)
27
Effect of melt pulse electric current and
thermal treatment on A356 alloy
HE Shu-xian(何树先), WANG Jun(王 俊),
JIANG Wan(江 莞), SUN Bao-de(孙宝德),
ZHOU Yao-he(周尧和)
28
Effect of current density on distribution coefficient 
of solute at solid-liquid interface
CHANG Guo-wei(常国威), WANG Zi-dong(王自东),
WU Chun-jing(吴春京), HU Han-qi(胡汉起)
29
Interface and microstructure characteristics of
SiCp/2024 aluminium alloy composite
LUO Shou-jing(罗守靖), JIANG Ju-fu(姜巨福), WANG Ying(王 迎), 
TENG Dong-dong(藤东东), ZU Li-jun(祖丽君)
30
Microstructure and properties of composite of stainless steel and partially stabilized zirconia
ZHANG Wen-quan(张文泉), XIE Jian-xin(谢建新), 
YANG Zhi-guo(杨志国), WANG Cong-zeng(王从曾)
31
Growth and corrosion behavior of molybdate passivation film on hot dip galvanized steel
LU Jin-tang(卢锦堂), KONG Gang(孔 纲),CHEN Jin-hong(陈锦虹), 
XU Qiao-yu(许乔瑜),SUI Run-zhou(眭润舟)
32
Control of deflection deformation of plate-shape
castings in solidification
ZHENG Xian-shu(郑贤淑), JIN Ying-da(金英达)
33
Composition and microstructure characteristics
in bond area of TIG welding for high 
strength ZA alloy
LIU Xiu-zhong(刘秀忠), YANG Min(杨 敏),
XING Zhao-hui(邢兆辉), REN Xu-fang(任旭芳)
34
Effect of electromagnetic field on macrosegregation of continuous casting 7075 alloy
ZHANG Bei-jiang(张北江), CUI Jian-zhong(崔建忠),LU Gui-min(路贵民),
ZHANG Qin(张 勤),BAN Chun-yan(班春燕)
35
Influence of additives on oxidation resistance of
binderless C/C composite
ZHOU Sheng-mai(周声劢), LIU Qi-cheng(刘其城),
HU Xiao-kai(胡晓凯)
36
Tool wear mechanism in turning of novel wear-resisting aluminum bronze
NGAI Tungwai Leo(倪东惠), XIA Wei(夏 伟),ZHANG Da-tong(张大童),
GUO Guo-wen(郭国文),SHAO Ming(邵 明)
37
Effect of urea on synthesis of aluminum nitride powders from aluminum nitrate and glucose
QIN Ming-li(秦明礼), QU Xuan-hui(曲选辉),
LIN Jian-liang(林健凉), XIAO Ping-an(肖平安),
TANG Chun-feng(汤春峰), ZHU Bao-jun(祝宝军

MINERAL PROCESSING, METALLURGY ANDCHEMISTRY

38
Elective culture of bacteria used in bioleaching on pyrrhotite
QIU Guan-zhou(邱冠周), QIN Wen-qing(覃文庆),
LAN Zhuo-yue(蓝卓越), LI Wei-zhong(黎维中)
39
Self-organized criticality of liquefaction in saturated granules
WU Ai-xiang(吴爱祥), SUN Ye-zhi(孙业志), LI Qing-song(李青松)
40
Developing new reagent for selectively precipitation of
molybdenum from tungstate solution
LI Hong-gui(李洪桂), HUO Guang-sheng(霍广生),
SUN Pei-mei(孙培梅), ZHAO Zhong-wei(赵中伟),
LI Yun-jiao(李运姣), SU Peng-tuan(苏鹏抟),
LIU Mao-sheng(刘茂盛)
41
Influence of crystal structure on mechanical activation effect
ZHAO Zhong-wei(赵中伟), LI Hong-gui(李洪桂), SUN Pei-mei(孙培梅),
LI Yun-jiao(李运姣),HUO Guang-sheng(霍广生)
42
Gold leaching with elemental sulfur in alkaline solutions under oxygen pressure
FANG Zhao-heng(方兆珩), SHI Wei(石 伟)
43
Industrial preparation and performance testing of property-modified prebaked carbon anodes for aluminum electrolysis
XIAO Jin(肖 劲), LI Jie(李 劼),
ZOU Zhong(邹 忠), HU Guo-rong(胡国荣),
LAI Yan-qing(赖延清), LIU Ye-xiang(刘业翔)
44
Mathematical model of multistage and multiphase chemical reactions in flash furnace
LI Xin-feng(李欣峰), MEI Chi(梅 炽),
ZHOU Ping(周 萍), HAN Xiang-li(韩向利),
XIAO Tian-yuan(肖田元)
45
Numerical calculation and industrial measurements of metal pad velocities in Hall-Heroult cells
ZHOU Ping(周 萍), ZHOU Nai-jun(周乃君),
MEI Chi(梅炽), CAI Qi-Feng(蔡祺风),
JIANG Chang-wei(姜昌伟), WANG Zhi-qi(王志奇)
46
Behavior of calcium silicate in leaching process
LIU Gui-hua(刘桂华), LI Xiao-bin(李小斌),
PENG Zhi-hong(彭志宏), ZHOU Qiu-sheng(周秋生)
47
Nickel electrodeposition from leaching solution
containing ammonia and chloride
ZHENG Guo-qu(郑国渠), ZHENG Li-feng(郑利峰),
CAO Hua-zhen(曹华珍), GAO Zhi-feng(高志峰),
NI Si-yu(倪似愚), ZHANG Jiu-yuan(张九渊)
48
Vaporization kinetics of Sb2S3 in argon fluid
YANG Yong(杨 勇), HUA Yi-xin(华一新)
49
Preparation and performance of rare earth Zr catalyst for
reforming waste plastics cracking product
YUAN Xing-zhong(袁兴中), ZENG Guang-ming(曾光明), 
CHEN Xiao-qing(陈晓青), CHEN Zhi-yong(陈志勇),
YAN Gang(鄢 钢)
50
Increasing silver leaching rate from leaching-resistant
zinc residues by thiourea leaching method with
pressurized preoxidation process
HU Tian-jue(胡天觉), ZENG Guang-ming(曾光明),
HUANG Guo-he(黄国和), YUAN Xing-zhong(袁兴中),
LI Jian-bing(李建兵)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9