ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 19    No. 6    December 2009

Structural Materials

1
Hot deformation behavior of medium carbon V-N microalloyed steel
XU Lei(许磊), WANG Cheng-yang(王承阳), LIU Guo-quan(刘国权), BAI Bing-zhe(白秉哲)
2
Effects of contents of Nb and C on hot deformation behaviors of high Nb X80 pipeline steels
QIAO Gui-ying(乔桂英), XIAO Fu-ren(肖福仁), ZHANG Xiao-bing(张晓兵),
CAO Ya-bin(曹雅斌), LIAO Bo(廖 波)
3
Effects of volume fraction of SiC particles on mechanical properties of
SiC/Al composites
SONG Min(宋 旼)
4
TEM study on microstructures and properties of
7050 aluminum alloy during thermal exposure
SHEN Kai(沈凯), CHEN Jin-ling(陈金灵), YIN Zhi-min(尹志民)
5
Microstructural characteristics and properties in centrifugal casting of SiCp/Zl104 composite
WANG Kai(王 开), XUE Han-song(薛寒松), ZOU Mao-hua(邹茂华), LIU Chang-ming(刘昌明)
6
Microstructure and properties of oxalate conversion coating on
AZ91D magnesium alloy
JIANG Yong-feng(蒋永锋), ZHOU Hai-tao(周海涛), ZENG Su-min(曾苏民)
7
Microstructures and mechanical properties of TiAl alloy prepared by spark plasma sintering
XIAO Shu-long(肖树龙), TIAN Jing(田 竟), XU Li-juan(徐丽娟), CHEN Yu-yong(陈玉勇),
YU Hong-bao(于宏宝), HAN Jie-cai(韩杰才)
8
Microstructure and mechanical properties of 3D fine-woven punctured
C/C composites with PyC/SiC/TaC interphases
ZENG Fan-hao(曾凡浩), XIONG Xiang(熊 翔), LI Guo-dong(李国栋),
 HUANG Bai-yun(黄伯云), LUO Jian(罗 健)
9
Rapid chemical vapor infiltration of C/C composites
ZHANG Ming-yu(张明瑜), WANG Li-ping(王丽平), HUANG Qi-zhong(黄启忠), CHAI Li-yuan(柴立元)
10
Microstructure and thermal properties of recyclable Sip/1199Al composites
XIU Zi-yang(修子扬), CHEN Guo-qing(陈国钦), YANG Wen-shu(杨文澍),
SONG Mei-hui(宋美慧), WU Gao-hui(武高辉)

Functional Materials

11
Preparation and properties of K2NiF4-type perovskite oxides La2NiO4 catalysts for steam reforming of ethanol
Zhang Li-feng(张利峰), Wang Yi-ping(王一平), Huang Qun-wu(黄群武)
12
Cluster-assembled cobalt doped ZnO nanostructured film prepared by low energy cluster beam deposition
ZHAO Shi-feng(赵世峰), YAO Chang-hong(姚长宏), LU Qi(卢 奇),
SONG Feng-qi(宋凤麒), WAN Jian-guo(万建国), WANG Guang-hou(王广厚)
13
Influence of substitution of Nd3+ for Bi3+ on structure and
piezoelectric properties of SrBi2−χNdχNb2O9 (
SUN Lin(孙 琳), CHU Jun-hao(褚君浩), YANG Ping-xiong(杨平雄), YUE Fang-yu(越方禹),
LI Ya-wei(李亚巍), FENG Chu-de(冯楚德), M
14
Influence of arrangement field on magnetostrictive and mechanical properties of magnetostrictive composites
DONG Xu-feng(董旭峰), GUAN Xin-chun(关新春), QI Min(齐 民), OU Jin-ping(欧进萍)
15
Martensitic transformation and mechanical properties of Ti-rich Ti-Ni-Cu melt-spun ribbon
HE Wen-jun(何文军), MIN Guang-hui(闵光辉), YIN Yan-sheng(尹衍升), O. TOLOCHKO
16
Influence of aging on damping behavior of TiNi/TiNi alloys
synthesized by explosive welding
XING Ting-yong(邢廷勇), ZHENG Yan-jun(郑雁军), CUI Li-shan(崔立山), MI Xu-jun(米绪军)
17
Electroless deposition of W-doped Ag films onto p-Si(100) from diluted HF solution
YE Wei-chun(叶为春), MA Chuan-li(马传利), WANGChun-ming(王春明), ZHOU Feng(周 峰)
18
Self-assembling organomodified Co/Al basedlayered double hydroxides (LDH) via one-step rout
WANG De-yi(王德义), A. LEUTERITZ, U. WAGENKNECHT, G. HEINRICH
19
Preparation, characterization and photo-catalytic behavior of WO3-TiO2 catalysts with oxygen vacancies
TONG Hai-xia(童海霞), CHEN Qi-yuan(陈启元), YIN Zhou-lan(尹周澜), HU Hui-ping(胡慧萍),
 WU Dao-xin(吴道新), YANG Ya-hui(杨亚辉)
20
Fabrication of Sn-Ni alloy film anode for Li-ion batteries by electrochemical deposition
ZHANG Da-wei(张大伟), YANG Chen-ge(杨晨戈), DAI Jun(戴 俊),
WEN Jian-wu(温建武), WANG Long(汪 龙), CHEN Chun-hua(陈春华)<
21
Electrochemical properties of high-power lithium ion batteries
made from modified spinel LiMn2O4
LI Xiang-qun(李向群), WANG Zhi-xing(王志兴), LIANG Ru-fu(梁如福),
GUO Hua-jun(郭华军), LI Xin-hai(李新海), CHEN Qi-yuan(陈启元)
22
Synthesis and electrochemical performances of LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 cathode materials
ZHONG Sheng-kui(钟胜奎), LI Wei(李 伟), LI Yan-hong(李艳红),
ZUO Zheng-guang(邹正光), TANG Xin(唐 鑫)
23
Electrochemical synthesis and characterization of tantalum alkoxides
YANG Sheng-hai(杨声海), CAI Ya-nan(蔡亚楠), YANG Hai-ping(杨海平), JIN Sheng-ming(金胜明)
24
Adsorption properties of Ag(I), Au(III), Pd(II) and Pt(IV) ions on
commercial 717 anion-exchange resin
LIU Peng(刘 鹏), LIU Guang-feng(刘广峰), CHEN Da-lin(陈大林),
CHENG Shao-yi(程绍逸), TANG Ning(唐 宁)

Ceramic and Cermets Material

25
Influence of Yb2O3 addition on microstructure and corrosion resistance of 10Cu/(10NiO-NiFe2O4) cermets
GAN Xue-ping(甘雪萍), LI Zhi-you(李志友), TAN Zhan-qiu(谭占秋), ZHOU Ke-chao(周科朝)
26
Effect of VC and NbC additions on microstructure and properties of
 ultrafine WC-10Co cemented carbides
XIAO Dai-hong(肖代红), HE Yue-hui(贺跃辉), LUO Wei-hong(罗伟红), SONG Min(宋 旼)
27
Sintering process as relevant parameter for Bi2O3 vaporization from ZnO-Bi2O3-based varistor ceramics
XU Dong(徐 东), CHENG Xiao-nong(程晓农), YAN Xue-hua(严学华),
XU Hong-xing(徐红星), SHI Li-yi(施利毅)
28
Effects of laser processing parameters on solidification microstructures of ternary Al2O3/YAG/ZrO2 eutectic in situ composite and its thermal property
SU Hai-jun(苏海军), ZHANG Jun(张 军), LIU Lin(刘 林), FU Heng-zhi(傅恒志)
29
Fabrication and electrochemical performance of solid oxide fuel cell components by atmospheric and suspension plasma spray
XIA Wei-sheng(夏卫生), YANG Yun-zhen(杨云珍), ZHANG Hai-ou(张海鸥), WANG Gui-lan(王桂兰)
30
Oxidation behavior of Fe40Al-xWC composite coatings obtained by high-velocity oxygen fuel thermal spray
XIANG Jun-huai(向军淮), ZHUXing-he(朱星河), CHEN Gang(陈 钢),
DUAN Zhi(段 智), LIN Yan(林 彦), LIU Ying(刘 莹)
31
Effects of nitrogen content on structure and electrical properties of nitrogen-doped fluorinated diamond-like carbon films
XIAO Jian-rong(肖剑荣), LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴)
32
Corrosion behaviors of arc spraying single and double layer coatings in simulated Dagang soil solution
LIN Bi-lan(林碧兰), LU Xin-ying(路新瀛), LI Long(李 龙)

Nano Materials and Synthesis

33
Comparative study of one-dimensional NiCo alloy nanostructures assembled by in situ and ex situ applied magnetic fields
WU Ming-zai(吴明在), QUAN Gui-ying(全桂英), LIU Yan-mei(刘艳美),
MA Yong-qing(马永青), DAI Peng(戴 鹏), ZHANG Li-de(张立德)<
34
Preparation and magnetic property of multi-walled carbon nanotube/α-Fe2O3 composites
CHEN Chuan-sheng(陈传盛), LIU Tian-gui(刘天贵), CHEN Xiao-hua(陈小华) ,
LIN Liang-wu(林良武), LIU Qi-cheng(刘其城), XIA Qing(夏
35
Fabrication of polypyrrole/TiO2 nanocomposite via
electrochemical process and its photoconductivity
OUYANG Mi(欧阳密), BAI Ru(白 茹), XU Yi(徐 意), ZHANG Cheng(张 诚),
MA Chun-an(马淳安), WANG Mang(汪 茫), CHEN Hong
36
Microwave-assisted synthesis and characterization of ZnO-nanorod arrays
ZHU Jian-yu(朱建裕) , ZHANG Jing-xia(张静霞), ZHOU Hui-fen(周慧芬),
QIN Wen-qing(覃文庆) , CHAI Li-yuan(柴立元)
37
Enhanced photocatalytic degradation properties of nitrogen-doped titania nanotube arrays
DONG Lin(董 林), CAO Guo-xi(曹国喜), MA Ying(马 莹), JIA Xiao-lin(贾晓林),
YE Guo-tian (叶国田), GUAN Shao-kang(关绍康)
38
Megahertz magneto-dielectric properties of nanosized NiZnCo ferrite from CTAB-assisted hydrothermal process
SHEN Xiang(沈 翔), WANG Yan-xin(王焰新), YANG Xiang(杨 祥),
XIA Yong(夏 勇), ZHUANG Jian-feng(庄剑锋), TANG Pei-duo(唐培朵)
39
Effect of interface recombination on magnetoelectric coupling in CoFe2O4-BaTiO3 composites
NIE Jun-wu(聂军武), XU Guo-yue(徐国跃), QI Xian-jin(祁先进)

Fundamental Research and Computation

40
Volume sequences of characteristic atoms separated from
experimental volumes of AuCu and AuCu3 compounds
XIE You-qing(谢佑卿), LIU Xin-bi(刘心笔), LI Xiao-bo(李晓波),
PENG Hong-jian(彭红建), NIE Yao-zhuang(聂耀庄)
41
Crystallization kinetics of bulk Cu58.1Zr35.9Al6 alloy
WANG Shao-xu(王韶旭), ZHU Chun-lei(朱春雷), QUAN Shi-guang(全世光), LI Yan- hui(李艳辉),
WANG Ying-min(王英敏), WANG Qing(王 清)<
42
Crystal structure and negative thermal expansion properties of solid solution Er2W3−xMoxO12
PENG Jie(彭 杰), LIU Xin-zhi(刘新智), GUO Fu-li(郭富丽), HAN Song-bai(韩松柏), LIU Yun-tao(刘蕴韬), CHEN Dong-feng(陈东风), Z
43
Spectroscopic properties of vacancies and trap levels in
 Lu3Al5O12׃Ce3+ crystals
ZHONG Jiu-ping(钟玖平), LIANG Hong-bin(梁宏斌), SU Qiang(苏 锵),
ZHOU Jian-ying(周建英), WANG Ji-yang(王继扬)
44
First-principles study for surface tension and depolarizing effect on ferroelectric properties of BaTiO3 nanowires
CAI Meng-qiu(蔡孟秋), DU Yong(杜 勇), HUANG Bai-yun(黄伯云)
45
Quantum chemical aided molecular design of ionic liquids as
 green electrolytes for electrodeposition of active metals
TIAN Guo-cai(田国才), ZHOU Xue-jiao(周雪娇), LI Jian(李 坚), HUA Yi-xin(华一新)
46
Theoretical and experimental study of energy transportation and accumulation in femtosecond laser ablation on metals
TAN Xin-yu(谭新玉),ZHANG Duan-ming(张端明), MAO Feng(毛 峰),
LI Zhi-hua(李智华), YI DI(易 迪), ZHANG Xiao-zhong(章晓中)
47
A novel limiting strain energy strength theory
LIU Guang-lian(刘光连)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9