ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 19    Sepecial 3    December 2009

Structural Materials

1
Preparation of semi-solid slurry at power frequency byannulus electromagnetic stirring method
BAI Yue-long(白月龙), XU Jun(徐 骏), ZHANG Zhi-feng(张志峰), SHI Li-kai(石力开)
2
Dynamic softening behaviors of 7075 aluminum alloy
QUAN Guo-zheng(权国政), LIU Ke-wei(刘克威), ZHOU Jie(周 杰), CHEN Bin(陈 斌)
3
Microstructure and tensile properties of TiB2p/6061Al composites
JIANG Long-tao(姜龙涛), CHEN Guo-qin(陈国钦), HE Xiao-dong(赫晓东),
ZHAO Min(赵 敏), XIU Zi-yang(修子扬), FAN Rui-jun(范瑞君)
4
Mechanical behavior of SiC foam-SiC particles/Al hybrid composites
ZHAO Long-zhi(赵龙志), ZHAO Ming-juan(赵明娟), YAN Hong(闫 洪),
CAO Xiao-ming(曹小明), ZHANG Jin-song(张劲松)
5
Cold extrusion deformation behavior of medium carbon steel after quenching and tempering
HU Cheng-liang(胡成亮), ZHAO Zhen(赵 震), YIN Guan-ren(尹冠人),
YUAN Zhao-feng(袁兆峰), XU Xiang-long(徐祥龙)
6
Microstructures of surface modification layer on Q235 steel
produced by laser melt injection of WC
LI Fu-quan(李福泉), CHEN Yan-bin(陈彦宾), LI Li-qun(李俐群)
7
Microstructure evolution and mechanical properties of
1 000 MPa cold rolled dual-phase steel
ZHAO Zheng-zhi(赵征志), JIN Guang-can(金光灿), NIU Feng(牛 枫), TANG Di(唐 荻), ZHAO Ai-min(赵爱民)
 
8
Aging precipitation and recrystallization in
high-nitrogen austenitic stainless steel
SHI Feng(石 锋), WANG Li-jun(王立军), CUI Wen-fang(崔文芳), QI Yang(祁 阳),, LIU Chun-ming(刘春明)
9
Tempering microstructure and mechanical properties of pipeline steel X80
NIU Jing(牛 靖), QI Li-hua(齐丽华), LIU Ying-lai(刘迎来), MA Lei(马 蕾),
FENG Yao-rong(冯耀荣), ZHANG Jian-xun(张建勋)
10
Microstructure and mechanical behavior of
cold-rolled CMnAlSi TRIP-aided steel sheets
JING Cai-nian(景财年), WANG Ming-gang(王明刚), WANG Zuo-cheng(王作成),
TAN Qi-zhong(谭启忠), Sung-JoonKIM
11
Microstructure and properties of Fe-based coatings on cutting pick surface formed by plasma jet surface metallurgy
CHEN Hao(陈 颢), YANG Jian-gao(羊建高),LI Hui-qi(李惠琪)

Functional Materials

12
Naphthalene-containing polyimides: Synthesis, characterization and photovoltaic properties of novel donor-acceptor dyes used in solar cell
NIU Hai-jun(牛海军), MU Jing-shan(穆景山), ZHANG Mi-lin(张密林), LUO Jun(罗 俊),
LUO Pei-hui(罗培辉), BAI Xu-duo(白续铎),
13
Performance and mechanism of Prussian blue (PB) modified
carbon felt electrode
XUE Fang-qin (薛方勤), ZHANG Hong-tao(张鸿涛), WU Chun-xu(吴春旭), NING Tao(宁 涛), XU Xuan(徐 璇)
14
Thermal expansion and mechanical properties of high reinforcement content SiCp/Cu composites fabricated by squeeze casting technology
CHENGuo-qin(陈国钦), XIU Zi-yang(修子扬), MENG Song-he(孟松鹤),
WU Gao-hui(武高辉), ZHU De-zhi(朱德志)
15
Preparation of magnetic iron/mesoporous silica composite spheres and their use in protein immobilization
WANG Ping(王 平), ZHAO Jian-qing(赵建青), JIANG Zhi-jie(蒋智杰), LIU Yun-chun(刘运春),
LIU Shu-mei(刘述梅)
16
A new variable stiffness absorber based on magneto-rheological elastomer
DONG Xiao-min(董小闵), YU Miao(余 淼), LIAO Chang-rong(廖昌荣), CHEN Wei-min(陈伟民)
17
Experimental study on magnetomechanical coupling effect of ,
 Q235 steel tubular member specimens
XIONG Er-gang(熊二刚), WANG She-liang(王社良), ZHANG Jun-feng(张俊峰), ZHANG Qian(张 倩)
18
Characterization of CdZnTe crystal grown by bottom-seeded Bridgman and Bridgman accelerated crucible rotation techniques
WANG Tao(王 涛), JIE Wan-qi(介万奇), XU Ya-dong(徐亚东), ZHA Gang-qiang(查钢强), FU Li(傅 莉)
19
CuCr bulk alloy produced by mechanical alloying and explosive compaction
ZHAO Zheng(赵 铮), LI Xiao-jie(李晓杰), TAO Gang(陶 钢), DU Chang-xing(杜长星)
20
Cu-based bulk metallic glasses designed by stability evaluations of liquid and amorphous phases
JI Xiu-lin(纪秀林), PAN Ye(潘 冶), ZHAO Jian-hua(赵建华), LIN Ping-hua(林萍华)
21
Formation and corrosion behavior of Fe-based amorphous metallic coatings prepared by detonation gun spraying
XU Li-juan(徐丽娟), XIAO Shu-long(肖树龙), TIAN Jing(田 竟),
CHEN Yu-yong(陈玉勇), HUANG Yu-dong(黄玉东)
22
Microstructure and dry wear properties of Ti-Nb alloys for dental prostheses
XU Li-juan(徐丽娟), XIAO Shu-long(肖树龙), TIAN Jing(田 竟),
CHEN Yu-yong(陈玉勇), HUANG Yu-dong(黄玉东)
23
Water-soluble CdSe/ZnS quantum dots passivated by
poly(glycino amino acid) phosphazenes
ZHANG Teng(张 腾), YUAN Hui-ping(袁慧萍), SUO Hong-li(索红莉)
24
Preparation and properties of short natural fiber reinforced
poly(lactic acid) composites
YU Tao(于 涛), LI Yan(李 岩), REN Jie(任 杰)
25
Advances in microwave assisted synthesis of ordered mesoporous materials
CAO Yuan(曹 渊), WEI Hong-juan(魏红娟), XIA Zhi-ning(夏之宁)
26
Structure and visible photocatalytic activity of nitrogen-doped meso-porous TiO2 layer on Ti6Al4V substrate by plasma-based ion implantation
LI Jin-long(李金龙), MA Xin-xin(马欣新), SUN Ming-ren(孙明仁),
LI Xiao-min(李效民), SONG Zhen-lun(宋振纶)
27
Structure and property of mesoporous molybdenum/carbon
co-doped brookite titania
LÜ Xiao-meng(吕晓萌), LIU Jun(刘 军), ZHANG Hui(张 辉), DING Jian-lin(丁建林), XIE Ji-min(谢吉民)
28
Synthesis of porous CaO microsphere and its application in catalyzing transesterification reaction for biodiesel
BAI Hai-xin(白海鑫), SHEN Xiao-zhen(沈晓真), LIU Xiao-hua(刘小花), LIU Sheng-yong(刘圣勇)
29
Gas sensitivity of polyaniline/SnO2 hybrids to volatile organic compounds
GENG Li-na(耿丽娜)

Ceramic and Cermets Materials

30
In situ observation of grain evolution in ceramic sintering by SR-CT technique
XU Feng(许 峰), HU Xiao-fang(胡小方), NIU Yu(牛 玉), ZHAO Jian-hua(赵建华), YUAN Qing-xi(袁清习)
31
Ablation mechanism of TaC coating fabricated by chemical vapor deposition on carbon-carbon composites
LI Guo-dong(李国栋), XIONG Xiang(熊 翔) , HUANG Ke-long(黄可龙)
32
Sintering technology of Ti(C, N) base cermets
ZHOU Shu-zhu(周书助), TAN Jin-hao(谭锦灏), PENG Wei-zhen(彭卫珍),
 WANG She-quan(王社权), LI Ping(李 萍)
33
Interface microstructure and diffusion of vacuum annealed ceramic coating on superalloy GH202
GU Yi(古 一), XIA Chang-qing(夏长清), QIU Guan-zhou(邱冠周), WANG Zhi-fa(王志法)
34
Effects of nano-AlN on phase transformation of low temperature vitrified bond during sintering process
SHANG Yong(尚 勇), HOU Yong-gai(侯永改), QIAO Gui-ying(乔桂英), ZOU Wen-jun(邹文俊),
XIAO Fu-ren(肖福仁), LIAO Bo(廖 波)
35
Fabrication of nano-crystalline W-Ni-Fe pre-alloyed powders by
 mechanical alloying technique
YAN Jian-wu(晏建武), LIU Ying(刘 莹), PENG A-fang(彭阿芳), LU Quan-guo(卢全国)
36
Si3N4 nano-microsphere synthesized by cathode arc plasma and heat treatment
GENG Zhong-rong(耿中荣), YAN Peng-xun(闫鹏勋) , FAN Duo-wang (范多旺),YUE Guang-hui (岳光辉)
37
Grid and substrate bias effects on mechanical properties of diamond films prepared by HFCVD
XU Feng(徐 锋), ZUO Dun-wen(左敦稳), LU Wen-zhuang(卢文壮),
ZHU Yong-wei(朱永伟), WANG Min(王 珉)
38
Multi-powder dam concrete with high performance and
low adiabatic temperature rise
LI Xin-yu(李新宇), CHEN Wen-yao(陈文耀), CHEN Wei-min(陈炜旻)
 

Nano Materials and Synthesis

39
Electromagnetic characteristics and microwave magnetism of
Fe46Co44B10/SiO2 nano-multilayers
DENG Lian-wen(邓联文), HUANG Bai-yun(黄伯云), LIU Wen-sheng(刘文胜),
ZHOU Ke-sheng(周克省), YANG Bing-chu(杨兵初)
40
Activated nitrogen-enriched carbon/carbon aerogel nanocomposites for supercapacitor applications
QIN Chuan-li(秦川丽), LU Xing(卢 幸), YIN Ge-ping(尹鸽平), BAI Xu-duo(白续铎), JIN Zheng(金 政)
41
Fabrication and characteristics of rutile TiO2 nanoparticles induced by
laser ablation
LIU Pei-sheng(刘培生),CAI Wei-ping(蔡伟平),WAN Li-xi(万里兮),
SHI Ming-da(石明达),LUO Xiang-dong(罗向东), JING Wei
42
Effect of porous structure on mechanical properties of
C/PLA/nano-HA composites scaffold
LIAO Xiao-ling(廖晓玲), XU Wen-feng(徐文峰), WANG Yuan-liang(王远亮),
JIA Bi(贾  碧), ZHOU Guan-yu(周冠瑜)
43
ITO nano-powders prepared by microwave-assisted co-precipitation in
aqueous phase
ZHU Xie-bin(朱协彬), JIANG Tao(姜 涛), QIU Guan-zhou(邱冠周), HUANG Bai-yun(黄伯云)
44
Preparation of supported nano-copper oxide and its sulfation kinetics
YU Qing-chun(郁青春), ZHANG Shi-chao(张世超), YANG Bin(杨 斌),
LIU Da-chun(刘大春), XU Bao-qiang(徐宝强), MA Wen-hui(马文会)

Fundamental Research and Computation

45
Indentation size effect in microhardness measurements of Hg1−xMnxTe
WANG Ze-wen(王泽温) , , JIE Wan-qi(介万奇), WANG Xiao-qin(汪晓琴)
46
Residual strains of aluminum alloy characterized by nanoindentation
WANG Yan-shen(王延深), QU Shi-liang(曲士良), GAI Yu-xian(盖玉先),
DONG Shen(董 申), LIANG Ying-chun(梁迎春)
47
High-temperature creep properties of fine grained heat-affected
zone in P92 weldment
WANG Xue(王 学), SHI Zhuan(史 专), PAN Qian-gang(潘乾刚), WU Hong-liang(吴洪亮)
48
Study of thermal expansion of mercury indium telluride crystals by XRD technique
WANG Ling-hang (王领航), JIE Wan-qi(介万奇)
49
First-principles calculations of lattice stability of technetium and rhenium
TAO Hui-jin(陶辉锦), CHEN Wei-min(陈伟民), ZHOU Wen(周 文), WANG He-nan(王赫男)
50
Crystal growth of tungsten during hydrogen reduction of tungsten oxide at high temperature
WU Xiang-wei(吴湘伟), LUO Jing-song(罗劲松), LU Bi-zhi(陆必治),
51
Effect of die cavity dimension on
micro U deep drawing behaviour with T2 foil
WANG Chun-ju(王春举), GUO Bin(郭 斌), SHAN De-bin(单德彬)
52
Heat shock behavior of permanent die during
non-solid near-net forming process
ZHANG Mi-lan(张密兰), SHAN Zhong-de(单忠德), XING Shu-ming(邢书明),
JIANG Chao(姜 超), XU Ying(许 应)
53
Thermomechanical effect on magnetic behaviors of antiferromagnetic Mn-Fe(Cu) alloy
PENG Wen-yi(彭文屹), CAI Fen-min(蔡芬敏), WANG Xiao-yu(王晓宇), ZHANG Ji-hua(张骥华),
54
Parametric effect of large impulse current excited coil on electromagnetic force in coil-sheet system
XU Wei(许 威), FANG Hong-yuan(方洪渊), CAO Jun(曹 军),
DING Wen-bin(丁文斌), SHAN Ping(单 平)
55
Theoretical study on damage bifurcation of unstable failure process of quasi-brittle materials
WANG Zhong-chang(王忠昶), ZHAO De-shen(赵德深), YANG Qing(杨 庆)
56
Influences of material dilatancy and pore water pressure on stability factor of shallow tunnels
YANG Xiao-li(杨小礼), HUANG Fu(黄 阜)
57
Non-local damage and fracture model of rock and concrete-like materials
BI Zhong-wei(毕忠伟), ZHANG Ming(张 明), JIN Feng(金 峰)
58
Influence of hydrolysis in sulfate process on titania pigment producing
TIAN Cong-xue(田从学), DU Jian-qiao(杜剑桥), CHEN Xin-hong(陈新红), MA Wei-ping(马维平),
LUO Zhi-qiang(罗志强), CHENG Xiao-zhe(程
59
Component modification of steel slag in air quenching process to
improve grindability
ZONG Yan-bing(宗燕兵), CANG Da-qiang(苍大强), ZHEN Yun-pu(甄云璞),
LI Yu(李 宇), BAI Hao(白 皓)
60
Treatment of simulated wastewater from in situ leaching uranium mining by
zerovalent iron and sulfate reducing bacteria
YI Zheng-ji(易正戟), LIAN Bin(连 宾), YANG Ying-qun(杨颖群), ZOU Jian-ling(邹建陵)
61
Adsorption of avermectins on activated carbon: Equilibrium, kinetics, and UV-shielding
GU Wei(顾 微), SUN Chang-jiao(孙长娇), LIU Qi(刘 琪), CUI Hai-xin(崔海信)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9