ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 20    Sepecial 2    July 2010

Cast Magnesium Alloy

1
Direct-chilling casting of Mg alloy under electromagnetic and ultrasonic combined field
CUI Jian-zhong(崔建忠), ZHANG Zhi-qiang(张志强), LE Qi-chi(乐启炽)
2
Effects of minor Sr, Sn and Sc addition on as-cast microstructure and mechanical properties of ZA84 magnesium alloy
YANG Ming-bo(杨明波), ZHU Yi(朱 翊), PAN Fu-sheng(潘复生), YANG Hui(杨 惠)
3
Effects of combined addition of Y and Ca on microstructure and mechanical properties of die casting AZ91 alloy
WANG Feng(王 峰), WANG Yue(王 越), MAO Ping-li(毛萍丽), YU Bao-yi(于宝义), GUO Quan-ying(郭全英)
4
Effect of elements Zn, Sn and In on microstructures and performances of AZ91 alloy
YU Zhan(于 湛), ZHAO Hong-yang(赵红阳), HU Xiao-dong(胡小东), JU Dong-ying(巨东英)
5
Effects of Ce on microstructure of semi-continuously cast Mg-1.5Zn-0.2Zr magnesium alloy ingots
ZHAO Kai-yang(赵凯阳), PENG Xiao-dong(彭晓东), XIE Wei-dong(谢卫东),
WEI Qun-yi(魏群义), YANG Yan(杨 艳), WEI Guo-bing
6
Effects of RE and Sr additions on dendrite growth and phase precipitation in AZ91D magnesium alloy
ZHOU Ji-xue(周吉学), WANG Jie(王 杰), WANG Jing(王 晶), YANG Yuan-sheng(杨院生)
7
Effect of rare earth additions on microstructure and
mechanical properties of AZ91 magnesium alloys
TONG Guo-dong(佟国栋), LIU Hai-feng(刘海峰), LIU Yao-hui(刘耀辉)
8
Effect of element Gd on phase constituent and mechanical property of Mg-5Sn-1Ca alloy
SHI Bin-qing(施斌卿), CHEN Rong-shi(陈荣石), KE Wei(柯 伟)
9
Microstructures and mechanical properties of Mg-10Ho-0.6Zr-xNd alloys
LIU Bao-zhong(刘宝忠), LIU Jiao-jiao(刘娇娇), HOU Xiu-li(侯秀丽),
ZHANG Zhi(张 志), LI Lei(李 雷), WANG Li-min(王立民)
10
Microstructures and mechanical properties of Mg-2%Zn-0.4%RE alloys
LE Qi-chi(乐启炽), ZHANG Zhi-qiang(张志强), SHAO Zhi-wen(邵志文),
CUI Jian-zhong(崔建忠), XIE Yi(谢 一)
11
Effects of yttrium on microstructure and mechanical properties of Mg-Zn-Cu-Zr alloys
BAI Yun(白 云), FANG Can-feng(房灿峰), HAO Hai(郝 海),
QI Guo-hong(齐国红), ZHANG Xing-guo(张兴国)
12
Effects of Al and Ca on microstructure and surface defect of
 magnesium alloy thin strip
LI Xiao-ke(李小科), JIANG Bin(蒋 斌), LIAO Ji-chao(廖基超)
13
Effects of Y on mechanical properties and damping capacity of
ZK60 magnesium alloys
WANG Jing-feng(王敬丰), GAO Shan(高 珊), ZHAO Liang(赵 亮), LIANG Hao(梁 浩),
HU Yao-bo(胡耀波), PAN Fu-sheng(潘复生)
14
Effect of heating-rate on failure temperature of pre-loaded magnesium alloy
LUO Ji(罗 吉), CHEN Bin(陈 斌), YUAN Quan(袁 权),
ZHANG Ding-fei(张丁非), QUAN Guo-zheng(权国政)
15
Effect of high-intensity ultrasonic field on process of semi-continuous casting for AZ80 magnesium alloy billets
ZHANG Zhi-qiang(张志强), LE Qi-chi(乐启炽), CUI Jian-zhong(崔建忠)
16
Numerical simulation of standing waves for ultrasonic purification of
magnesium alloy melt
SHAO Zhi-wen(邵志文), LE Qi-chi(乐启炽), CUI Jian-zhong(崔建忠), ZHANG Zhi-qiang(张志强)
17
Effects of electromagnetic stirring on microstructure and mechanical properties of super light Mg-Li-Al-Zn alloy
YAO Lei(姚 磊), HAO Hai(郝 海), GU Song-wei(谷松伟), DONG Han-wei(董汉伟), ZHANG Xing-guo(张兴国)
18
Effect of cooling rates on as-cast microstructures of Mg-9Al-xSi (x=1, 3) alloys
LI Xin-lin(李新林), CHEN Yan-bin(陈彦宾), WANG Xiang(王 香), MA Guo-rui(马国睿)
19
Effect of Al5Ti1B master alloy on microstructures and
 properties of AZ61 alloys
MA Xu-liang(马旭梁), WANG Xiang(王 香), LI Xin-lin(李新林), YANG Lei(杨 磊)
20
Effects of semi-solid isothermal process parameters on microstructure of Mg-Gd alloy
SU Gui-hua(苏桂花), CAO Zhan-yi(曹占义), LIU Yong-bing(刘勇兵), WANG Yu-hui(王玉慧),
ZHANG Liang(张 亮), CHENG Li-ren(程丽任)
21
Effects of trace element and purification on properties of AZ80 magnesium alloy
LI Ying-ju(李应举), LUO Tian-jiao(罗天骄), YANG Yuan-sheng(杨院生)
22
Influence of Sb modification on microstructures and mechani, cal properties of Mg2Si/AM60 composites
YAN Hong(闫 洪), HUYong(胡 勇), WU Xiao-qian(吴孝泉)
23
Effects of solution heat treatment on microstructure and
mechanical properties of AZ61-0.7Si magnesium alloy
YANG Ming-bo(杨明波), LIANG Xiao-feng(梁晓峰), LI Hui(李 晖), PAN Fu-sheng(潘复生)
24
Effects of second phases on fracture behavior of Mg-10Gd-3Y-0.6Zr alloy
LIN Dan(林 丹), WANG Lei(王 磊), MENG Fan-qiang(孟凡强), CUI Jian-zhong(崔建忠), LE Qi-chi(乐启炽)
25
Effect of temperature and heating rate on mechanical properties of
 magnesium alloy AZ31
YUAN Quan(袁 权), CHEN Bin(陈 斌), LUO Ji(罗 吉),
ZHANG Ding-fei(张丁非), QUAN Guo-zheng(权国政)
26
Effect of holding time on microstructure of Mg-9Al-1Si alloy during semisolid isothermal heat treatment
MA Guo-rui(马国睿), LI Xin-lin(李新林), LI Qing-fen(李庆芬)
27
Microstructure and mechanical properties of die-cast AZ91Dmagnesium alloy by Pr additions
CUI Xiao-peng(崔晓鹏), LIU Hai-feng(刘海峰), MENG Jian(孟 健), ZHANG De-ping(张德平)
28
Influence of homogenizing on mechanical properties of as-cast AZ31 magnesium alloy
ZHANG Bao-hong(张宝红), ZHANG Zhi-min(张治民)
29
Effect of small tensile deformation on damping capacities of Mg-1%Al alloy
HU Xiao-shi(胡小石), HE Xiao-dong(赫晓东), ZHENG Ming-yi(郑明毅), WU Kun(吴 昆)
30
High damping capacities of Mg-Cu based alloys
WAN Di-qing(万迪庆), HE Bo-lin(何柏林), XIONG Guang-yao(熊光耀),
CHEN Zhao-xia(陈朝霞), WANG Jin-cheng(王锦程), YANG Gen-cang(杨根仓)
31
Effect of precipitation on internal friction of AZ91 magnesium alloy
LIU Shu-wei(刘树伟), JIANG Hai-chang(姜海昌), LI Xiu-yan(李秀艳), RONG Li-jian(戎利建)
32
Microstructures and compressive properties of AZ91D/fly-ash cenospheres composites
HUANG Zhi-qiu(黄志求), YU Si-rong(于思荣), LI Mu-qin(李慕勤)
33
Microstructure of nickel foam/Mg double interpenetrating composites
ZHAO Long-zhi(赵龙志), ZHAO Ming-juan(赵明娟), LI Na(李 娜),
YAN Hong(闫 洪), ZHANG Jin-song(张劲松)
34
Constitutive description for casting magnesium alloyinvolving void evolution
CHEN Bin(陈 斌), YUAN Quan(袁 权), LUO Ji(罗 吉), FAN Jing-hong(范镜泓)
35
Microstructures and wear properties of graphite and Al2O3 reinforced AZ91D-Cex composites
ZHANG Mei-juan(张美娟), CAO Zhan-yi(曹占义), YANG Xiao-hong(杨晓红), LIU Yong-bing(刘勇兵)
36
Fabrication of AZ61-1.0%Y antiburning magnesium semisolid slurry
ZHAO Ming-juan(赵明娟), ZHAO Long-zhi(赵龙志), ZHOU Bing-feng(周冰峰), YAN Hong(闫 洪)

Wrought Magnesium Alloy

37
Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties ofextruded-rolled AZ31 Mg alloys
QIU Wei(邱 玮),HAN En-hou(韩恩厚), LIU Lu(刘 路)
38
Tensile fracture of as-cast and hot rolled Mg-Zn-Y alloy with
long-period stacking phase
WANG Bai-shu(王柏树), XIONG Shou-mei(熊守美), LIU Yong-bing(刘勇兵)
39
Microstructure and tensile properties of as-extruded Mg-Sn-Y alloys
ZHAO Hong-da(赵宏达), QIN Gao-wu(秦高梧), REN Yu-ping(任玉平),
PEI Wen-li(裴文利), CHEN Dong(陈 冬), GUO Yun(郭 运)
40
Microstructural evolution of rolled Mg-5Zn-3Nd(-Zr) alloy
YANG Lin(杨 林), GAO Xiao-dan(高晓丹), LIN Li(林 立), ZOU Peng(邹 鹏),
CHEN Li-jia(陈立佳), LIU Zheng(刘 正)
41
Grain refinement and plastic formability of Mg-14Li-1Al alloy
JIANG Bin(蒋 斌), YIN Heng-mei(殷恒梅), LI Rui-hong(李瑞红), GAO Liang(高 亮)
42
Microstructure and mechanical properties of
extruded Mg-6.5Gd-1.3Nd-0.7Y-0.3Zn alloy
HOU Xiu-li(侯秀丽), CAO Zhan-yi(曹占义), ZHANG Lei-lei(张蕾蕾), FANG Da-qing(房大庆),
XU Shi-wei(徐世伟), S. KAMADO,
43
Dynamic modeling of twin roll casting AZ41 magnesium alloy during
hot compression processing
WANG Min(王 敏), WANG Shou-ren(王守仁), S. B. KANG,
J. H. CHO, WANG Yan-jun(王砚军)
44
Molecular dynamics simulation on plasticity deformation mechanism and
failure near void for magnesium alloy
ZENG Xiang-guo(曾祥国), XU Shu-sheng(许书生), CHEN Hua-yan(陈华燕), LI Ji-liang(李济良)
45
Fatigue properties of rolled AZ31B magnesium alloy plate
S. MORITA, N. OHNO, F. TAMAI, Y. KAWAKAMI
46
Effect of initial microstructure on superplastic deformation of
AZ70 magnesium alloy
WANG Pan(王 盼), WU Li-hong(吴立鸿), GUAN Shao-kang(关绍康)
47
Low cycle fatigue properties and cyclic deformation behavior of
 as-extruded AZ31 magnesium alloy
S. KWON, K. SONG, K. S. SHIN, S. I. KWUN
48
High temperature tensile behaviors of extruded and rolled AZ31 Mg alloy
QIAO Jun(乔 军), WANG Yu(王 瑜), SHI Guo-dong(史国栋)
49
Creep behavior of ageing hardened Mg-10Gd-3Y alloy
LIU Xi-bo(刘喜波), GUAN Xun(关 逊), CHEN Rong-shi(陈荣石), HAN En-hou(韩恩厚)
50
Microstructures and mechanical properties of cold rolled Mg-8Li and
Mg-8Li-2Al-2RE alloys
YAN Hong(闫 宏), CHEN Rong-shi(陈荣石), HAN En-hou(韩恩厚)
51
Microstructures and mechanical properties of extruded Mg-1Mn-3.5Y and Mg-1Mn-1Y-2.5Nd alloys
FANG Da-qing(房大庆), JIANG Zhong-hao(江中浩), BI Guang-li(毕广利),
LI Rong-guang(李荣广), LI Guang-yu(李光玉)
52
Evolution of microstructure and texture of AZ61 Mg alloy during net-shape pressing of extruded perform
CAO Feng-hong(曹凤红), LONG Si-yuan(龙思远), CAO Han-xue(曹韩学),
PU Yi-bing(蒲怡冰), Gerald S. COLE
53
Phase structure of ZK60-1Er magnesium alloy compressed at 450 ˚C
WANG Zhong-jun(王忠军), YANG Qing-xiang(杨庆祥), QIAO Jun(乔 军)
54
Paint-bake response of AZ80 and AZ31 Mg alloys
SHA Ming-hong(沙明红), SHI Guo-dong(史国栋), WANG Yu(王 瑜), QIAO Jun(乔 军)
55
Inter-granular liquid phase aiding grain boundary sliding in superplastic deformation of fine-grained ZK60 Mg alloy
LEE Shyong, CHIANG Chih-te, CHU Chun-lin, HSU Chang-chuan
56
Effects of temperature and strain rate on critical damage value of
AZ80 magnesium alloy
XIA Yu-feng(夏玉峰), QUAN Guo-zheng(权国政), ZHOU Jie(周 杰)
57
Relationship between mechanical properties and grain size of AZ80 at 350 ˚C under different strain rates
QUAN Guo-zheng(权国政), SONG Tao(宋 涛), ZHOU Yi-jun(周一俊), WANG Feng-biao(王凤彪), ZHOU Jie(周 杰)
58
Influence of rolling ways on microstructure and anisotropy of AZ31 alloy sheet
CHEN Xing-pin(陈兴品), SHANG Du(尚 都), XIAO Rui(肖 睿),
HUANG Guang-jie(黄光杰), LIU Qing(刘 庆)
59
Effects of strain rate and temperature on microstructure and
texture for AZ31 during uniaxial compression
XIN Ren-long(辛仁龙), WANG Bing-shu(汪炳叔), ZHOU Zheng(周 正),
HUANG Guang-jie(黄光杰), LIU Qing(刘 庆)
60
New extrusion process of Mg alloy automobile wheels
WANG Qiang(王 强), ZHANG Zhi-min(张治民), ZHANG Xing(张 星), LI Guo-jun(李国俊)
61
Recycling of AZ91 Mg alloy through consolidation of
machined chips by extrusion and ECAP
YING Tao(应 韬), ZHENG Ming-yi(郑明毅), HU Xiao-shi(胡小石), WU Kun(吴 昆)
62
Cold stamping for AZ31B magnesium alloy sheet of cell phone house
HUANG Guang-sheng(黄光胜), ZHANG Lei(张 雷), SONG Bo(宋 波), PAN Fu-sheng(潘复生)
63
Bonding interface zone of Mg-Gd-Y/Mg-Zn-Gd laminated composite fabricated by equal channel angular extrusion
WU Di(吴 迪), CHEN Rong-shi(陈荣石), HAN En-hou(韩恩厚)
64
Dissimilar friction stir welding between 5052 aluminum alloy and
AZ31 magnesium alloy
YAN Yong(鄢 勇), ZHANG Da-tong(张大童), QIU Cheng(邱 诚), ZHANG Wen(张 文)
65
Hydriding/dehydriding properties of Mg-Ni-based ternary alloys
synthesized by mechanical grinding
CHEN Yu-an(陈玉安), YANG Li-ling(杨丽玲), LIN Jia-jing(林嘉靖),
CHENG Ji(程 绩), PAN Fu-sheng(潘复生)

Corrosion and Surface Finishing of Magnesium Alloy

66
Progress of electroplating and electroless plating on magnesium alloy
WU Li-ping(伍立坪), ZHAO Jing-jing(赵京京), XIE Yong-ping(谢永平),YANG Zhong-dong(杨中东)
67
Corrosion behavior of AZ31 magnesium alloy in simulated acid rain solution
LIU Feng(刘 锋), SONG Ying-wei(宋影伟), SHAN Da-yong(单大勇), HAN En-hou(韩恩厚)
68
Organic-magnesium complex conversion coating on
 AZ91D magnesium alloy
CHEN Xiao-ming(陈晓明), LI Guang-yu(李光玉), LIAN Jian-she(连建设)
69
Preparation and characterization of Ca-P coating on AZ31 magnesium alloy
TAN Li-li(谭丽丽), WANG Qiang(王 强), GENG Fang(耿 芳), XI Xiao-song(席小松),
QIU Jian-hong(邱剑红), YANG Ke(杨 柯)<
70
Preparation of calcium phosphate coatings on Mg-1.0Ca alloy
ZHANG Chun-yan(张春艳), ZENG Rong-chang(曾荣昌), CHEN Rong-shi(陈荣石),
 LIU Cheng-long(刘成龙), GAO Jia-cheng(高家诚)
71
Effects of electric parameters on corrosion resistance of anodic coatings formed on magnesium alloys
ZHANG Shu-fang(张淑芳), HU Guang-hui(胡光辉), ZHANG Rong-fa(张荣发), JIA Zhi-xiang(贾志翔), WANG Li-jun(王丽君), WANG Yi-jun(王义君)
72
Comparison in characterization of composite and
 sol-gel coating on AZ31 magnesium alloy
ZHOU Wan-qiu(周婉秋), SHAN Da-yong(单大勇), HAN En-hou(韩恩厚), KE Wei(柯 伟)
73
Influence of pH values on electroless Ni-P-SiC plating on
AZ91D magnesium alloy
GOU Yin-ning(沟引宁), HUANG Wei-jiu(黄伟九), ZENG Rong-chang(曾荣昌), ZHU Yi(朱 翊)
74
Structure and wear resistance of TiN and TiAlN coatings on AZ91 alloy deposited by multi-arc ion plating
ZHAO Hui(赵 晖), WANG Xiao-hui(王晓辉), LIU Qiu-lei(刘秋雷), CHEN Li-jia(陈立佳), LIU Zheng(刘 正)
75
Effects of sodium tungstate on properties of micro-arc coatings on magnesium alloys
ZHAO Fang(赵 芳), LIAO Ai-di(廖爱娣), ZHANG Rong-fa(张荣发), ZHANG Shu-fang(张淑芳),
WANG Hai-xia(王海霞), SHI Xing-mei(史兴梅)
76
Effect of current density on corrosion resistance of micro-arc oxide coatings on magnesium alloy
YANG Yue(杨 悦), WU Hua(吴 化)
77
Corrosion protection of composite coating combining ceramic layer, copper layer and benzotriazole layer on magnesium alloy
JIANG Yong-feng(蒋永锋), BAO Ye-feng(包晔峰), ZHANG Guo-wei(张国伟)
78
Corrosion properties of plastically deformed AZ80 magnesium alloy
ZHANG Zhi-min(张治民),XU Hong-yan(徐宏妍), LI Bao-cheng(李保成)
79
Effects of ultrasonic dispersion on structure of electrodeposited Ni coating on AZ91D magnesium alloy
WU Hua(吴 化), ZHAO Guo-liang(赵国良), MU Jun-wei(穆君伟), LI Xue-song(李雪松), HE Yi(何 毅)
80
Shot lining of magnesium alloy with hard powders
Y. HARADA, I. FUKUDA
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9