ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 2    No. 2    May 1992
1
ON THE GOLD-DEPOSIT OF SHEARZONE-TYPE AND ITS CLASSIFICATION
He Shaoxun, Duan Jiarui, Zhou Chongzhi, Peng Shaomei
2
METALLOGENIC EVOLUTION AND MODEL OF MANZHOULI-XINBAERHU METALLOGENIC PROVINCE
Wang Zhitian, Pan Longju
3
THE SiOi H20 INTERFACE AND EFFECTS ON QUARTZ ACTIVATION IN FLOTATION SYSTEM
Sun Zhongxi, Willis Forsling, Chen Jin
4
POTENTIAL-CONTROLLED FLOTATION OF SPHALERITE
Sun Shuiyu, Wang Dianzuo, Li Bodan
5
INFLUENCE OF PREPARATIVE HISTORY ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF SODIUM ALUMINATE SOLUTIONS
Chen Nianyi, Liu Miaoxiu, Yang Jinxiu, Chi Likuan
6
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF DI (2,4,6-TRIBROMOPHENOXY) TRIPHENYL-ANTIMONY
Shu  Wanyin, Liu  Daliang, Huang  Kelong, Wang Kaiyi, Li Yuangao
7
MULTISTAGE STIRRING, LEACHING AND WASHING TOWER&ITS APPLICATION IN Re ORE EXTRACTION
Zhang  Jing, Zhao Bing, Ling Ling, Lu  Lizhu
8
MASS TRANSFER AT GAS EVOLVING MERCURY ELECTRODE
Li  Xinhai ,Chen  Xinmin
9
DEBYE TEMPERATURE AND VALENCE ELECTRON STRUCTURE 1N INTERMETALLIC TiAI
Wang Yandong, Sun Zuqing, Chen Guoliang, He Changzhi
10
MORPHOLOGY AND STRUCTURE OF TRANSFORMATION PRODUCTS FORMED AT INTERMEDIATE TEMPERATURE IN A Cu-Zn-A1 ALLOY"
Lu  Wei ,Jiang  Bohong, Xu Zuyao
11
ELECTRONIC STRUCTURE AND PROPERTIES OF Au METAL
Xie Youqing , Zhang Xiaodong, Ma Xiulin, Zhao Liying
12
NEW NON-QUADRATIC ORTHOTROPIC YIELD FUNCTION FOR TRIAXIAL STRESS STATE
Zhou  Weixian
13
SiCw/2124A1 COMPOSITE FABRICATED BY POWDER METALLURGY TECHNIQUE
Bi Jing , Ma Zongyi , Lu Yuxiong , Shen Hongwei ,Gao Yinxuan
14
FORMATION CHARACTERISTICS OF AI-Cu-Fe-Mg QUASICRYSTALS
Chen  Zhenhua,Jiang  Xiangyang , Wang Yun , Qian Chongliang, Zhou Duosan , Huang  Peiyun
15
EFFECTS AND MECHANISMS OF EXTRINSIC STRENGTHENING DURING AGING FOR AL ALLOY 2090+Ce
Chen Zheng , He Ming
16
IN-SITU OBSERVATION OF S’PHASE IN Al-Li BASE ALLOY USING TEM SERIAL ROTATION TECHNIQUE
Zhen Liang , Cui Yuexian , Sun Dongli , Yang Dezhuang
17
COMPREHENSIVE DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF TAILINGS
Li Zhangda , Zhou Qiulan
18
EXTRACTION OF RARE EARTHS BY OPEN CHAIN CROWN ETHER
Li Yongxiu  ,Ni, Zhaoai
19
FORMATION MECHANISM AND TECHNOLOGY OF COPPER IN HORIZONTAL CONTINUOUS CASTINGu
Liu Bochang
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9