ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 22    No. 10    October 2012

结构材料-Structural Materials

1
Microstructure characterization on Mg-2Nd-4Zn-1Zr alloy during heat treatment
LIANG Min-jie, LIAO Hai-hong, DING Wen-jiang, PENG Li-ming, FU Peng-huai
2
Effect of microstructure on impact toughness of magnesium alloys
HUANG Zheng-hua, QI Wen-jun, XU Jing
3
Effect of heat treatment on microstructure, mechanical properties and in vitro degradation behavior of as-extruded Mg-2.7Nd-0.2Zn-0.4Zr alloy
ZHANG Xiao-bo, XUE Ya-jun, WANG Zhang-zhong
4
Mechanical properties of Mg-6Gd-1Y-0.5Zr alloy processed by low temperature thermo-mechanical treatment
LI De-jiang, ZENG Xiao-qin, XIE Yan-cai, WU Yu-juan, DING Wen-jiang, CHEN Bin
5
Effect of cooling condition on microstructure of semi-solid AZ91 slurry produced via ultrasonic vibration process
ZHANG Liang, WU Guo-hua, WANG Shao-hua, DING Wen-jiang
6
Effects of isothermal process parameters on semisolid microstructure of Mg-8%Al-1%Si alloy
CAO Li-jie, MA Guo-rui, TANG Chun-chong
7
Effect of flow stress-strain relation on forming limit of 5754O aluminum alloy
WANG Hai-bo, WAN Min, YAN Yu
8
High temperature tensile properties of laser butt-welded plate of Inconel 718 superalloy with ultra-fine grains
QU Feng-sheng, LIU Xu-guang, XING Fei, ZHANG Kai-feng
9
Fracture characteristics of notched investment cast TiAl alloy through in situ SEM observation
CHEN Yan-fei, ZHENG Shun-qi, TU Jiang-ping, XIAO Shu-long, TIAN Jing, XU Li-juan, CHEN Yu-yong
10
Effect of heat treatment on microstructure and tensile strength of NiCoCrAl alloy sheet fabricated by EB-PVD
SHI Guo-dong, WANG Zhi, WANG Yi-shou, WU Zhan-jun, LIANG Jun
11
Microstructural evolution of zirconium alloy under dynamic compression at strain rate of 1000 s-1
ZOU Dong-li, LUAN Bai-feng, LIU Qing
12
Non-isothermal oxidation and ignition prediction of Ti-Cr alloys
MI Guang-bao, HUANG Xiu-song, LI Pei-jie, CAO Jing-xia, HUANG Xu, CAO Chun-xiao
13
Influence of electron-beam superposition welding on intermetallic layer of Cu/Ti joint
CHEN Guo-qing, ZHANG Bing-gang, LIU Wei, FENG Ji-cai
14
FEM simulation and experimental verification of temperature field and phase transformation in deep cryogenic treatment
LI Jun-wan, TANG Lei-lei, LI Shao-hong, WU Xiao-chun
15
Lubrication properties of Nitinol 60 alloy used as high-speed rolling bearing and numerical simulation of flow pattern of oil-air lubrication
ZENG Qun-feng, ZHAO Xi-meng, DONG Guang-neng, WU Hong-xing
16
Site occupation evolution of alloying elements in L12 phase during phase transformation in Ni75Al7.5V17.5
ZHANG Ming-yi, LIU Fu, CHEN Zheng, GUO Hong-jun, YUE Guang-quan, YANG Kun
17
Scale effect mechanism on micro rod upsetting deformation analyzed by crystal plasticity model
CHENG Li-dong, WANG Zhen-long

功能材料-Functional Materials

18
Self-assembly of hierarchical ZnSnO3-SnO2 nanoflakes and their gas sensing properties
ZENG Yi, BING Yi-fei, LIU Chang, ZHENG Wei-tao, ZOU Guang-tian
19
Synthesis and photoluminescence properties of single-crystal ZnO hexagonal pyramids by PEG400-assisted thermal decomposition route
LIU Jin-song, ZHANG Shuo, LI Zi-quan, ZHU Kong-jun, CHEN Jian-kang,
QIU Jin-hao, WANG Chun-hua, GAO Xue-qi
20
Microwave-hydrothermal preparation of flower-like ZnO microstructure and its photocatalytic activity
WU Shui-sheng, JIA Qing-ming, SUN Yan-lin, SHAN Shao-yun, JIANG Li-hong, WANG Ya-ming
21
Selective synthesis and shape-dependent photoluminescence properties of (Y0.95Eu0.05)2O3 submicron spheres and microplates
ZHU Qi, LI Ji-guang, XU Yong, LI Xiao-dong, SUN Xu-dong
22
Preparation of spherical activated carbon-supported and Er3+:YAlO3-doped TiO2 photocatalyst for methyl orange degradation under visible light
DONG Shuang-shi, ZHANG Jian-bin, GAO Lin-lin, WANG Yan-long, ZHOU Dan-dan
23
Synthesis of nano-MoS2/bentonite composite and its application for removal of organic dye
HU Kun-hong, ZHAO Di-fang, LIU Jun-sheng
24
Preparation of Al2O3/Au nano-laminated composite coatings and their oxidation resistance on stainless steel
GAO Jun-guo, LU Feng, TANG Zhi-hui, WANG Chang-liang, HE Ye-dong
25
Interface characteristics of Al2O3-13%TiO2 ceramic coatings prepared by laser cladding
GAO Xue-song, TIAN Zong-jun, LIU Zhi-dong, SHEN Li-da
26
Langmuir-Blodgett assembly of ultra-large graphene oxide films for transparent electrodes
ZHENG Qing-bin, SHI Li-fang, YANG Jun-he
27
Damping capacity of BaTiO3/Al composites fabricated by hot extrusion
FAN Gen-lian, LI Zhi-qiang, ZHANG Di
28
Ultrasonic synthesis of CoO/graphene nanohybrids as high performance anode materials for lithium-ion batteries
CHEN Bing-di, PENG Cheng-xin, CUI Zheng
29
Preparation of uniform flower-like CuO and flower-like CuO/graphene composite and their application in lithium ion batteries
CHEN Han, FENG Fan, HU Zhong-liang, LIU Fu-sheng, GONG Wen-qiang, XIANG Kai-xiong
30
Synthesis of nanostructured Li2FeSiO4/C cathode for lithium-ion battery by solution method
YANG Rong, LIU Xiao-yan, QU Ye, LEI Jing, Jou-Hyeon AHN
31
Synthesis of LiMnPO4/C composite material for lithium ion batteries by sol-gel method
ZHONG Sheng-kui, WANG You, LIU Jie-qun, WANG Jian
32
Synthesis of spinel LiMn2O4 microspheres with durable high rate capability
ZHOU Yu-bo, DENG Yuan-fu, YUAN Wei-hao, SHI Zhi-cong, CHEN Guo-hua
33
Preparation, microstructure and dislocation of solar-grade multicrystalline silicon by directional solidification from metallurgical-grade silicon
SU Hai-jun, ZHANG Jun, LIU Lin, FU Heng-zhi
34
Topology optimization of microstructure and selective laser melting fabrication for metallic biomaterial scaffolds
XIAO Dong-ming, YANG Yong-qiang, SU Xu-bin, WANG Di, LUO Zi-yi
35
Characterisation of wear particles from biomedical carbon/carbon composites with different preforms in hip joint simulator
ZHANG Lei-lei, LI He-jun , ZHANG Shou-yang, LU Jin-hua, ZHANG Yu-lei,
ZHAO Xue-ni, GU Cai-ge, ZENG Xie-rong
36
Microstructures and formation mechanism of headstand pyrocarbon cones developed by electromagnetic-field-assisted CVD
TU Chuan-jun, HUANG Qi-zhong, ZHANG Ming-yu, ZHAO Xin-qi, CHEN Jiang-hua
37
Modeling of Ni4Ti3 precipitation during stress-free and stress-assisted aging of bi-crystalline NiTi shape memory alloys
KE Chang-bo, CAO Shan-shan, MA Xiao, ZHANG Xin-ping
38
Effect of wear conditions on tribological properties of electrolessly-deposited Ni-P-Gr-SiC hybrid composite coating
HE Mei-feng, HU Wen-bin, ZHONG Cheng, WENG Jun-fei, SHEN Bin, WU Ya-ting
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9