ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 22    No. 11    November 2012

Structural Materials

1
Tuning mechanical properties for β(B2)-containing TiAl intermetallics
QIU Cong-zhang, LIU Yong, HUANG Lan, LIU bin, ZHANG Wei, HE Yue-hui, HUANG Bai-yun
2
Microstructure refinement of a dual phase titanium alloy by severe room temperature compression
ZHANG Zhi-qiang, DONG Li-min, YANG Yang, GUAN Shao-xuan, LIU Yu-yin, YANG Rui
3
Microstructure evolution and mechanical properties of heat treated LCB titanium alloy
Khaled M. IBRAHIM, Mansour MHAEDE, Lothar WAGNER
4
Microstructure and texture evolution in titanium subjected to friction roll surface processing and subsequent annealing
SHI Mei-qin, Yoshimasa TAKAYAMA, MA Chun-an, Hideo WATANABE, Hirofumi INOUE
5
Microstructure and fracture toughness of a TiAl-Nb composite consolidated by spark plasma sintering
YANG Xin, XI Zheng-ping, LIU Yong, TANG Hui-ping, HU Ke, JIA Wen-peng
6
Microstructure and defect of titanium alloy electron beam deep penetration welded joint
ZHANG Bing-gang, SHI Ming-xiao, CHEN Guo-qing, FENG Ji-cai
7
Precipitation behavior and properties of a new high strength Al-Zn-Mg-Cu alloy
ZANG Jin-xin, ZHANG Kun, DAI Sheng-long
8
Effect of one-step and two-step homogenization treatments on distribution of Al3Zr dispersoids in commercial AA7150 aluminium alloy
LÜ Xin-yu, GUO Er-jun, Paul ROMETSCH, WANG Li-juan
9
Effects of on-line solution and off-line heat treatment on microstructure and hardness of die-cast AZ91D alloy
XU Yu-lei, ZHANG Kui, LI Xing-gang, LEI Jian, YUAN Hai-bo, LIU Zheng
10
Effect of particulate reinforcement on wear behavior of magnesium matrix composites
HU Yong, RAO Li
11
Friction heat production and atom diffusion behaviors during Mg-Ti rotating friction welding process
LI Rui-di, LI Jing-long, XIONG Jiang-tao, ZHANG Fu-sheng, ZHAO Ke, JI Cheng-zhong
12
Formation mechanism and organizational controlling of ultra-fine-grain copper processed by asymmetrical accumulative rolling-bond and annealing
WANG Jun-li, XU Rui-dong, WANG Shao-hua, QIAN Tian-cai, SHI Qing-nan
13
In-situ quantitative monitoring of fatigue crack using fastest time of flight diffraction method
DU Chao-liang, WANG Yi-shou, GAO Dong-yue, LIU Ke-hai, QING Xin-lin

Functional Materials

14
Influence of cooling rate on phase transformation and microstructure of Ti-50.9%Ni shape memory alloy
ZHANG Yan-qiu, JIANG Shu-yong, ZHAO Ya-nan, TANG Ming
15
Debonding phenomenon of TiO2 nanotube film
ZOU Jian-peng, WANG Ri-zhi
16
Structure characteristic and its evolution of Cu-W films prepared by dual-target magnetron sputtering deposition
ZHOU Ling-ping, WANG Ming-pu, PENG Kun, ZHU Jia-jun, FU Zhen, LI Zhou
17
Influence of oxidation heat on hard anodic film of aluminum alloy
WEI Xiao-wei, CHEN Chao-yin
18
Phosphate film free of chromate, fluoride and nitrite on AZ31 magnesium alloy and its corrosion resistance
CUI Xue-jun, LIU Chun-hai, YANG Rui-song, LI Ming-tian, LIN Xiu-zhou, GONG Min
19
Preparation and tribological performances of Ni-P-multi-walled carbon nanotubes composite coatings
MENG Zhen-qiang, LI Xi-bin, XIONG Yong-jun, ZHAN Jing
20
Influence of pyrolysis temperature on structure and dielectric properties of polycarbosilane derived silicon carbide ceramic
DING Dong-hai, ZHOU Wan-cheng, ZHOU Xuan, LUO Fa, ZHU Dong-mei
21
Phase structure and electrochemical properties of La0.7Ce0.3Ni3.75Mn0.35Al0.15Cu0.75-xFex hydrogen storage alloys
LIU Bao-zhong, LI An-ming, FAN Yan-ping, HU Meng-juan, ZHANG Bao-qing
22
Effect of KOH treatment on structural and photovoltaic properties of ZnO nanorod arrays
ZHOU Yi, LI Dang, HUANG Yan, HE Wen-hong, XIAO Bin, LI Hong
23
Dielectric properties and phase transitions of La2O3- and Sb2O3-doped barium strontium titanate ceramics
ZHANG Chen, QU Yuan-fang
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9