ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 19    No. 3    June 2009

Structural Materials

1
Texture evolution of extruded AZ31 magnesium alloy sheets
YU Kun(余 琨), RUI Shou-tai(芮守泰), WANG Xiao-yan(王晓艳),
WANG Ri-chu(王日初), LI Wen-xian(黎文献)
2
Comparison of corrosion behaviors of AZ31, AZ91,
AM60 and ZK60 magnesium alloys
CHENG Ying-liang(程英亮), QIN Ting-wei(秦廷伟), WANG Hui-min(王慧敏), ZHANG Zhao(张 昭)
3
Isothermal oxidation behavior of Ti3Al-based alloy at 700−1 000 ℃ in air
QIAN Yu-hai(钱余海), LI Mei-shuan(李美栓), LU Bin(卢 斌)
4
Use of nitrogen gas in high-speed milling of Ti-6Al-4V
KE Ying-lin(柯映林), DONG Hui-yue(董辉跃), LIU Gang(刘 刚), ZHANG Ming(章 明)
5
Effect of predeformation on semi-solid microstructure of ZK60+RE magnesium alloy
ZHAO Zu-de(赵祖德), CHEN Qiang(陈 强), WANG Yan-bin(王艳彬), SHU Da-yu(舒大禹)
6
Effect of Sc and Zr on microstructures and mechanical properties of as-cast Al-Mg-Si-Mn alloys
DANG Jing-zhi(党惊知), HUANG Yu-feng(黄玉凤), CHENG Jun(程 军)
7
Effect of ball milling time on microstructure and properties of
Laves phase NbCr2 alloys synthesized by hot pressing
XIAO Xuan(肖 璇), LU Shi-qiang(鲁世强), HU Ping(胡 平), HUANG Ming-gang(黄铭刚), M. W. FU
8
Corrosion of titanium in phosphoric acid at 250 ℃
LU Jian-shu(卢建树)
9
Effect of TiN/Ti multilayer on fretting fatigue resistance of Ti-811 alloy at elevated temperature
ZHANG Xiao-hua(张晓化), LIU Dao-xin(刘道新)
10
Repair welding process of friction stir welding groove defect
LIU Hui-jie(刘会杰), ZHANG Hui-jie(张会杰)
11
Cold welding sealing of copper-water micro heat pipe ends
TANG Yong(汤 勇), LU Long-sheng(陆龙生), DENG Da-xiang(邓大祥), YUAN Dong(袁 冬)

Functional Materials

12
Surface treatment of NiTi shape memory alloy by modified advanced oxidation process
CHU Cheng-lin(储成林), WANG Ru-meng(王如萌), YIN Li-hong(尹立红),
PU Yue-pu(浦跃朴), DONG Yin-sheng(董寅生), GUO Chao(郭 超)
13
Environmental corrosion resistance of porous TiAl intermetallic compounds
ZHENG Zhi(郑 治), JIANG Yao(江 垚), DONG Hong-xing(董虹星),
TANG Lie-min(汤烈明), HE Yue-hui(贺跃辉), HUANG Bai-yun(黄伯云)
14
Microstructure of nanometer Al2O3 dispersion strengthened Ni-based
high-temperature protective coatings by laser cladding
WANG Hong-yu(王宏宇), ZUO Dun-wen(左敦稳), SUN Yu-li(孙玉利),
XU Feng(徐 锋), ZHANG Dan(张 丹)
15
Microstructure and formation mechanism of Ce-based chemical conversion coating on 6063 Al alloy
CHEN Dong-chu(陈东初), LI Wen-fang(李文芳), GONG Wei-hui(龚伟慧),
WU Gui-xiang(吴桂香), WU Jian-feng(吴建峰)
16
Controlling limiting length of tunnels on Al foil electroetched in
HCl-H2SO4 solution
BAN Chao-lei(班朝磊), HE Ye-dong(何业东)
17
Effect of porosity on hydrogenation kinetics of
Mg-3Ni-2MnO2 nanocomposite powder reaction bed
ZHANG Wen-cong(张文丛), SHI Fei(史 菲)
18
Preparation and properties of SiCN diffusion barrier layer for
Cu interconnect in ULSI
ZHOU Ji-cheng(周继承), SHI Zhi-jie(石之杰), ZHENG Xu-qiang(郑旭强)
19
Effect of environmental temperature on damping capacity of Cu-Al-Mn alloy
JIAO Yu-qin(焦玉琴), WEN Yu-hua(文玉华), LI Ning(李 宁),
HE Jia-qiang(何加强), TENG Jin(滕 劲)
20
Synthesis and characterization of uniform nanoparticles of
γ-Mo2N for supercapacitors
LI Xue-liang(李学良), Xing Yan(邢 妍), Wang Hua(汪 华),
Wang Hua-lin(王华林), Wang Wei-dong(王维东), Chen Xiang-ying
21
Effect of La3+ on evolution of TiO2 coating layers on lamellar sericite and
their pigmentary properties
REN Min(任 敏), YIN Heng-bo(殷恒波), LU Zhang-zhun(卢章准), GE Chen(葛 晨),
WANG Ai-li(王爱丽), YU Long-bao(喻龙宝), JIANG Ting-shun(姜廷顺)
22
Synthesis of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathode material via oxalate precursor
ZHANG Chuan-fu(张传福), YANG Ping(杨 平), DAI Xi(戴 曦),
XIONG Xuan(熊 宣), ZHAN Jing(湛 菁), ZHANG Yin-liang(张银亮)
23
Thermoelectric properties of MxMo6Te8 (M=Ag, Cu­)
SHI Xiao-ya(史啸亚), WANG Li(王 丽), CHEN Li-dong(陈立东), CHEN Xi-hong(陈喜红)
24
Densification of in situ prepared mesocarbon microbead/carbon nanotube composites by hot-press sintering
WU Bin(吴 彬), GONG Qian-ming(巩前明), WU Jian-jun(吴建军),
SONG Huai-he(宋怀河), LIANG Ji(梁 吉)
25
Fabrication and characteristics of spindle Fe2O3@Au core/shell particles
SHEN Hong-xia(沈红霞), YAO Jian-lin(姚建林), GU Ren-ao(顾仁敖)

Computational Materials Science and Numerical Mode

26
Deduction of plastic work rate per unit volume for unified yield criterion and its application
ZHAO De-wen(赵德文), LI Jing(李 婧), LIU Xiang-hua(刘相华), WANG Guo-dong(王国栋)
27
Modeling and experimental verification of tubular product formation during
spray forming
LIU Dong-ming(刘东明), ZHAO Jiu-zhou(赵九洲), LI Mu-sen(李木森)
28
Effects of process parameters on numerical control bending process for large diameter thin-walled aluminum alloy tubes
LI Cheng(李 成), YANG He(杨 合), ZHAN Mei(詹 梅), XU Xu-dong(许旭东), LI Guang-jun(李光俊)
29
Motion behavior of non-metallic particles under high frequency magnetic field
ZHANG Zhong-tao(张忠涛), GUO Qing-tao(郭庆涛), YU Feng-yun(于凤云),
LI Jie(李 捷), ZHANG Jian(张 剑), LI Ting-ju(李廷举)
30
Partial phase relationships of Mg-Zn-Ce system at 350 ℃
HUANG Ming-li(黄明丽), LI Hong-xiao(李洪晓), DING Hua(丁 桦),
REN Yu-ping(任玉平), QIN Gao-wu(秦高梧), HAO Shi-ming(郝士明)
31
Microscopic phase-field simulation of ordered domain interfaces formed between DO22 phases along [100] direction
ZHANG Ming-yi(张明义), CHEN Zheng(陈 铮), WANG Yong-xin(王永欣),
LU Yan-li(卢艳丽), ZHANG Li-peng(张利鹏), ZHAO Yan(赵 彦)<

Mine Engineering, Metallurgical Engineering and Ch

32
Bubble size estimation using interfacial morphological information for mineral flotation process monitoring
YANG Chun-hua(阳春华), XU Can-hui(许灿辉), MU Xue-min(牟学民), ZHOU Kai-jun(周开军)
33
Characterization of cytochrome mutants for pellicle formation in Shewanella onedensis MR-1
LIANG Yi-li(梁伊丽), , HE Zhi-li(贺志理), GAO Hai-chun(高海春),
QIU Guan-zhou(邱冠周), ZHOU Ji-zhong(周集中), , LIU Xue-duan(刘学端)
34
Characterization of refractory behaviour of complex gold/silver ore by diagnostic leaching
O. CELEP, &#;. ALP, H. DEVEC&#;, M. VICIL
35
Use of ferricyanide for gold and silver cyanidation
F. Xie, D. B. Dreisinger
36
Equivalent conductivity and its activation energy of NaF-AlF3 melts
HU Xian-wei(胡宪伟), WANG Zhao-wen(王兆文), GAO Bing-liang(高炳亮), SHI Zhong-ning(石忠宁),        KAN Hong-min(阚洪敏), LUO Xu-dong(罗旭东), TAO Wen-ju(陶文举)
37
Coupled heat/mass-balance model for analyzing correlation between
excess AlF3 concentration and aluminum electrolyte temperature
HUANG Yong-bo(黄涌波), QU Xiang-dong(瞿向东), ZHOU Jie-min(周孑民)
38
Thermodynamic analysis of separating lead and antimony in chloride system
CHEN Jin-zhong(陈进中), CAO Hua-zhen(曹华珍), LI Bo(李 波),
YUAN Hai-jun(袁海军), ZHENG Guo-qu(郑国渠), YANG Tian-zu(杨天足)
39
Removal of vanadium from ammonium molybdate solution by ion exchange
LI Qing-gang(李青刚), ZHANG Qi-xiu(张启修), ZENG Li(曾 理),
XIAO Lian-sheng(肖连生), YANG Ya-nan(杨亚男)
40
Adsorption behavior and mechanism of cadmium on
strong-acid cation exchange resin
WANG Fei(王 菲), WANG Lian-jun(王连军), LI Jian-sheng(李健生),
SUN Xiu-yun(孙秀云), HAN Wei-qing(韩卫清)
41
Combined effect of amino and carboxyl group in α-alanine on
seeded precipitation of sodium aluminate solution
LÜ Bao-lin(吕保林), CHEN Qi-yuan(陈启元), YIN Zhou-lan(尹周澜), HU Hui-ping(胡慧萍)
42
Study of spent battery material leaching process
LI Jin-hui(李金辉), LI Xin-hai(李新海), ZHANG Yun-he(张云河), HU Qi-yang(胡启阳),
WANG Zhi-xing(王志兴), ZHOU You-yuan(周友元)
43
Spatial distribution of chromium in soils contaminated by
chromium-containing slag
HUANG Shun-hong(黄顺红), PENG Bing(彭 兵), YANG Zhi-hui(杨志辉),
CHAI Li-yuan(柴立元), XU You-ze(许友泽), SU Chang-qing(苏长青)
44
Environmental availability and profile characteristics of arsenic,
cadmium, lead and zinc in metal-contaminated vegetable soils
SONG Jie(宋 杰), GUO Zhao-hui(郭朝晖), XIAO Xi-yuan(肖细元),
MIAO Xu-feng(苗旭锋), WANG Feng-yong(王凤永)
45
Treatment of stable oil/water emulsion by novel felt-metal supported PVA composite hydrophilic membrane using cross flow ultrafiltration
QIU Yun-ren(邱运仁), ZHONG Hong(钟 宏), ZHANG Qi-xiu(张启修)
46
Photoelectrocatalytic activity of two antimony doped SnO2 films for oxidation of phenol pollutants
WANG Yan(王 艳), FAN Cai-mei(樊彩梅), HUA Bo(华 勃),
LIANG Zhen-hai(梁镇海), SUN Yan-pin(孙彦平)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9