ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 16    No. 5    October 2006
1
Synthesis and properties of nanocrystalline Mg2Si bulk through ball-milling and reactive hot-pressing
XIONG Wei(熊 伟), QIN Xiao-ying(秦晓英), 
KONG Ming-guang(孔明光), CHEN Li(陈 莉) 
2
Effect of oxygen impurity on long-term thermal stability of Zr-based metallic glasses below glass transition temperature
HE Lin (贺 林), ZHANG Shuai(张 帅), 
SUN Jun(孙 军), ZHANG Chang-jun(张长军)
3
Liquid phase separation of Cu-Cr alloys during rapid cooling
SUN Zhan-bo(孙占波), WANG You-hong(王宥宏), GUO Juan(郭 娟)
4
Preparation of ferromagnetic binary alloy fine fibers by organic gel-thermal reduction process
SHEN Xiang-qian(沈湘黔), CAO Kai(曹 凯), ZHOU Jian-xin(周建新)
5
Elastic-plastic analytical solution for centric crack loaded by two pairs of point shear forces in finite plate
ZHOU Xiao-ping(周小平), LING Tong-hua(凌同华)
6
FEA modeling of effect of axial feeding velocity on strain field of rotary swaging process of pure magnesium
RONG Li(荣 莉), NIE Zuo-ren(聂祚仁), ZUO Tie-yong(左铁镛)
7
Mechanism of localized severe plastic deformation and damage fracture in fine-blanking using mixed displacement and pressure FEM
XIE Xiao-long(谢晓龙), ZHAO Zhen(赵 震), YU Song(虞 松), 
GU Sheng-guang(谷胜光), CHEN Jun(陈 军), LI Ming-hui(李明辉) 
8
Formation of integral fins function-surface by extrusion-ploughing process
CHEN Ping(陈 平), TANG Yong(汤 勇), 
LIU Xiao-kang(刘小康), LIU Xiao-qing(刘晓晴)
9
Numerical simulation and experimental investigation of two filling methods in vertical centrifugal casting
WU Shi-ping(吴士平), LI Chang-yun(历长云),GUO Jing-jie(郭景杰), 
SU Yan-qing (苏彦庆),LEI Xiu-qiao(雷修桥), FU Heng-zhi
10
Structural characteristics of BaTiO3 films prepared by microarc oxidation
LI Wen-fang(李文芳), HAN Bing(韩 冰), DU Jun(杜 军), 
PENG Ji-hua(彭继华), GAO Yin-hui(高引慧)
11
Effect of viscosity on material behavior in friction stir welding process
ZHANG Hong-wu(张洪武), ZHANG Zhao(张 昭), BIE Jun(别 俊), 
ZHOU Lei(周 雷), CHEN Jin-tao(陈金涛) 
12
Effect of yttrium on microstructures and mechanical properties of hot rolled AZ61 wrought magnesium alloy
FANG Xi-ya(方西亚), YI Dan-qing(易丹青), WANG Bin(王 斌), 
LUO Wen-hai(罗文海), GU Wei(顾 威) 
13
Diffusion bonding of γ-TiAl alloy to Ti-6Al-4V alloy under hot pressure
WANG Xiu-feng(王秀锋), MA Mo(马 蓦), LIU Xue-bin(刘学斌), 
WU Xue-qing(吴学庆), TAN Chao-gui(檀朝桂), SHI Rong-kai(石荣凯)
14
Atom exchange of martensite in Cu-13Zn-15Al alloy during non-isothermal aging
LI Zhou(李 周), XIAO Zhu(肖 柱), BAO Ji-qing(保吉庆), 
XU Gen-ying(徐根应), ZHENG Feng(郑 峰)
15
Photocatalytic oxidation activity of titanium dioxide film enhanced by Mn non-uniform doping
ZHANG Kai-jian(张开坚), XU Wei(徐 伟), LI Xin-jun(李新军), 
ZHENG Shao-jian(郑少健), XU Gang(徐 刚), WANG Jian-hua(王建华)
16
Microstructural evolution of NiFe2O4-10NiO powder prepared by high temperature solid state reaction
ZHANG Lei(张 雷), ZHOU Ke-chao(周科朝), 
LI Zhi-you(李志友), YANG Wen-jie(杨文杰) 
17
Preparation of AZ91D magnesium alloy semi-solid billet by new strain induced melt activated method
JIANG Ju-fu(姜巨福), LUO Shou-jing(罗守靖), ZOU Jing-xiang(邹经湘) 
18
Phosphating process of AZ31 magnesium alloy and corrosion resistance of coatings
CHENG Ying-liang(程英亮), WU Hai-lan(吴海兰), 
CHEN Zhen-hua(陈振华), WANG Hui-min(王慧敏), LI Ling-ling(李玲玲) 
19
Effects of sputtering conditions on electrochemical behavior and physical properties of Ni-Mo alloy electrode
HUANG Jin-zhao(黄金昭), XU Zheng(徐 征), LI Hai-ling(李海玲), 
KANG Guo-hu(亢国虎), WANG Wen-jing(王文静)
20
Correlation between discharging property and coatings microstructure during plasma electrolytic oxidation
GUAN Yong-jun(关永军), XIA Yuan(夏 原) 
21
Compressive formability of 7075 aluminum alloy rings under hydrostatic pressure
LIU Gang(刘 钢), WANG Li-liang(王礼良), 
YUAN Shi-jian(苑世剑), Z.R.Wang(王仲仁)
22
Continuous cooling transformation curve of a novel Al-Cu-Li alloy
LI Hong-ying(李红英), GENG Jin-feng(耿进锋), ZHENG Zi-qiao(郑子樵), 
WANG Chang-jian(王长建), SU Yao(苏 尧), HU Bin(胡 彬) 
23
Creep behavior on Ag particle reinforced SnCu based composite solder joints
YAN Yan-fu(闫焉服), ZHU Jin-hong(朱锦洪), CHEN Fu-xiao(陈拂晓),
 HE Jun-guang(贺俊光), YANG Di-xin(杨涤心) 
24
Effect of large cold deformation on characteristics of age-strengthening of 2024 aluminum alloys
NING Ai-lin(宁爱林), LIU Zhi-yi(刘志义), ZENG Su-min(曾苏民)
25
Application of spherical Ni(OH)2/CNTs composite electrode in asymmetric supercapacitor
WANG Xiao-feng(王晓峰), RUAN Dian-bo(阮殿波), YOU Zheng(尤 政)
26
Evaluation of sliding wear behavior of graphite particle-containing magnesium alloy composites
QI Qing-ju(祁庆琚)
27
Effect of turbulent flow on electromagnetic elimination with high frequency magnetic field
GUO Qing-tao(郭庆涛), LI Ting-ju(李廷举), WANG Tong-min(王同敏), 
JIN Jun-ze(金俊泽), CAO Zhi-qiang(曹志强), ZHANG Qi(张 琦)
28
Surface behavior of pasted nickel electrodes with electrodeposited Co-Ce on substrate
WANG Dian-long(王殿龙), WANG Chun-yu(王春雨), 
DAI Chang-song(戴长松), JIANG Zhao-hua(姜兆华)
29
Effect of crystallization temperature on microstructure and ferroelectric property of Bi3.25Eu0.75Ti3O12 thin films prepared by MOD method
HE Lin(何 林), ZHANG Tong(张 彤), TANG Ming-hua(唐明华), 
DENG Shui-feng(邓水凤)
30
Wear behavior of Al-Si alloy matrix composites reinforced by γ-Al2O3 decomposed from AACH
FU Gao-feng(付高峰), ZHANG Jing-xin(张景新), 
LIU Ji(刘 吉), WANG Zhao-fei(王肇飞)
31
Retrogression and re-aging treatment of Al-9.99%Zn-1.72%Cu-2.5%Mg-0.13%Zr aluminum alloy
FENG Chun(冯 春), LIU Zhi-yi(刘志义), 
NING Ai-lin(宁爱林), LIU Yan-bin(刘延斌), ZENG Su-min(曾苏民)
32
Corrosion behavior of 2195 and 1420 Al-Li alloys in neutral 3.5% NaCl solution under tensile stress
LI Jin-feng(李劲风), CHEN Wen-jing(陈文敬), ZHAO Xu-shan(赵旭山), 
REN Wen-da(任文达) , ZHENG Zi-qiao(郑子樵)
33
Electrochemical behaviors of anodic alumina sealed by Ce-Mo in NaCl solutions
Tian Lian-peng(田连朋), Zhao Xu-hui(赵旭辉), Zhao Jing-mao(赵景茂), Zhang Xiao-feng(张晓丰), Zuo Yu(左 禹) 
34
Preparation of ultrafine core-shell nickel spheres via self-sacrificial template
LIU Xi(刘 曦), DENG Yi-da(邓意达), SHEN Bin(沈 彬),
 LIU Lei(刘 磊), HU Wen-bin(胡文彬)
35
Structure and property of Cu-based thermosensitive nanocomposite
LOU Bai-yang(楼白杨), XU Bin(徐 斌), 
MA Xiao-chun(马晓春), LI Le-guo(李乐国)
36
Preparation and electrocatalytic properties of Ti/IrO2-Ta2O5 anodes for oxygen evolution
LI Bao-song(李保松), LIN An(林 安), GAN Fu-xing(甘复兴)
37
Soret and Dufour effects in strongly endothermic chemical reaction system of porous media
LI Ming-chun(李明春), TIAN Yan-wen(田彦文), ZHAI Yu-chun(翟玉春)
38
Preparation of homogeneous ZnO nanoparticles via precipitation-pyrolysis with Zn5(CO3)2(OH)6 as precursor
HAN Yue-xin(韩跃新), DING Ya-zhuo(丁亚卓), 
YIN Wan-zhong(印万忠), MA Zheng-xian(马正先)
39
Electrochemical formation of holmium-copper alloys on copper cathode in molten KCl-HoCl3
SU Yu-zhi(苏育志), YANG Qi-qin(杨绮琴), LIU Guan-kun(刘冠昆)
40
Ni(OH)2 particles synthesized by high energy ball milling
LIU Yuan-gang(刘元刚), TANG Zhi-yuan(唐致远), 
XU Qiang(徐 强), ZHANG Xiao-yang(张晓阳), LIU Yong(柳 勇)
41
Preparation of ultrafine nickel powder by wet chemical process
CHEN Rui-ying(陈瑞英), ZHOU Kang-gen(周康根)
42
Effect of minor Sc and Zr on microstructure and mechanical properties of Al-Zn-Mg-Cu alloy
HE Yong-dong(贺永东), ZHANG Xin-ming(张新明), YOU Jiang-hai(尤江海)
43
Structure and magnetic properties of intermetallic compounds Gd5Si2xGe2xM2x
LUO Guang-sheng(罗广圣), LEI Yu(雷 宇) , XIN Yong(辛 勇), 
ZHOU Zheng-you(周正有)
44
Electrochemical behavior of chalcopyrite in presence of Thiobacillus ferrooxidans
LI Hong-xu(李宏煦), QIU Guan-zhou(邱冠周), HU Yue-hua(胡岳华), 
CANG Da-qiang(苍大强), WANG Dian-zuo(王淀佐)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9