ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 11    No. 2    April 2001

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

1
Superelastic behavior and stabilization of stress-induced martensite
in Cu-13.4Al-4.0Ni single crystals
CHEN Qing-fu(陈庆福), ZHAO Lian-cheng(赵连城), R. Stalmans, J. van Humbeeck
2
Microstructural characteristics of intermetallic phases in-spray
deposition Al-8.5Fe-1.3V-1.7Si alloy
JIN Tou-nan(金头男), XIAO Yu-de(肖于德), LI Wen-xian(黎文献),
YIN Zhi-min(尹志民), LI Dou-xing(李斗星)
3
Characteristics of Cu implantation into Si by
PBII using UBMS cathode
YU Wei-dong(于伟东), XIA Li-fang(夏立芳), SUN Yue(孙 跃)
4
Solidliquid state pressure bonding of Si3N4 ceramics with
aluminum based alloys and its mechanism
ZOU Gui-sheng(邹贵生), WU Ai-ping(吴爱萍), REN Jia-lie(任家烈)
5
Electrode characteristics of non-stoichiometric Ml(NiMnAlFe)x alloys
ZHANG Shu-kai(张书凯), LEI Yong-quan(雷永泉), CHEN Li-xin(陈立新),
SHU Kang-ying(舒康颖), ZHANG Yao(张 耀),
WANG Qi-dong(王启东)
6
Structure parameters and function of hydraulic elastic bulging roller
LI Wei-min(李纬民), LIU Zhu-bai(刘助柏),
ZHAO Chang-cai(赵长才), LIU Guo-hui(刘国晖)
7
Test of Cu base alloy Huadong sintering model
DING Hua-dong(丁华东), FANG Ning-xiang(方宁象), YU Yuan-hong(遇元宏)
8
Effects of milling and active surfactants on
rheological behavior of powder injection molding feedstock
FAN Jing-lian(范景莲), HUANG Bai-yun(黄伯云), QU Xuan-hui(曲选辉)
9
Preparation of 6066/SiCp composites by multilayer spray deposition
KANG Zhi-tao(康智涛), CHEN Zhen-hua(陈振华)
10
X-ray elastic constant determination and residual stress of
 two phase TiAl-based intermetallic alloy
GUO Fu-an(郭富安), ZHENG R. T., V. Ji
ZHANG Yong-gong(张永刚), CHEN Chang-qi(陈昌麒)
11
Artificial neural network model of constitutive relations
for shock-prestrained copper
YANG Yang(杨 扬), ZHU Yuan-zhi(朱远志), LI Zheng-hua(李正华),
ZHANG Xin-min(张新明), YANG Li-bin(杨立斌), CHEN Zhi-yong(陈志永)
12
Prediction of flow stresses at high temperatures with
 artificialneural networks
WANG Ling-yun(汪凌云), ZHENG Ting-shun(郑廷顺),
LIU Xue-feng(刘雪峰), HUANG Guang-jie(黄光杰)
13
Interfacial reaction in squeeze cast
SiCw/AZ91 composites withdifferent binders
ZHENG Ming-yi(郑明毅), WU Kun(吴 昆), YAO Zhong-kai(姚忠凯),
Tatsuo Sato, Hiroyasu Tezuka, Akihiko Kamio
14
Effect of trace yttrium on cube texture of high
purity aluminum foils
LIU Chu-ming(刘楚明), ZHANG Xin-ming(张新明), CHEN Zhi-yong(陈志永),
JIANG Hong-hui(蒋红辉), ZHOU Zhuo-ping(周卓平)
15
CuCr25W1Ni2 contact material of vacuum interrupter
WANG Jiang(王 江), ZHANG Cheng-yu(张程煜), ZHANG Hui(张 晖),
YANG Zhi-mao(杨志懋), DING Bing-jun(丁秉钧)
16
Numerical simulation on microstructural evolution during
multipass hot-rolling of aluminum alloys
ZHANG Hui(张 辉), YANG Li-bin(杨立斌),
PENG Da-shu(彭大暑), LIN Gao-yong(林高用)
17
Effect of scandium on superplasticity of Al-Mg alloys
XIAO Yun-zhen(孝云祯), GAO Cai-ru(高彩茹),
MA Hong-sheng(马宏声), TIAN Shi-ping(田士平)
18
Modeling and optimizing of steel and mushy Al-28Pb alloy bonding
ZHANG Peng(张 鹏), DU Yun-hui(杜云慧), ZENG  Da-ben(曾大本),
REN Xue-ping(任学平), CUI Jian-zhong(崔建忠), BA Li-min(巴立民)
19
Elastic constants of Al and TiN calculated by ab initio method
ZHANG Ming(张 铭), SHEN Jiang(申 江), HE Jia-wen(何家文)
20
Friction and wear behavior of TiC particle
reinforced ZA43 matrix composites
XIE Xian-qing(谢贤清), ZHANG  Di(张 荻), LIU Jin-shui(刘金水), WU Ren-jie(吴人洁)
21
Nanocrystallization of Al80Ni6Y8Co4Cu2 amorphous alloy
BIAN Zan(边 赞), SUN Yu-feng(孙玉峰), HE Guo(何 国), CHEN Guo-liang(陈国良)
22
Production of high strength Al-Zn-Mg-Cu alloys
by spray forming process
WEI Qiang(韦 强), XIONG Bai-qing(熊柏青), ZHANG Yong-an(张永安),
ZHU Bao-hong(朱宝宏), SHI Li-Kai(石力开)
23
Influence of Zn content and annealing process on
electrical property of CuZn alloy
LUO Feng-hua(罗丰华), YIN Zhi-min(尹志民),
WANG Ming-pu(汪明朴), ZUO Tie-yong(左铁镛)
24
Microstructure and thermal stability of
mechanically alloyed Al3Ti/Al alloy
LIN Jian-guo(林建国), WEI Hao-yan(魏浩岩), HUANG Zheng(黄 正)
25
Dry sliding wear of  MA/PM Al-10Ti alloy
WU Jin-ming(吴进明), ZHENG Shi-lie(郑史烈),
ZENG Yue-wu(曾跃武), LI Zhi-zhang(李志章)
26
Modification of residual stress in Al-[AlBO]w/Al compound plate
JIANG Chuan-hai(姜传海), WU Jian-sheng(吴建生), WANG De-zun(王德尊)
27
Isothermal section (500 ℃) of
phase diagram of Nd-Al-Si ternary system
LONG Zhi-ling(龙志林), ZHOU Yi-chun(周益春), ZHUANG Ying-hong(庄应烘),
CHEN Rong-zhen(陈荣贞), LIU Jing-qi(刘敬旗)
28
Diffusion kinetics of nitrogen in tantalum during plasma-nitriding
ZHANG De-yuan(张德元), LIN Qin(林 勤), ZENG Wei-jun(曾卫军),
LI Fang(李 放), XU Lan-ping(许兰萍), FU Qing-f
29
Eigen elastic mechanics and its variation principle
GUO Shao-hua(郭少华)

MINERAL PROCESSING, METALLURGY AND CHEMISTRY

30
Is crack branching under shear loading caused by shear fracture?
--A critical review on maximum circumferential stress theory
SUN Zong-qi(孙宗颀)
31
Simulating of marble subjected to
uni-axial loading using index-parabola damage model
WEN Shi-you(温世游), LI Xi-bing(李夕兵), LOK Tat-seng(骆达成)
32
Inverse approach to determine piston profile from
impact stress waveform on given non-uniform rod
ZHU Ping-yu(朱萍玉), LIU De-shun(刘德顺),
PENG You-duo(彭佑多), CHEN An-hua(陈安华)
33
Dynamic model for landsliding monitoring under
rigid body assumption
ZHU Jian-jun(朱建军), DING Xiao-li(丁晓利), CHEN Yong-qi(陈永奇)
34
Bundle adjustment for data processing of
theodolite industrial surveying system
ZOU Zheng-rong(邹峥嵘), DING Xiao-li(丁晓利),
ZENG ZhUo-qiao(曾卓乔), HE Ping-zong(何凭宗)
35
Fitting method of pseudo-polynomial
for solving nonlinear parametric adjustment
TAO Hua-xue(陶华学), GONG Xiu-jun(宫秀军), GUO Jin-yun(郭金运)
36
Genetic optimization of reliability design of machine element
GUO Guan-qi(郭观七), YU Shou-yi(喻寿益)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9