ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 23    No. 10    October 2013

Structural Materials

1
Strength and fatigue fracture behavior of Al-Zn-Mg-Cu-Zr(-Sn) alloys
Lu CHEN, An YAN, Hua-shan LIU, Xiao-qian LI
2
Compressive behavior of high particle content B4C/Al composite at elevated temperature
Bin LIU, Wen-mao HUANG, Hao-wei WANG, Ming-liang WANG, Xian-feng LI
3
Comparison of microstructure and mechanical properties of conventional and refilled friction stir spot welds in AA 6061-T6 using filler plate
S. VENUKUMAR, S. YALAGI, S. MUTHUKUMARAN
4
Evaluation of significant manufacturing parameters in lost foam casting of thin-wall Al-Si-Cu alloy using full factorial design of experiment
Hassan JAFARI, Mohd Hsbullah IDRIS, Amirreza SHAYGANPOUR
5
Effect of ultrasonic on morphology of primary Mg2Si in in-situ Mg2Si/Al composite
Jia-tao ZHANG, Yu-guang ZHAO, Xiao-feng XU, Xiao-bo LIU
6
High temperature tensile deformation behavior of AZ80 magnesium alloy
Jun QIAO, Fu-bo BIAN, Min HE, Yu WANG
7
Microstructure and mechanical properties of extruded Mg-6Zn-xEr alloys
Ke LIU, Qing-feng WANG, Wen-bo DU, Zhao-hui WANG, Shu-bo LI
8
Microstructure optimization of directionally solidified hypereutectic Nb-Si alloy
Jia-yi WANG, Li-na JIA, Li-min MA, Sai-nan YUAN, Xiao-li ZHANG, Hu ZHANG
9
Microstructure and mechanical properties of TC21 titanium alloy after heat treatment
Zhi-feng SHI, Hong-zhen GUO, Jin-yang HAN, Ze-kun YAO
10
Deformation twinning and textural evolution of pure zirconium during rolling at low temperature
Bai-feng LUAN, Qing YE, Jian-wei CHEN, Hong-bing YU, Dong-li ZHOU, Yun-chang XIN

Functional Materials

11
Kinetic grain growth, shape memory and corrosion behavior of two Cu-based shape memory alloys after thermomechanical treatment
Ahmad Ostovari MOGHADDAM, Mostafa KETABCHI, Reza BAHRAMI
12
Plastic yielding of NiTi shape memory alloy under local canning compression
Shu-yong JIANG, Li HU, Ya-nan ZHAO, Yan-qiu ZHANG, Yu-long LIANG
13
Improvement of wear and corrosion resistance of AZ91 magnesium alloy by applying Ni-SiC nanocomposite coating via pulse electrodeposition
M. HAJIALI FINI, A. AMADEH
14
Cyclic oxidation and hot corrosion of Al2O3 or Y2O3-dispersed low-temperature chromizing coating
Hai-jun ZHANG, Jian-feng SUN, Yue-bo ZHOU
15
Effect of plating parameters on microstructure and tribological properties of Co-BN(hexagonal) nano composite coatings
Zahra SHAHRI, Saeed Reza ALLAHKARAM
16
Microstructures and mechanical properties of electroplated Cu-Bi coatings
Xiao-jin WEI, Wei-wei CHEN, Yu-xin WANG, See-Leng TAY, Wei GAO
17
Preparation and characterization of ZrO2/TiO2 composite photocatalytic film by micro-arc oxidation
Qiang LUO, Qi-zhou CAI, Xin-wei LI, Zhen-hua PAN, Yu-jie LI, Xi-di CHEN, Qing-song YAN
18
Phase evolution of plasma sprayed Al2O3-13%TiO2 coatings derived from nanocrystalline powders
Xue-cheng LU, Dian-ran YAN, Yong YANG, Yan-chun DONG, Ji-ning HE, Jian-xin ZHANG
19
Improvement of adhesion properties of TiB2 films on 316L stainless steel by Ti interlayer films
Mu-jian XIA, Hong-yan DING, Guang-hong ZHOU, Yue ZHANG
20
Si-doped diamond films prepared by chemical vapour deposition
Yu-xiao CUI, Jian-guo ZHANG, Fang-hong SUN, Zhi-ming ZHANG
21
Influence of carbon coating prepared by microwave pyrolysis on properties of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2
Ya-mei HAN, Zheng-fu ZHANG, Li-bo ZHANG, Jin-hui PENG, Meng-bi FU, C. SRINIVASAKANNAN, Jiang DU
22
Synthesis and characterization of fibrous nickel hydroxide obtained from spent nickel catalyst
Pinak PATNAIK, Avijit BISWAL, Bankim Chandra TRIPATHY, Sangitarani PRADHAN, Barsha DASH, Ramasamy SAKTHIVEL, T. SUBBAIAH
23
Effects of dwell time during sintering on electrical properties of 0.98(K0.5Na0.5)NbO3-0.02LaFeO3 ceramics
Hua-lei CHENG, Wan-cheng ZHOU, Hong-liang DU, Fa LUO, Dong-mei ZHU
24
Preparation and properties of novel Cu-based bulk metallic glasses Cu55-xZr37Ti8Inx
Jin-hong PI, Ye PAN, Ji-li WU, Lu ZHANG, Xian-cong HE
25
Microstructural evolution of copper-titanium alloy during in-situ formation of TiB2 particles
M. SOBHANI, H. ARABI, A. MIRHABIBI, R. M. D. BRYDSON

Computational Materials Science and Numerical Modelling

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

32
Cancelling ore pillars in large-scale coastal gold deposit:A case study in Sanshandao gold mine, China
Zhi-xiang LIU, Wen-gang DANG, Xian-qun HE, Di-yuan LI
33
Comparative studies on flotation of aluminosilicate minerals with Gemini cationic surfactants BDDA and EDDA
Zhi-qiang HUANG, Hong ZHONG, Shuai WANG, Liu-yin XIA, Guang-yi LIU
34
Selective depression of galena and chalcopyrite by O,O-bis(2,3-dihydroxypropyl) dithiophosphate
Zheng-jie PIAO, De-zhou WEI, Zhi-lin LIU, Wen-gang LIU, Shu-ling GAO, Ming-yang LI
35
Leaching of heavy metals from Dexing copper mine tailings pond
Yao-guang GUO, Peng HUANG, Wu-gang ZHANG, Xue-wu YUAN, Feng-xia FAN, Huan-li WANG, Jian-she LIU, Zhao-hui WANG
36
Desilication from titanium–vanadium slag by alkaline leaching
De-sheng CHEN, Long-sheng ZHAO, Tao QI, Guo-ping HU, Hong-xin ZHAO, Jie LI, Li-na WANG
37
Extraction of molybdenum and nickel from Ni-Mo ore by pressure acid leaching
Si-fu WANG, Chang WEI, Zhi-gan DENG, Cun-xiong LI, Xin-bing LI, Jun WU, Ming-shuang WANG, Fan ZHANG
38
Feasibility of flue-gas desulfurization by manganese oxides
Wan-qi YE, Yun-jiao LI, Long KONG, Miao-miao REN, Qiang HAN
39
Adsorption of Cr(VI) by modified chitosan from heavy-metal polluted water of Xiangjiang River, China
Yun-qin LIU, Yun-guo LIU, Xin-jiang HU, Yi-ming GUO
40
Effect of oxide and fluoride addition on electrolytic preparation of Mg-La alloy in chloride molten salt
Shi-dong WANG, Quan LI, Xiu-shen YE, Qing-guo SUN, Zhi-jian WU
41
Microstructure characterization and hydrogen desorption behaviors of Mg-Al-H powders prepared by reactive milling in hydrogen
Yao WANG, Xiao-qin ZENG, Jian-xin ZOU, De-jiang LI, Xiao-mei WU, Wen-jiang DING
42
Production of carbon anodes by high-temperature mould pressing
Yao-wu WANG, Jian-ping PENG, Yue-zhong DI, Nai-xiang FENG
43
Burner effects on melting process of regenerative aluminum melting furnace
Ji-min WANG, Peng XU, Hong-jie YAN, Jie-min ZHOU, Shi-xuan LI, Guang-chen GUI, Wen-ke LI
44
Effect of water content on corrosion inhibition behavior of self-assembled TDPA on aluminum alloy surface
Jun-e QU, Geng CHEN, Hai-ren WANG, De-jian NIE
45
Long memory of price-volume correlation in metal futures market based on fractal features
Hui CHENG, Jian-bai HUANG, Yao-qi GUO, Xue-hong ZHU
46
Strategic equilibrium price analysis and numerical simulation of preponderant high-tech metal mineral resources
Mei-rui ZHONG, Jie-yu CHEN, Xue-hong ZHU, Jian-bai HUANG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9