ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 5    No. 2    June 1995
1
SQUARE WAVE COHERENT METHOD FOR EXTRACTING IP EFFECT
He Jishan; Wang Shaowu; Tang Jingtian
2
BRECCIATION AND GOLD MINERALIZATION OF ORE-HOSTING ROCKS IN LAOYACHAO GOLD DEPOSIT
Yu Xingzhen; Li Peilan
3
THICKENING TECHNIQUE OF CYCLONEFLOCCULATED SEDIMENTATION
Yang Xiao sheng chenJin; Lu Guizhi; Chen Tingzhong
4
CALCULATING MODELS OF MASS ACTION CONCENTRATIONS OF BINARY METALLIC MELTS INVOLVING SOLID SOLUTIONS
Zhang Jian
5
FORMABILITY OF TERNARY INTERMEDIATE COMPOUNDS IN SOME MOLTEN SALT PHASE DIAGRAMS
Kang Deshan; Wang Xueye; Yao Shuwen; Chen Nianyi
6
PHASE DIAGRAM CALCULATION OF QUASI-BINARY SYSTEM Na3AlF6-K3AlF6
Zhou Chuanhua; Shen Jianyun; Li Guoxun
7
COMPUTER OPTIMIZATION OF DENSITY AND VISCOSITY FOR BINARY METALLIC MELTS
Zhang Jiayun; Zhou Tuping; Feng Xueliang
8
COUPLING PROCESS FOR Ti AND Si BETWEEN TITANIA SLAGS AND Cu MELTS AT 1500 ℃
Xue Xiangxin; Che Yinchang
9
THE SEPARATION CRITERION OF IMPURITIES IN CRUDE METALS BY VACUUM DISTILLATION
Liu RixinDai Yongnian
10
REACTIONS OF PYRITE IN CATALYTICAL OXIDATION ACID LEACHING SYSTEM
Xia Guangxiang; Tu Taozhi; Yang Hanlin; Shi Wei
11
FLOTATION MECHANISM OF FLUORITE AND HEMATITE WITH SODIUM NAPHTHENE SULFONATE
Ge Yingyong; Que Xuanlan
12
IMPROVEMENT OF THE O-P THERMODYNAMIC MODEL OF THERMOELASTIC MARTENSITIC TRANSFORMATION
Yang Guanjun; Hao Shiming
13
MARTENSITE TRANSFORMATION OF A TiNiCu ALLOY
Zhang Yi; Jin Jialing; Ji Zhiqiang
14
INFLUENCE OF INITIAL TEXTRUE ON THE COLD ROLLING TEXTURE OF Ti SHEETS
Mao Weimin; Yu Yongning; Li Botao
15
Ti3Al PHASE PRECIPITATION DURING VIBRATION FATIGUING FOR A TITANIUM ALLOY
Tao Chunhu; Zhang Shaoqing; Yan Minggao
16
PHASE DIAGRAMS AND σ- PHASE PRECIPITATION IN SOME STAINLESS STEELS
Pan Yong; Qiu Caian
17
MICROSTRUCTURE AND Jc OF Y-Ba-Cu-O SUPERCONDUCTOR AFTER Po2-ALTERNATIVE HEAT TREATMENT
Chen Kanghua; Huang Peiyun
18
COLLISION COARSENING OF DISPERSION DROPLETS IN SOLIDIFICATION PROCESS OF MONOTECTIC ALLOY
Zhao Jiuzhou; Guo Jingjie; Jia Jun; Li Qingchun
19
MICROSTRUCTURE AND CORROSION BEHAVIOR OF 70Cu-30Ni WELDED PIPE
Wang Jihui; Jiang Xiaoxia; Li Shizhuo
20
SELF-LUBRICATING BEHAVIOR OF Fe-Re BINARY ALLOYS
Xiong Dangsheng; Li Shizhuo; Jiang Xiaoxia; Peterson M B
21
THE RELATIONSHIPS BETWEEN GLOBAL AND EVERY LAYER DEFORMATION TEXTURES OF 70-30 BRASS ROLLED BY CROSS SHEAR ROLLING
Zhao Xiang; Zuo Liang; Zhao Hong; Liang Zhide
22
PROCESS CHARACTERISTICS OF HoBa2Cu3O7-δ AND EFFECT OF MAGNETIC FIELD ON SUPERCONDUCTIVITY OF REBa2Cu3O7-δ (RE=Y,Ho
Yi Jianhong; Peng Chao qun; Shu Yongchun; Lin Caidong; Xu Runze
23
TENSILE FRACURE IN AN Al-Li ALLOY 8090
Jiang Daming; Wang Yinong; Hong Bande; Lei Tingquan;Sun Fenglian
24
EFFECTS OF TWO-STEP HEAT-TREATMENT ON MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF TiAl INTERMETALLICS
Kong Gaoning; Huang Baiyun; Qu Xuanhui; Lei Changming; He Yuehui
25
MICROFRACTRUE MECHANISM OF TA2/A3 EXPLOSIVE CLADDING INTERFACE
Yang Yang; Zhang Xinming ;Li Zhenghua; Li Qingyun
26
ANALYSIS OF HYDRAULIC POWER SOURCES DISPOSITION AND ENERGY CONSUMPTION FOR HYDRAULIC DRILL RIG
He Qinghua
27
THE TOLERANCE DESIGN MANUFACTURE AND RELIABILITY
Jiang Jianchun
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9