ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 20    No. 1    January 2010

Structural Materials

1
Effect of step-quenching on microstructure of aluminum alloy 7055
LIU Sheng-dan(刘胜胆), ZHANG Yong(张 勇), LIU Wen-jun(刘文军),
DENG Yun-lai(邓运来), ZHANG Xin-ming(张新明)
2
Tendency of homogeneous radial deformation during
electromagnetic compression of aluminium tube
YU Hai-ping(于海平), LI Chun-feng(李春峰), LIU Da-hai(刘大海), MEI Xian(梅 险)
3
Microstructure transformation of deformed AZ91D during isothermal holding
ZHANG You-fa(张友法), LIU Yong-bing(刘勇兵), CAO Zhan-yi(曹占义), ZHANG Liang(张 亮)
4
Development of processing maps for as-cast ZE41A magnesium alloy
S. ANBU SELVAN, S. RAMANATHAN, R. KARTHIKEYAN, B. K. RAGHUNATH
5
Tensile properties and microstructure of AZ31B magnesium alloy
sheet processed by repeated unidirectional bending
HUANG Guang-sheng(黄光胜), LI Hong-cheng(李红成), SONG Bo(宋 波), ZHANG Lei(张 雷)
6
Friction stir processing of thixoformed AZ91D magnesium alloy and
fabrication of Al-rich surface
CHEN Ti-jun(陈体军), ZHU Zhan-ming(朱战民), LI Yuan-dong(李元东), MA Ying(马 颖), HAO Yuan(郝 远)
7
Tensile properties of hot rolled Mg97Zn1Y2 alloy sheets at elevated temperatures
SU Zhen-guo(苏振国), NIU Xiao-dong(牛晓冬), AN Jian(安 健), LI Guang-yu(李光玉)
8
Thermal expansion and dimensional stability of unidirectional and
orthogonal fabric M40/AZ91D composites
SONG Mei-hui(宋美慧), WU Gao-hui(武高辉), CHEN Guo-qin(陈国钦), YANG Wen-shu(杨文澍)
9
Dry friction and wear performance of SiC 3D continuous
ceramic frame reinforced 7075Al alloy
HUANG Dan(黄 丹), CHEN Wei-ping(陈维平), ZHANG Shao-yang(章少阳), HE Zeng-xian(何曾先)
 
10
Effect of specific pressure on microstructure and mechanical properties of
squeeze casting ZA27 alloy
LI Run-xia(李润霞), LI Rong-de(李荣德), BAI Yan-hua(白彦华),
QU Ying-dong(曲迎东), YUAN Xiao-guang(袁晓光)
11
Si diffusion behavior during laser welding-brazing of Al alloy and Ti alloy with Al-12Si filler wire
CHEN Shu-hai(陈树海), LI Li-qun(李俐群), CHEN Yan-bin(陈彦宾), LIU De-jian(刘德健)

Functional Materials

12
Correlation between microstructure and thermal dilation behavior of amorphous Fe-Co-Zr-Mo-W-B alloys
ZHANG Ji-teng(张集滕), WANG Wei-min(王伟民), LI Gui-hua(李桂华),
MA Hai-jian(马海健), QIN Jing-yu(秦敬玉), BIAN Xiu-fang(边秀房)
13
Effect of cold rolling on glass transition of Zr55Al10Ni5Cu30 bulk metallic glass
HU Yong(胡 勇), LI Jin-fu(李金富), ZHANG Peng-na(张朋娜), ZHOU Yao-he(周尧和)
14
Effect of grain size on corrosion behavior of
electrodeposited bulk nanocrystalline Ni
QIN Li-yuan(秦丽元), LIAN Jian-she(连建设), JIANG Qing(蒋 青)
15
Solid state interfacial reactions in electrodeposited Cu/Sn couples
TANG Wen-ming(汤文明), HE An-qiang, LIU Qi, D. G. IVEY
16
Morphology of alpha-lead dioxide electrodeposited on
aluminum substrate electrode
CHEN Bu-ming(陈步明), GUO Zhong-cheng(郭忠诚), YANG Xian-wan(杨显万), CAO Yuan-dong(曹远栋)
17
Fabrication and wear properties of co-deposited Ni-Cr nanocomposite coatings
ZHOU Yue-bo(周月波), ZHAO Guo-gang(赵国刚), ZHANG Hai-jun(张海军)
18
Microstructure and nanoindentation hardness of Ag/Fe multilayers
ZHU Xiao-ying(朱晓莹), LIU Xue-jing(刘雪敬), ZENG Fei(曾 飞), PAN Feng(潘 峰)
19
Synthesis of Y2O3:Eu3+ phosphors by surface diffusion and
their photoluminescence properties
ZHANG Ming(张 明), LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴), HU Qi-yang(胡启阳), GUO Hua-jun(郭华军)
20
Solvo-thermal synthesis and characterization of nest-like zinc oxide
LI Yan(李 酽), FENG Hui-yun(凤慧云), ZHANG Nan(张 楠), LIU Chuan-sheng(刘传生)
21
Influence of NaCl on dechromization of Cu-Cr-Al alloy in H3PO4 solution
LIU Yu-wen(刘玉文), LI Ya-li(李雅莉), ZHANG Rui-jun(张瑞军), WANG Hai-yan(王海燕),
PENG Gui-rong(彭桂荣), LIU Jian-hua(刘建华)

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

22
Composition of off-gas produced by combined fluidized bed
chlorination for preparation of TiCl4
XIONG Shao-feng(熊绍锋), YUAN Zhang-fu(袁章福), XU Cong(徐 聪), XI Liang(席 亮)
23
A new strain Leptospirillum ferriphilum YTW315 for bioleaching of
metal sulfides ores
ZHANG Rui-yong(张瑞永), XIA Jin-lan(夏金兰), PENG Juan-hua(彭娟花), ZHANG Qian(张 倩),
ZHANG Cheng-gui(张成桂), NIE Zh
24
Reaction behavior and mechanism of anatase in digestion process of
diasporic bauxite
LI Xiao-bin(李小斌), FU Wei-an(付伟岸), ZHOU Qiu-sheng(周秋生),
LIU Gui-hua(刘桂华), PENG Zhi-hong(彭志宏)
25
Preparation of primary Al-Si alloy from bauxite tailings by
carbothermal reduction process
YANG Dong(杨 栋), FENG Nai-xiang(冯乃祥), WANG Yao-wu(王耀武), WU Xiao-lei(武小雷)
26
Separation efficiency of alumina particles in Al melt under high frequency magnetic field
GUO Qing-tao(郭庆涛), CAO Zhi-qiang(曹志强), ZHANG Zhong-tao(张忠涛),
LI Ting-ju(李廷举), JIN Jun-ze(金俊泽), HONG Chun-pyo&nbs
27
Electrochemical deposition of aluminum on W electrode from
AlCl3-NaCl melts
KAN Hong-min(阚洪敏), WANG Zhao-wen(王兆文), WANG Xiao-yang(王晓阳), ZHANG Ning(张 宁)
28
Composition and morphology of complicated copper oxalate powder
FAN You-qi(樊友奇), ZHANG Chuan-fu(张传福), WU Jian-hui(邬建辉), ZHAN Jing(湛 菁), YANG Ping(杨 平)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9