Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Selective phase corrosion and cavitation erosion behaviors of various copper alloys in 3.5% NaCl solutions with different pH values
Qi-ning SONG, Hui-lin LI, Nan XU, Zhen-yu JIANG, Gen-yuan ZHANG, Ye-feng BAO, Yong-feng JIANG, Li-juan ZHAO, Cui-cui JI, Jian-hua ZHAO, Yan-xin QIAO
2
Microstructure and mechanical properties of ultrasonic welded copper to aluminum cables joints
Xian-ming CHENG, Ke YANG, Si-zhan LIU, Shan-lin JI, Jian WANG
3
Atomic-level insights on enhanced strength and ductility of Al-Mg-Si alloys with β2-Mg5Si6 at cryogenic temperatures
Gang LEI, Hai-tao GAO, Yun ZHANG, Xiao-hui CUI, Hai-liang YU
4
Multi-scale simulation of flow behavior and microstructure evolution for AA2219 alloy during multi-pass ring rolling process
Fang DONG, Tao ZHANG, Yun-xin WU, Lei LIU, Tie-wen HAO
5
Impurity distribution in preparation of high-purity aluminum by vacuum zone melting
Meng-ping DUAN, Jin-yang ZHAO, Bao-qiang XU, Ling-xin KONG, Bin YANG, He-li WAN, Cheng-cheng FU
6
Construction of Al-Mg-Si-Cu(p) composite coating on aluminum alloy 1050 substrate
Hamed JAMSHIDI AVAL
7
Operating effect of filler on filling roll bending of integral panel
Han-wei LI, Hong-wu SONG, Shi-hong ZHANG, Li WAN, Chun-li JIA, Xue-ting CHAI, Guo-wei ZHANG, Lucian L?Z?RESCU, Dorel BANABIC
8
Effects of aging heat treatment on microstructure and corrosion behavior of friction surfacing treated Al-Zn-Mg-Cu matrix composite
Hamed JAMSHIDI AVAL
9
Microstructure and mechanical properties of Al-Zn-Mg-Cu (7075) alloy tubes prepared via power stagger spinning
Fan-lin ZHENG, Hong-sheng CHEN, Wen-xian WANG, Hui-liang GAO, Yong-kang GAO
10
Ductile fracture behavior of in situ TiB2 particle reinforced 7075 aluminum matrix composite in various stress states
Han WANG, Hai-ming ZHANG, Zhen-shan CUI, Zhe CHEN, Dong CHEN
11
Effect of laser surface melting on microstructure evolution and cavitation behavior of nickel aluminum bronze
Si-qi ZENG, Jing-jing TIAN, Shu-bing HU, Ming XIAO, Bo PENG
12
Enhanced mechanical properties of aluminum matrix composites reinforced with high-entropy alloy particles via asymmetric cryorolling
Kai-guang LUO, Yu-ze WU, Han-qing XIONG, Yun ZHANG, Charlie KONG, Hai-liang YU
13
Influence of squeeze casting pressure on nanoparticle distribution and mechanical properties of nano-SiCp/Al-Cu composites assisted with ultrasonic vibration
Jian-yu LI, Shu-lin Lü, Lu CHEN, Qiao LIAO, Wei GUO, Shu-sen WU
14
Effect of scanning speed on microstructure and texture of laser surface remelted 1050 Al alloy
Cheng-quan ZHANG, Lin-jiang CHAI, Qi-qi LI, Yan-long MA, Hui WANG, Xu-guang AN
15
Bioactive coating with antibacterial and anticorrosive properties deposited on ZA6-1 alloy bone implant
De-ren ZHAO, Dong CHEN, Xue FENG, Zi-lin CHEN, Chen JIN, Xiao-dong TAN, Yun-jie XIANG, Wen-bo JIAO, Ya-xing FANG, Li-qun XU, Yong-ping ZHANG, Xi RAO
16
In-situ solid state repairing method for failure flat clinched joint of aluminum alloy
Peng ZHANG, Chao CHEN, Sheng-dun ZHAO, Liang-yu FEI, Yang-feng CAO, Shuo-wen ZHANG, Xiao-lan HAN, Kun LI
17
Numerical simulation of squeeze casting of aluminum alloy flywheel housing with large wall thickness difference and complex shape
Ju-fu JIANG, Ning GE, Min-jie HUANG, Ming-xing LI, Ying WANG, Chang-jie DING, De-chao ZOU
18
Coupling analysis on controlling mechanisms for creep of Al-Fe-Ni alloy
Ze-yu BIAN, Ai-lin ZHU, Ya-kai XIAO, Yu-gang LI, Nai-heng MA, Han-bing BIAN, Ming-liang WANG, Zhe CHEN, Hao-wei WANG
19
High-temperature oxidation and TGO growth behaviors of laser-modified YAG/YSZ double-ceramic-layer TBC
Guo-sheng AN, Wen-sheng LI, Zhi-ping WANG, Li FENG, Bo CHENG, Lan ZHOU, Zi-yu LI, Yi ZHANG
20
Mechanical and tribological behaviour of Al-Mg-Cu(p) composite cladded on AA1050 substrate
Hamed JAMSHIDI AVAL
785条记录   当前第1/40页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9