Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Zinc-doped hydroxyapatite-zeolite/polycaprolactone composites coating on magnesium substrate for enhancing in-vitro corrosion and antibacterial performance
Nida IQBAL, Saman IQBAL, Tanveer IQBAL, H. R. BAKHSHESHI-RAD, Ahmed ALSAKKAF, Ahmad KAMIL, Mohammed Rafiq ABDUL KADIR, Mohd Hasbullah IDRIS, H. Balaji RAGHAV
2
Effect of ultrasonic assisted friction stir welding on microstructure and mechanical properties of AZ91-C magnesium alloy
Faraz BARADARANI, Amir MOSTAFAPOUR, Maghsoud SHALVANDI
3
Preparation of Al2O3 nanowires on 7YSZ thermal barrier coatings against CMAS corrosion
Xiao-feng ZHANG, Shao-peng NIU, Zi-qian DENG, Min LIU, Hong LI, Chun-ming DENG, Chang-guang DENG, Ke-song ZHOU
4
Microstructure and properties of probeless friction stir spot welding of AZ31 magnesium alloy joints
Xia-wei YANG, Wu-yuan FENG, Wen-ya LI, Xiu-rong DONG, Ya-xin XU, Qiang CHU, Shuo-tian YAO
5
Enhanced corrosion resistance of micro-arc oxidation coated magnesium alloy by superhydrophobic Mg-Al layered double hydroxide coating
Zhi-hu WANG, Ju-mei ZHANG, Yan LI, Li-jing BAI, Guo-jun ZHANG
6
Effect of Ca addition on microstructure and impression creep behavior of cast AZ61 magnesium alloy
B. NAMI, S. M. MIRESMAEILI, F. JAMSHIDI, I. KHOUBROU
7
Precipitate evolution in Mg-7Gd-3Y-1Nd-1Zn-0.5Zr alloy during isothermal ageing at 240 °C
Wei LIU, Zhi-wei DU, Ting LI, Kui ZHANG, Xiao-lei HAN, Yong-gang PENG, Jing ZHANG, Jia-wei YUAN, Shu-feng LIU,Zheng PANG
8
Microstructure and mechanical properties of TIG/A-TIG welded AZ61/ZK60 magnesium alloy joints
Bo QIN, Fu-cheng YIN, Cheng-zong ZENG, Jia-cheng XIE, Jun SHEN
9
Microstructures and mechanical properties of Ni-coated SiC particles reinforced AZ61 alloy composites
Su-qing GUO, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Zhi-yong CAI, Cui-ge DONG
10
Online evaluation of electroless deposition rate by electrochemical noise method
Z. RAJABALIZADEH, D. SEIFZADEH, A. HABIBI-YANGJEH
11
Microstructure, mechanical and corrosion properties of magnesium alloy bone plate treated by high-energy shot peening
Shu-xu WU, Shou-ren WANG, Gao-qi WANG, Xiu-chun YU, Wen-tao LIU, Zheng-qi CHANG, Dao-shengWEN
12
Dynamic recrystallization and mechanical properties of high-strain-rate hot rolled Mg-5Zn alloys with addition of Ca and Sr
Tian DING, Hong-ge YAN, Ji-hua CHEN, Wei-jun XIA, Bin SU, Zong-lin YU
13
Effect of deep surface rolling on microstructure and properties of AZ91 magnesium alloy
Xian LUO, Qi-yang TAN, Ning MO, Yu YIN, Yan-qing YANG, Wyman ZHUANG, Ming-xing ZHANG
14
Influence of Sn addition on microstructure and corrosion resistance of AS21 magnesium alloy
Huseyin ZENGIN, Yunus TUREN, Hayrettin AHLATCI, Yavuz SUN, Abdullah Cahit KARAO?LANLI
15
Interfacial microstructure and mechanical behavior of Mg/Cu bimetal composites fabricated by compound casting process
De-xing XU, Chang-lin YANG, Kang-ning ZHAO, Hong-xiang LI, Ji-shan ZHANG
16
Crashworthiness of extruded magnesium thin-walled square tubes
Zhi-gang LI, Hai-feng YANG, Zhao-sheng ZHANG, Ye SUN, Zhi-tong HAN, Ji-fei WEI
17
Synthesis and in-vitro characterization of biodegradable porous magnesium-based scaffolds containing silver for bone tissue engineering
Hamid Reza BAKHSHESHI-RAD, Ehsan DAYAGHI, Ahmad Fauzi ISMAIL, Madzlan AZIZ, Ali AKHAVAN-FARID, Xiongbiao CHEN
18
Microstructure, texture and mechanical properties of Mg-8Gd-4Y-1Nd-0.5Zr alloy prepared by pre-deformation annealing, hot compression and ageing
Yi-ping WU, Han-qing XIONG, Yu-zhen JIA, Shao-hui XIE, Guo-feng LI
19
A forming load analysis for extrusion process of AZ31 magnesium
?nder AYER
20
Effect of pulsed current on AZ31B magnesium sheets during annealing
Kai LIU, Xiang-huai DONG, Wen SHI
566条记录   当前第1/29页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号