Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
In vitro degradation resistance of glucose and L-cysteine-bioinspired Schiff-base anodic Ca-P coating on AZ31 magnesium alloy
Xue-mei WANG, Xiao-li FAN, Mei-qi ZENG, Chang-yang LI, Lan-yue CUI, Xiao-bo CHEN, Yu-hong ZOU, Zhen-lin WANG, Rong-chang ZENG
2
Recent advances of electromagnetic interference shielding Mg matrix materials and their processings: A review
Jia-hao WANG, Rui-zhi WU, Jing FENG, Jing-huai ZHANG, Le-gan HOU, Mei-duo LIU
3
Preparation of low-oxygen-containing Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy powder by direct reduction of oxides
Xue-yi GUO, Zhao-wang DONG, Yang XIA, Pei-dong LIU,Han-ning LIU, Qing-hua TIAN
4
Influence of chloride ion concentration on initial corrosion of AZ63 magnesium alloy
Branimir N. Grgur, Branimir Z. Jugovi?, Milica M. Gvozdenovi?
5
Hydrogen storage properties of magnesium hydride catalyzed byNi-based solid solutions
Jian ZHANG, Liu HE, Yuan YAO, Xiao-jie ZHOU, Li-kun JIANG, Ping PENG
6
Microstructure and properties of Al-coating on AZ31 magnesium alloy prepared by pack-cementation
Jian-jun HU, Jing LIAO, Xian YANG, Jing ZENG, Hui LI, Bo SONG, Hong-bin XU, Ning GUO, Yan JIN
7
EnhancedMg/graphene interface adhesion using intermediateMgO layers:First-principles prediction and analysis
Wei-cheng WANG, Jin-long LIU, Han-han ZHAO, Qiu-hong YUAN,Lan LUO, Yong JIANG, Yong LIU
8
Effect of scratch on corrosion resistance of calcium phosphate conversion coated AZ80 magnesium alloy
Xue-jiao JIA, Jiang-feng SONG, Xiao-rong QU, Fu-yong CAO, Bin JIANG, Andrej ATRENS, Fu-sheng PAN
9
Microstructure and mechanical properties of AZ31 alloy prepared by cyclic expansion extrusion with asymmetrical extrusion cavity
Min-jie LIANG, Jie ZHENG, Huan LIU, Bao-xing YAO
10
Microstructure, mechanical properties and wear resistance of SiCp/AZ91 composite prepared by vacuum pressure infiltration
Zhi-ping GUAN, Ming-yu LI, Kai-xin XIA, Zhi-gang LI, Dan GAO, Po ZHAO, Pin-kui MA, Jia-wang SONG
11
Wear and corrosion behavior of clay containing coating on AM 50 magnesium alloy produced by aluminate-based plasma electrolytic oxidation
Farideh DAVOODI, Masoud ATAPOUR, Carsten BLAWERT, Mikhail ZHELUDKEVICH
12
Effect of Y on microstructure evolution and mechanical properties of Mg-4Li-3Al alloys
Li-li CHANG, Jing GUO, Xiao-jing SU
13
Mn nanoparticles enhanced dehydrogenation and hydrogenation kinetics of MgH2 for hydrogen storage
Yan CHEN, Hao-yu ZHANG, Fu-ying WU, Ze SUN, Jia-guang ZHENG, Liu-ting ZHANG, Li-xin CHEN
14
Semi-solid processing of aluminum and magnesium alloys: Status, opportunity, and challenge in China
Gan LI, Wen-ying QU, Min LUO, Le CHENG, Chuan GUO, Xing-gang LI, Zhen XU, Xiao-gang HU, Da-quan LI, Hong-xing LU, Qiang ZHU
15
5A06-O aluminium-magnesium alloy sheet warm hydroforming and optimization of process parameters
Zhi-hui JIAO, Li-hui LANG, Xiang-ni ZHAO
16
Finite element analysis of temperature and stress fields during selective laser melting process of Al-Mg-Sc-Zr alloy
Ru-long MA, Chao-qun PENG, Zhi-yong CAI, Ri-chu WANG, Zhao-hui ZHOU, Xiao-geng LI, Xuan-yang CAO
17
Simulation and experimental study of dynamic recrystallization process during friction stir vibration welding of magnesium alloys
Mahmoud ABBASI, Behrouz BAGHERI, Farzaneh SHARIFI
18
Effects of annealing on mechanical properties and degradation behavior of biodegradable JDBM magnesium alloy wires
Yuan TIAN, Hong-wei MIAO, Jia-lin NIU, Hua HUANG, Bin KANG, Hui ZENG, Wen-jiang DING, Guang-yin YUAN
19
Effect of double aging on mechanical properties and microstructure of EV31A alloy
Kan GU, Xiao-qin ZENG, Bin CHEN, Ying-xin WANG
20
Effect of initial deposition behavior on properties of electroless Ni-P coating on ZK60 and ME20 magnesium alloys
Li FENG, You-wei ZHANG, Chen WEN, Si-zhen LI, Jia-feng LI, De CHENG, Jing-ying BAI, Qing-xin CUI, Li-gong ZHANG
594条记录   当前第1/30页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9